dr. sc. Ante Babić, drľavni tajnik Srediąnjeg drľavnog ureda za razvojnu strategiju

1 . Koje mjesto zauzima izvoz u gospodarskoj strategiji Republike Hrvatske?
Izvoz je jedna od glavnih poluga ubrzanog rasta u gospodarskoj strategiji Republike Hrvatske - "Nacionalnog razvojnog plana" čiji bi prvi nacrt trebao biti gotov do kraja ovog mjeseca. Osim izvoza, tu su strane direktne investicije, oľivljavanje proizvodnje, fokusiranje na male i srednje tvrtke i uravnoteľeniji regionalni razvoj.


2. Koje su po Vaąem miąljenju najveće prepreke izvozu?
Najveća prepreka izvozu je zapravo neznanje, bilo formalno ili praktično. Velika hrvatska poduzeća koja su uspjela izvoziti 80-ih nisu jako dobro proąla kroz privatizaciju, rat, gubitak jugoslavenskog i SEV trľiąta i u devedesetima su se zatvorila u domaće trľiąte i tako "zaboravila" izvoziti. Mala i srednja poduzeća, koja su snaľno rasla praktično od nule početkom devedesetih da bi danas zauzimala trećinu zaposlenih, trećinu BDP-a i trećinu izvoza, doąla su do zasićenja domaćeg trľiąta i treba im know-how za poslovanje na inozemnim trľiątima.


3. Prema Vaąem miąljenju, koja strana trľiąta mogu biti najinteresantnija za hrvatske izvozno orijentirane tvrtke?
Smatram da je potrebno ąto prije naučiti pravila igre ukoliko se ľelimo uspjeąno nositi sa svjetskom konkurencijom. Kako nam je cilj ulazak u EU, to znači da ćemo prije ili kasnije biti gurnuti na to trľiąte - već sada naąa poduzeća osjećaju konkurenciju EU tvrtki. Cilj je dakle "liga prvaka (Champions league)". Da bismo se uspjeąno natjecali u "ligi prvaka", moramo pokuąavati kroz razna pretkola učiti na greąkama i, ąto je najvaľnije, ispravljati greąke koje radimo. Jedino ćemo tako dočekati proljeće u europskim ligama. Utakmica s financijski moćnijim, uigranijim i fizički spremnijim europskim druątvima je već počela, a naąa reprezentacija druątava se prvi put srela na terenu, malo su zajedno trenirali, nemaju fizičke spreme, ne komuniciraju jedni s drugima, ne znaju zajedničke akcije, a ako su i bili u Europi, uglavnom su sjedili na klupi.


4. Suradnja Srediąnjeg drľavnog ureda za razvojnu strategiju i Hrvatskih izvoznika od samog je početka vrlo kvalitetna. Koje planove, projekte i mjere priprema vaą ured za 2005. godinu u potpori Hrvatskih izvoznika?
Ured je kao predstavnik Vlade RH sudjelovao u samoj inicijativi osnivanja Hrvatskih izvoznika kako bi i na djelu potvrdili zainteresiranost za izvoz kao jednu od glavnih poluga brľeg razvoja. U ovoj godini imamo u planu razraditi operativne planove pomoći izvozu, koji će svoje izvoriąte imati u "Nacionalnom razvojnom planu", nastaviti napore za dobivanjem "Paneuropske dijagonalne kumulacije podrijetla" za hrvatske proizvode, kao i koordinirati projekt "Enterprise Croatia" u sklopu kojeg bi se razvoj malih i srednjih poduzeća povezao s razvojem izvoza i tehnologije.

 

 

Radionica o planiranju rada Hrvatskih izvoznika u 2005. godini

U utorak i srijedu, 7. i 8. prosinca, u hotelu Tomislavov dom na Sljemenu odrľana je radionica o planiranju rada udruge Hrvatskih izvoznika u 2005. godini. U njenom radu su osim članova Predsjedniątva i Upravnog odbora Hrvatskih izvoznika sudjelovali i gosti, od kojih bismo posebno istaknuli dr. sc. Antu Babića, drľavnog tajnika Srediąnjeg drľavnog ureda za razvojnu strategiju, koji je izvrsno pripremljenom prezentacijom dao kvalitetan temelj za daljnje diskusije, kojih je u samoj radionici bilo vrlo mnogo.
O radu udruge u 2004. godini na početku radionice govorili su predsjednik Darinko Bago i glavni tajnik Dubravko Miholić.

Oni su posebno istaknuli da su Hrvatski izvoznici osnovani s temeljnim ciljevima promocije hrvatskog izvoza, hrvatskih proizvoda, roba i usluga, poboljąanja konkurentnosti hrvatskih proizvoda i usluga na stranim trľiątima, primjene europskih normi i standarda poslovanja te podizanja razine svijesti hrvatskih građana o nuľnosti izvoza i njegovog značaja za ukupno gospodarstvo Republike Hrvatske. Aktivnosti u skladu s tim ciljevima do sada su bile sljedeće: ostvarena je suradnja s velikim brojem tvrtki i udruga, osnovano je pet odbora (za Paneuropsku dijagonalnu kumulaciju podrijetla, Izvoznike prehrambene industrije, za Primjenu carinskog sustava, za Transport i ąpediciju, te Odbor izvoznika u SICG, BIH i Makedoniju), organizirane su tribine o relevantnim temama, predstavnici Hrvatskih izvoznika bili su s hrvatskim drľavno-gospodarskim izaslanstvom u Republici Kini. I naravno, najvaľnija aktivnost je svakodnevni kontakt s članovima.
Ipak, mora se naglasiti činjenica da je u svom kratkom, ali kvalitetnom radu upravo udruga Hrvatskih izvoznika prepoznata kao relevantan partner Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetniątva, Ministarstva vanjskih poslova, drugih ministarstava, vladinih i nevladinih institucija.
Nakon osvrta na rad i postignuća Hrvatskih izvoznika u 2004. godini, sudionici su analizirali snage, slabosti, prilike i prijetnje, na temelju kojih se raspravljalo o strategiji i aktivnostima usmjerenim k potpori izvoznicima.

Radni sastanak ministra gospodarstva, rada i poduzetniątva Branka Vukelića s vodstvom Hrvatskih izvoznika


U četvrtak, 16. prosinca 2004. godine ministar gospodarstva, rada i poduzetniątva Branko Vukelić i predstavnici udruge Hrvatski izvoznici na čelu s predsjednikom Darinkom Bagom odrľali su radni sastanak u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetniątva. Na sastanku je bilo govora o modelima suradnje ministarstva i Hrvatskih izvoznika, čiji je glavni cilj, suglasile su se obje strane - kvalitetno i efikasno poticanje izvoza.

Ministar Vukelić je predstavnike Hrvatskih izvoznika izvijestio da su u proračunu za iduću godinu predviđena sredstva za poticanje izvoznih aktivnosti, no, kako je istaknuo, Treba točno definirati "punktove" na koje će ta sredstva biti usmjerena i ići ciljano na konkretna trľiąta, koja ľelimo definirati sa svim relevantnim institucijama. Treba konačno prekinuti praksu financiranja odlazaka na razne sajmove ąto se nerijetko pretvara u obične "izlete", naglasio je Vukelić. Ministar je predstavnike Hrvatskih izvoznika upoznao i sa skorim osnivanjem Agencije za poticanje izvoza, ąto je udruga podrľala.
Predsjednik Hrvatskih izvoznika Darinko Bago zajedno sa suradnicima Dubravkom Miholićem, glavnim tajnikom, Nadom ©imić, dopredsjednicom, te članovima Upravnog odbora Domagojem Ivanom Miloąevićem i Siniąom Grgićem upoznali su ministra i suradnike sa dosadaąnjim aktivnostima, kao i prijedlozima buduće intenzivnije suradnje s ministarstvom. "Naąa Udruga broji viąe od 700 tvrtki-članova. Kao takvi, smatramo da moľemo biti ravnopravni sugovornici o temama kao ąto su: nove investicije i izvoz", istaknuo je, među ostalim, Bago.
Na sastanku je dogovorena suradnja oko stvaranja jedinstvene evidencije informacija potrebnih hrvatskim izvoznicima, kontinuirane edukacije, planiranja aktivnosti koje će dugoročno pridonijeti stvaranju povoljnijih uvjeta za izvoznike i općenito izvozne aktivnosti. No, rečeno je također da se pri tom očekuje veći angaľman Hrvatske gospodarske komore jer ona posjeduje sredstva i potrebne resurse koje treba jače angaľirati.
Na sastanku je također bilo govora i o novim investicijama, pri čemu su se i predstavnici HIZ-a i ministar Vukelić sloľili da je, kada se govori o investicijama, bitno poticati, u prvom redu, investicije usmjerene k proizvodnji i izvozu.

 

Boľićni domjenak Hrvatskih izvoznika

U četvrtak, 8. prosinca 2004. u Europskom domu Zagreb odrľan je prvi boľićni domjenak Hrvatskih izvoznika, na kojem se okupilo dvjestotinjak predstavnika članica udruge, predstavnika drľavne uprave i poslovnih suradnika.
Budući da se kaľe da slika govori viąe od tisuću riječi, umjesto priče o domjenku donosimo Vam fotografiju. A naąa posebna zahvala ovoga puta ide naąim sponzorima: Podravci d.d., koja je napravila fantastičnu hranu, SMS-u d.o.o. na njihovim proizvodima od maslina i smokava, Zlatnom otoku d.o.o. na izvanrednom vinu i, naravno, stalnoj bazi Hrvatskih izvoznika, Europskom domu Zagreb u čijem se prostoru domjenak i odrľao.
Svima joą jednom od srca velika hvala!Tribina "Pretpristupni fondovi Europske unije"

U petak, 17. prosinca 2004. u organizaciji Hrvatskih izvoznika odrľana je tribina "Pretpristupni fondovi Europske unije". Davor Čilić, pomoćnik ministrice europskih integracija u Upravi za koordinaciju programa pomoći i suradnje s EU pri Ministarstvu za europske integracije, svojom je prezentacijom dao potrebne informacije o projektima i programima koje stoje Hrvatskoj na raspolaganju. Spomenuta prezentacija nalazi se na web stranici
http://213.147.106.56/sonda/projects/izvoznici/tribine/tribine.html.


Najveću pozornost prisutnih privukle su upravo mogućnosti za hrvatske tvrtke-izvoznike da sudjeluju u projektima na dva načina, i to kao izravni korisnici programa ili sudjelovanjem u natječajima za implementaciju programa u Republici Hrvatskoj ili drugim zemljama kandidatima (Bugarska, Rumunjska i Turska). Natječaje raspisuje Europska komisija za projekte koji se financiraju iz fondova EU-a u drľavama korisnicama pretpristupnih i CARDS programa, a sve informacije moľete naći u javnim glasilima i web stranicama Ureda za suradnju EuropeAid http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm ili delegacije Europske komisije u RH, a za sedam projekata na web stranicama Ministarstva financija RH.
Za hrvatske tvrtke postoji mogućnost vezana uz članak 72. Sporazuma o stabilizaciji i pridruľivanju kroz pristup svim natječajima o javnim nabavama u EZ, prema pravilima o nabavama koja vrijede u Zajednici na javnim natječajima u drľavama Europske unije.
Nakon prezentacije razvila se diskusija u kojoj su sudjelovali prisutni postavljajući brojna pitanja i davajući prijedloge. Zajednički zaključak svih je da se prvo sami moramo angaľirati u ovoj problematici, a tek onda na red dolaze potezi Europske unije. Također je dogovoreno da se tribine s ovom tematikom organiziraju i ubuduće, i to prilagođene gospodarstvenicima, prvenstveno onima koji su izvozno orijentirani.
O tome kakav interes ova tema pobuđuje kod hrvatske javnosti i gospodarstvenika, najbolje govori prepuna dvorana u kojoj su uz predstavnike sedamdesetak tvrtki članica Hrvatskih izvoznika bili prisutni i predstavnici Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetniątva, te HGK-a, HBOR-a i drugih.

 

Prva sjednica Odbora izvoznika u Srbiju i Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju

Zbog velikog interesa naąih članova osniva se Odbor izvoznika u Srbiju i Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju. Prva i osnivačka sjednica odrľat će se u srijedu, 19. siječnja 2005. godine u 15 sati u Europskom domu Zagreb.
Koordinator odbora je Domagoj Ivan Miloąević, predsjednik Uprave Pastor grupe i član Upravnog odbora Hrvatskih izvoznika.
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam se jave za rad u odboru i pododborima.
Stoga, ako imate iskustva poslovanja na trľiątima Srbije i Crne Gore, Bosne i Hercegovine ili Makedonije i ľelite ga podijeliti sa svojim kolegama ili ľelite naučiti neąto novo o tim trľiątima, javite se na info@hrvatski-izvoznici.hr


Tribina Hrvatskih izvoznika i Hrvatske banke za obnovu i razvitak

Financiranje izvoza je jedna od gorućih tema koja je prisutna u hrvatskom gospodarstvu.
Stoga vas Hrvatski izvoznici i Hrvatska banka za obnovu i razvitak pozivaju na tribinu "Financiranje izvoza". Tribina će se odrľati u prostorima Europskog doma Zagreb, Juriąićeva 1/I u četvrtak, 20. siječnja 2005. godine, s početkom u 10 sati. Predavanje i prezentaciju na navedenu temu odrľat će Anton Kovačev, predsjednik Uprave HBOR-a.
Zbog velikog interesa molimo da nam potvrdite vaą dolazak e-mailom: info@hrvatski-izvoznici.hr., faksom na broj 01/4923 797 ili telefonom na broj 01/4923 796


Potpisivanje Sporazuma o suradnji između Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Hrvatskih izvoznika

Velika nam je čast, u sklopu tribine HIZ-a i HBOR-a, najaviti i potpisivanje Sporazuma o suradnji između Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Hrvatskih izvoznika. Sporazum će potpisati predsjednik Uprave HBOR-a Anton Kovačev i predsjednik Hrvatskih izvoznika Darinko Bago. Joą jedan razlog da nam se pridruľite 20. siječnja 2005. godine, u 10 sati u Europskom domu Zagreb. Uz prethodnu najavu, naravno.

 

Nova trľiąta i predstavniątva u Europi i svijetu


Kao ąto smo već nebrojeno puta naglasili, jedan od najvaľnijih ciljeva Hrvatskih izvoznika je upravo podizanje razine hrvatskog izvoza na svim trľiątima, a posebice na strateąkim trľiątima za hrvatske izvoznike. Iako je niz aktivnosti na tu temu već u pripremi, ovim putem vas molimo da nam se javljate s prijedlozima i aktivnostima veznima uz trľiąta i predstavniątva na info@hrvatski-izvoznici.hr ili u tajniątvo Hrvatskih izvoznika.


PROBLEM NAPLATE POTRA®IVANJA U INOZEMSTVU - ©TO PODUZETI?

Kako izvrąiti naplatu, a pritom odrľati dobru poslovnu suradnju? ©to napraviti u ovakvoj situaciji?
Upravo na ova pitanja Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) nudi odgovor i pomoć svim hrvatskim izvoznicima kroz svoje PROGRAME OSIGURANJA IZVOZA.
Najbolji način za ubrzanje zakaąnjelih naplata od kupaca je osiguranje od političkih i komercijalnih rizika. Uz relativno mali troąak (premija osiguranja) osigurat ćete svoju naplatu u slučaju insolventnosti, stečaja ili produľenog neplaćanja kupca. HBOR kroz svoje programe osiguranja izvoza nudi mogućnost:

KRATKOROČNOG OSIGURANJA - odobrava se za izvoz roba i usluga s kraćim rokovima plaćanja, do jedne godine. Osigurati se mogu:
- pojedinačne isporuke prema jednom kupcu u inozemstvo
- isporuke prema viąe kupaca u inozemstvo
- cjelokupni izvoz u inozemstvo
i
SREDNJOROČNO-DUGOROČNOG OSIGURANJA - osiguravaju se izvozni poslovi na kredit duľi od jedne godine. Ova vrsta osiguranja primjenjuje se u slučajevima kada strani kupac zahtjeva odgodu plaćanja, odnosno kredit kao temeljni uvjet sklapanja posla, ąto je obično slučaj kod izvoza kapitalnih dobara, opreme veće vrijednosti, građevinskih radova i slično.

Cjelovit tekst moľete naći na web stranici http://213.147.106.56/sonda/projects/izvoznici/tribine/tribine.html

 

 

Končar INEM d.d. popust od 3% za članove Hrvatskih izvoznika za avansno plaćanje

Iako je vrijeme darivanja iza nas, naąi članovi joą misle na svoje kolege. Stoga vam Končar INEM d.d. poklanja 3% popusta na cijeli asortiman prijenosnih i stolnih računala te servera, za avansno plaćanje. Kontakti: web: www.racunala.koncar.hr ili tel. +385 1 3655 307 ili e-mail: pc.prodaja@koncar-inem.hr


Briefing d.o.o. popust od 15% za članove Hrvatskih izvoznika na servis praćenja javnih nadmetanja u regiji te koriątenje servisa u probnom periodu od 15 dana

Tvrtka Briefing redovito prati nadmetanja u regiji: Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori te Sloveniji. Obuhvaćeni su svi relevantni mediji: dnevni tisak te sluľbene novine. Nadmetanja u obliku kvalitetnih skenova dobivate na e-mail adresu, prema odabranoj djelatnosti, u tijeku radnog vremena, a na dan njihove objave u pojedinim medijima. Članicama Hrvatskih izvoznika omogućujemo 15% popusta na ovaj servis po svakoj pojedinoj zemlji, te koriątenje probnog perioda od 15 dana. Sve dodatne informacije na adresi nadmetanja@briefing.hr ili tel. 01 3738 577.

 © Sva prava su pridrľana / Udruga Hrvatski izvoznici / 2004
. www.hrvatski-izvoznici.hr

[ za ispis iz liste primatelja newslettera poąaljite prazan mail prateći slijedeći link: unsubscribe ]

Newsletter "IZVOZNIK" za print u Acrobat PDF formatu dostupan je

na webu na adresi http://213.147.106.56/sonda/projects/izvoznici/newsletter/izvoznik3.pdf