Newsletter Izvoznik, broj 52, Veljača 2009.

Intervju

Markku Hast, PATRIA, Offset Business Developer Manager

 

Markku_Hast.jpg

OFFSET PRILIKE ZA HRVATSKE KOMPANIJE

Kroz provedbu offset obaveza u zemljama primateljicama Patria doprinosi spajanju lokalnih i stranih tvrtki sa zajedničkim interesom. Patria je formirala tim koji djeluje s ciljem spajanja odgovarajućih proizvođača i kupaca, pokrivajući gotovo sve industrijske sektore. Offset program tvrtke Patria u Hrvatskoj tako pruža priliku hrvatskim kompanijama da osnaže svoje međunarodne poslovne odnose.

S tim povodom razgovarali smo s g. Markku Hastom, Offset Business Developer Managerom tvrtke Patria.

Što je offset?

Offset je kompenzacijski aranžman vezan uz javnu nabavu na području naoružanja i vojne opreme  te sektora zračnog prostora. Vlade koje nabavljaju vojnu opremu propisuju dobavljaču offset obaveze kao preduvjet ugovora. Glavni cilj offset aranžmana je stvoriti poslovne aktivnosti koje rade za dobrobit uključenih kompanija, te istovremeno čineći pozitivan učinak na gospodarstvo zemlje primateljice.

Koje se sve usluge ponuditi putem offseta?

Offset aktivnosti mogu i biti usmjerene na vojni ili civilni sektor i mogu uključiti sljedeće radnje: traženje klijenta za lokalne izvoznike; privlačenje novih stranih ulaganja u ciljanu zemlju; razvijanje partnerstva sa stranim kompanijama kroz tehnologiju i know-how i time doprinijeti jačanju konkurentnosti lokalnih kompanija.

Koje su aktivnosti tvrtke Patria u Hrvatskoj?

Patria je od 2007. godine, kada je potpisan Ugovor o nabavi 84 borbena oklopna vozila s hrvatskim Ministarstvom obrane, u provedbi offset programa u Hrvatskoj. Također, početkom 2009. godine potpisan je Ugovor o nabavi daljnja 42 borbena oklopna vozila. Hrvatska Vlada na osnovi tih ugovora zahtijeva punu ekonomsku kompenzaciju u vrijednosti nabave borbenih oklopnih vozila. Upravo zbog toga u sklopu offset programa u Hrvatskoj Patria teži pronaći izvozne mogućnosti za hrvatske kompanije kao i promicati izravna strana ulaganja u Hrvatsku.
S ciljem uspješne provedbe offset programa u Hrvatskoj, Patria je snimila potrebe sektora hrvatske industrije i mnogih tvrtki. Rezultati su pokazali veliku mogućnost suradnje, pogotovo u sektorima brodogradnje, metala i strojogradnje, kao i energetskog sektora. Kao rezultat te dubinske analize Patria je inicirala poslovnu suradnju između nekoliko hrvatskih i nordijskih kompanija. Navedene realizirane suradnje već su stvorile značajnu korist za hrvatske kompanije - otvorila su im se nova izvozna tržišta, prenijela su im se nova znanja i tehnologije, ostvarena je edukacija za zaposlenike, stvorena su nova radna mjesta i usmjerena nova izravna ulaganja u Hrvatsku.

Na koji način Patria može pomoći hrvatskim izvoznicima?

Zahvaljujući offset obavezama u ostalim zemljama i tamošnjim zahtjevima za lokalno uključivanje, Patria je stvorila intenzivnu mrežu kontakata u zemljama svoga djelovanja. Riječ je uglavnom o Srednjoj i Istočnoj Europi, Bliskom Istoku i Južnoj Africi. Tome dodajmo da je Patria uspostavila čvrstu mrežu kontakata i u zemljama Skandinavije.
Usluge koje Patria pruža tvrtkama se ne naplaćuju, a sastoje se među ostalim od traženja odgovarajućih partnera, iniciranje kontakata s odgovarajućim partnerom, organiziranje posjeta gospodarskih delegacija tvrtki i podrška u pregovorima.
Dakle ako vaša tvrtka traži mogućnosti rasta, smanjenja troškova, implementacije nove tehnologije te traga za novim stranim tržištima, proizvodima, dobavljačima ili investitorima možete nas kontaktirati preko e-mail adrese offset@patria.fi.

UKRATKO O OFFSETU

Offset sporazum se sklapa za ugovore o nabavi naoružanja i vojne opreme čija je vrijednost veća od 2.000.000 EUR. Offset sporazum definira obveze inozemnog isporučitelja naoružanja i vojne opreme koje se izvršavaju kroz direktni i indirektni offset.

Direktni offset se realizira kroz sudjelovanje hrvatskih tvrtki u proizvodnji predmeta nabave (lokalizacija proizvodnje, izrada komponenti,...), dok indirektni offset pokriva sve oblike poslovne suradnje koji se realiziraju uz pomoć isporučitelja predmeta nabave. Pod time se smatraju slijedeće aktivnosti:  strane investicije na području RH, različiti oblici kooperacije, otvaranje novih radnih mjesta, otvaranje novih tržišta za izvoz roba i usluga hrvatske industrije, transfer tehnologije i organizacije rada, pokretanje istraživačkih i razvojnih projekata i sl.

NAJAVE TEMA

Intervju
Markku Hast, PATRIA, Offset Business Developer Manager

Aktivnosti HIZ-a
HIZ o prioritetnim interventnim mjerama za izvoznike

CROEXPORT – pomoć za tržište Ruske Federacije

Edukacija HIZ-a za izvoznike električke i elektroničke opreme

Najave
Drugi seminar za izvoznike električke i elektroničke opreme

Prikupljanje interesa za poslovanje na norveškom tržištu

Novosti
Vlada donijela paket antirecesijskih mjera

Vijesti iz EU
Objavljen natječaj programa Marco Polo II

Objava četvrtog kruga natječaja programa SAPARD za poljoprivredu

HGK
Održana sjednica Hrvatsko-turskog poslovnog vijeća

Kratke vijesti
Sajmovi u Bosni i Hercegovini u 2009.

U sklopu offseta osnovana tvrtka SKS TT

Gisdata Grupa otvorila tvrtku kćer u Albaniji

Hrvatski proizvodi u španjolskim trgovinama

Podravka kupila robnu marku Belsad

Iz tiska
Ima li itko povjerenja u gospodarstvo?

Popusti za članove HIZ-a
SPES – 10% popusta na usluge za članove HIZ-a

Hotel Express International – 10 % popusta za članove HIZ-a

N-LAB – 15 posto popusta članovima HIZ-a pri kupnji ERP poslovnog softvera UBS21 ili UsBS21

Končar INEM - Akcija “Računala za članove udruge HRVATSKI IZVOZNICI”

aktivnosti-hiza

HIZ o prioritetnim interventnim mjerama za izvoznike

logo-hiz.jpg

Predsjedništvo Hrvatskih je 17. prosinca 2008. godine na temelju konzultacija sa članovima i rada svojih stručnjaka donijelo odluku o prijedlogu interventnih mjera za ublažavanje gospodarske krize, koje su nedugo zatim predstavljene Vladi RH putem predstavnika HIZ-a u Ekonomskom vijeću. Navedene mjere ne predstavljaju sveobuhvatne mjere za izlazak iz krize, već interventne mjere za poticanje konkurentnosti hrvatskih izvoznika.

Kako bi dobio stvarnu snagu zastupanja predloženih mjera HIZ je proveo upitnik među svojim članovima, kojim se tražilo rangiranje mjera prema njihovim prioritetima.

Analizom pristiglih odgovora dobili smo sljedeći poredak pojedinih mjera sukladno iskazanim stavovima i prioritetima izvoznika:

1.    inzistiranje na provođenju financijske discipline u svim segmentima poslovanja (677 bodova)

2.    zadržavanje uvjeta iz 2008. godine za kreditiranje izvoza putem HBOR-a (604 boda)

3.    kroz državni proračun osigurati financijsku likvidnost državnih tvrtki i tvrtki u kojima je država značajan vlasnik, kako iste ne bi ugrozile poslovanje uspješnih tvrtki i izvoznika i pokrenule lanac nelikvidnosti u RH (593 boda)

4.    povećanje sredstva za praćenje izvoznika od strane HBOR-a u 2009. godini za 14% u odnosu na 2008. (sukladno planovima izvoznika o povećanju izvoza u 2009.) (571 bod)

5.    ukoliko nije moguće zadržati uvjete kreditiranja izvoza putem HBOR-a iz 2008. g. osigurati od strane države dodatna sredstva HBOR-u za regres kamata, kako bi kamata u 2009. godini bila na razini kamata iz 2008. (531 bod)

6.    provođenje europskih standarda u nadzoru uvezene robe na tržište RH, odnosno praćenje i uvođenje istih privremenih mjera koja provodi Europska komisija za njihovo tržište, s krajnjim ciljem afirmacije domaćih proizvoda i smanjenja uvoza (522 boda)

7.    subvencionirati troškove osiguranja naplate izvoznih potraživanja od nekomercijalnih rizika (464 boda)

8.    privremena suspenzija, ne duža od jedne godine, cjelovitih ili djelomičnih ovlasti Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja RH s ciljem uspješne provedbe predloženih interventnih mjera (388 bodova)

Hvala svim članovima HIZ-a koji su se odazvali i sudjelovali u ovom upitniku Hrvatskih izvoznika.

* * *

CROEXPORT – pomoć za tržište Ruske Federacije

rusija_web.JPG

Udruga Hrvatski izvoznici u četvrtak, 19. veljače 2009., organizirala je prezentaciju na temu: Pomoć pri plasiranju proizvoda na rusko tržište.

Prezentaciju su održali predstavnici konzultantske tvrtke IM Group  - Kreativna kolaboracija d.o.o. koja se bavi strateškim restrukturiranjem prvenstveno malih i srednjih hrvatskih poduzeća.

Kroz registrirano predstavništvo u Moskvi IM Grupa može ponuditi pomoć hrvatskih i ruskih menadžera, koji u kontaktu s hrvatskim izvoznicima, te mnogim ruskim i međunarodnim interesnim skupinama, pružaju pomoć pri plasmanu proizvoda hrvatskih proizvođača na tom velikom i zahtjevnom tržištu.

IM Group  - Kreativna kolaboracija d.o.o.  zastupnik je South European Chamber of Commerce - SECC za Republiku Hrvatsku.

Na događanju bili su predstavljeni konkretni savjeti i upute za uključenje u sljedeće programe predstavništva:

1. OSNOVNI PROGRAM I INFRASTRUKTURA ZA PODRŠKU NA TERITORIJU RUSIJE

- mjesečne ekonomske, demografske, tržišne i političke analize po regijama, mikroregijama i ciljanim skupinama, vezane uz specifične industrije
- primanje vijesti i novosti s tržišta bitnih za odlučivanje i strategiju
- sudjelovanje na radionicama i konferencijama vezanim uz strategiju za ciljano tržište bez naknade ili uz smanjenu naknadu za članove
- sudjelovanje u događajima za promidžbu i povezivanje na samom tržištu
- uvid u pročišćenu bazu podataka radi pronalaženja partnera na tržištu
- informacije o sajmovima i važnijim događanjima za specifičnu industriju
- pomoć pri pripremi za sajmove i ostale događaje važne za realizaciju
- informacije o poduzetničkim zonama, poticanju ulaganja i zapošljavanja
- informacije o zaštiti intelektualnih prava i robnih marki
- korištenje platforme i kontakata secc za promicanje vlastite strategije

ukupna planirana investicija SECC za 2009 godinu: 115.000,00 €
okvirna participacija svakog korisnika: 2.800,00 € godišnje

2. KORIŠTENJE NAPREDNIH I CJELOVITIH USLUGA NA TERITORIJU RUSIJE

dodijeljena osoba posvećena vašoj tvrtci, koja razumije specifičnu industriju, vrijednosti i filozofiju vašeg poslovanja i vaših proizvoda, operativno provodi procese i definira zajedno sa vama strategiju za specifično tržište

- ured, komunikacijska i poslovna oprema, zasebna telefonska linija
- komunikacije i putovanje u okrugu Moskve (Moskva i širi prsten oko grada)
- osnovni troškovi reprezentacije
- izrada strateškog operativnog plana na temelju tržišnih istraživanja
- stalna komunikacija sa upravom u hr i drugim odjelima (kontinuirani razvoj i prilagodba proizvoda zahtjevima tržišta)
- upravljanje svim procesima vezanim uz specifično tržište
- opći podaci o ciljanim skupinama, navikama i sl.
- kontrola izvršenja lokalnih izvođača
- reguliranje odnosa s legalnim institucijama i bankama
- sudjelovanje u ciljanim gospodarskim eventima radi općeg promicanja vrijednosti hrvatskih proizvoda i lobiranja na višim razinama
- redoviti reporting

okvirna investicija korisnika: 2.200,00 € mjesečno, ovisna o varijabilnim troškovima

3. DODATNE MOGUĆNOSTI SURADNJE

Uključenje proizvoda izvoznika u program zajedničkog brandiranja i plasmana koji u cijelosti financira SECC

- Otvaranje i vođenje predstavništva i start-up poduzeća,
- Joint-venture aranžmani, spajanja i pripajanja, restrukturiranje akvizicija, IPO, javne ponude i otkup poduzeća te drugi alternativni oblici ulaganja
- Kvalitetno odvjetničko savjetovanje i sudska zaštita poslovnog pothvata
- Investicijsko savjetovanje za odnos s tržištima kapitala
- Lobističke aktivnosti u zaštiti i ostvarenju klijentovih interesa
- Ostale opsežnije kapitalne operacije

Partner projekta: mogućnost su-investiranja i sudjelovanja u strategiji i vođenju samog projekt

Prezentaciju IM Grupe u elektronskom obliku možete naći na internetskoj stranici HIZ-a
www.hrvatski-izvoznici.hr  ili je preuzmite OVDJE.

Kontakt :
IM GROUP - Kreativna kolaboracija d.o.o.
Martićeva 67, Zagreb
telefon: 01/4650 888
telefaks: 01/ 4650 829
www.croexport.com

* * *

Edukacija HIZ-a za izvoznike električke i elektroničke opreme

rusija_web.JPG

Hrvatski izvoznici, u suradnji s Končar - Institutom za elektrotehniku, u 2009. godini provode besplatnu edukaciju iz primjene zakonskih propisa EU u području tehničkog zakonodavstva: Elektromagnetska kompatibilnost i Električka sigurnost. Edukacija je namijenjena proizvođačima i izvoznicima električke i elektroničke opreme.

Predavači u programu edukacije su mr.sc. Jandro Šimić, upravitelj Zavoda za EMC, sigurnost i umjeravanje KONČAR-Instituta za elektrotehniku i Saša Gros, rukovoditelj laboratorija za EMC i sigurnost KONČAR-Instituta za elektrotehniku.

Prvi u nizu seminara u sklopu ovog programa na temu: Tehnički zahtjevi za električne i elektroničke proizvode i ocjenjivanje sukladnosti održan je 27. veljače 2009. u Zagrebu. Seminar je pokrio sljedeće podteme: tehnički zahtjevi za električne i elektroničke proizvode i ocjenjivanje sukladnosti u EU, zakonodavni okvir u Republici Hrvatskoj (usklađivanje s Europskom Unijom), Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti, Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti, Direktiva o niskonaponskoj opremi ,Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica.

Edukacija će  se nastaviti 24. travnja 2009. sa seminarom na temu: Tumačenje tehničkih zahtjeva u pojedinim direktivama, a do kraja programa održat će se još tri seminara na teme: Priprema tehničke dokumentacije, CE označavanje i Ispitivanja tehničkih proizvoda

Prezentaciju s održanog seminara možete preuzeti OVDJE .

Namjera ovoga projekta je dati informacije hrvatskim izvoznicima, proizvođačima i drugim stranama izravno ili neizravno vezanim uz Direktivu o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2004/108/EC) i Direktivu o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (2006/95/EC), o postupcima ocjene sukladnosti njihovih proizvoda u skladu s Direktivama, mogućnostima korištenja usluga laboratorija za EMC i sigurnost KONČAR-Instituta za elektrotehniku d.d. tijekom postupka ocjene sukladnosti, te plasmanu proizvoda na tržište Europske unije.

U cilju zaštite potrošača, Direktive Europske unije određuju da proizvodi mogu biti plasirani na tržište unije samo ako udovoljavaju bitnim zahtjevima sigurnosti, zdravlja te također zaštitnim zahtjevima iz područja elektromagnetske kompatibilnosti. Udovoljavanje ovim zahtjevima osigurava se primjenom odgovarajućih mjera u fazama razvoja i proizvodnje.

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2004/108/EC) primjenjuje se na sve uređaje koji mogu uzrokovati elektromagnetske smetnje i/ili na koje te smetnje mogu utjecati narušavajući njihove radne značajke.

 

* * *
najave

Drugi seminar za izvoznike električke i elektroničke opreme

hrvatski-izvoznici-logo.jpgkoncar-institut-za-elektrotehniku.jpg

Drugi besplatni seminar iz projekta edukacija za izvoznike električke i elektroničke opreme najavljujemo za  24. travnja 2009. godine.

Seminar će se i ovoga puta održati u Zagrebu i to na temu: Tumačenje tehničkih zahtjeva u pojedinim direktivama. Točno vrijeme i mjesto održavanja seminara objavit ćemo naknadno.

Do kraja programa edukacije održat će se još tri seminara na teme: Priprema tehničke dokumentacije, CE označavanje i Ispitivanja tehničkih proizvoda.

 

* * *

Prikupljanje interesa za poslovanje na norveškom tržištu

Agencija za promicanje izvoza i ulaganja planira organizirati savjetovanje na temu "Poslovanje na norveškom tržištu".  Savjetovanje će se održati u prvoj polovici mjeseca svibnja ove godine, u Zagrebu, a sudjelovanje na istom bit će besplatno. Detaljne informacije o programu savjetovanja bit će naknadno objavljene na web stranici Agencije za promicanje izvoza i ulaganja.
U pripremi navedenog savjetovanja APIU prikuplja obavijesti izvoznika o namjeri sudjelovanja te o konkretnom interesu za navedeno tržište.

Obavijesti o vašem interesu možete poslati na:
Agencija za promicanje izvoza i ulaganja
Iva Rašić, savjetnica
e-mail: iva.rasic@apiu.hr
telefon:  01/4866 087
telefaks: 01/4866 065

Isti naslov možete kontaktirati za sva daljnja pitanja.

 

* * *
novosti

Vlada donijela paket antirecesijskih mjera

vlada.jpg

ZAGREB,26. veljača 2009.(Hina) - Hrvatska Vlada usvojila je danas paket s deset antirecesijskih mjera, među kojima je i najava rebalansa proračuna u drugoj polovici ožujka, jačanje financijske pozicije HBOR-a, potpora turizmu, tržištu nekretnina i sl.

Prva mjera je dodatno jačanje makroekonomske stabilnosti Hrvatske kroz rebalans proračuna koji mora biti gotov u drugoj polovici ožujka, kazao je premijer Ivo Sanader.

Druga je mjera vezana za rasterećenje gospodarstva, odnosno neporeznih davanja, a iz Vlade apeliraju i na lokalne jedinice, s obzirom da je velik dio tih davanja na lokalnoj razini. Već smo smanjili doprinos HGK za 25 posto, vidjet ćemo i druge mogućnosti, kazao je Sanader.

Sljedeća je mjera vezana uz osiguranje likvidnosti javnih poduzeća i privatnog sektora, a premijer ističe kako su javna poduzeća izvijestila da su kod njih moguće uštede od dvije milijarde kuna.

Država će pomoći i skraćenjem rokova za podmirenje obveza javnih poduzeća na 60 dana, kazao je Sanader.

Mjere vezane za usklađivanje državnih potpora sa sustavom EU predviđaju i da se iznos potpore koju jedan poslovni subjekt može dobiti u tri godine, a bez da za to treba mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, poveća sa 200 tisuća eura na 500 tisuća eura.

Za jačanje financijske pozicije HBOR-a s međunarodnim financijskim institucijama se razgovara o dodatnih 400 milijuna eura za HBOR i time potpore izvoznicima, turizmu, poljoprivredi, malim i srednjim poduzetnicima.

Mjerom potpore tržištu nekretnina Vlada namjerava subvencionirati kamatne stope pri kupnji prvog stana ili povećanja kvadrature, dok banke poziva da smanje kamate za stambene kredite, a građevinske tvrtke da smanje cijene stanova.

Trenutno je, kaže Šuker, neprodanih 13.000 stanova, a u tome gube svi, i tržište i banke.

Antirecesijske mjere vezane su i za jačanje turizma, privlačenje izravnih stranih investicija, pojačan nadzor nad uvozom, posebno roba lošije kvalitete, te održavanje životnog standarda najugroženijih skupina u društvu.

Vlada će voditi proaktivnu i koherentnu gospodarsku politiku, politiku iznad svih partikularnih interesa, istaknuo je premijer Sanader. Ponovio je i da danas nije vrijeme za podizanje kamata i poručio kako je danas vrijeme za odgovornost i solidarnost. Potrebno je voditi ne samo socijalnu nego i solidarnu tržišnu ekonomiju, solidarno tržišno gospodarstvo, poručio je.

Izvor: www.vlada.hr

 

* * *
vijesti-iz-eu

Objavljen natječaj programa Marco Polo II

zastava-eu.jpg

OVOGODIŠNJI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata u sklopu programa Marco Polo objavljen je 10. veljače, a rok za prijavu projektnih prijedloga je 8. svibnja 2009.

Cilj programa je izgradnja održivog prometnog sustava u Europskoj uniji preusmjeravanjem znatnog dijela međunarodnog teretnog prometa sa cesta na ekološki prihvatljivije načine prijevoza, željeznicu, more i unutarnje plovne putove.

U ovogodišnjem natječaju je na raspolaganju ukupno 62 milijuna eura s kojima će se sufinancirati 35 - 50% prihvatljivih troškova projekta koji se uklapaju u predispozicije programa. Aktivnosti koje se financiraju u sklopu programa su izmjena modaliteta transporta, katalizatorske aktivnosti, morske autoceste, aktivnosti izbjegavanja cestovnog preopterećenja i zajedničke obrazovne aktivnosti. Natječaj je najvećim dijelom namijenjen komercijalnim privatnim i javnim poduzećima koja se bave logistikom ili prijevozom tereta. Hrvatska je potpisala Sporazum o sudjelovanju u programu još prošle godine, a pripadajući zakon je ratifikaciju prošao 11. veljače, tako da se i domaći kandidati mogu prijaviti na natječaj, ali prije toga moraju imati prihvatljiv projektni prijedlog i međunarodne partnere. Na internetskim stranicama programa dostupni su PRIMJERI PROJEKATA koji su dobili sufinanciranje na prošlogodišnjem natječaju, baš kao i PREZENTACIJE s info dana održanog 4. veljače u Bruxellesu.

* * *

Objava četvrtog kruga natječaja programa SAPARD za poljoprivredu

ministarstvo_poljoprivrede.jpgsapard.jpg

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja raspisalo je 4. krug natječaja za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz SAPARD programa za Mjeru 1 i Mjeru 2. Rok za podnošenje prijava počinje teći 21. veljače 2009. godine i traje do 21. travnja 2009. godine do zaključno 12,00 sati.

SAPARD program poseban je pretpristupni program za poljoprivredu i razvitak ruralnih područja. Usvajanje standarda u poljoprivredi i razvoju ruralnih područja iziskuje dodatna financijska sredstva za različita ulaganja. SAPARD program namijenjen je upravo za investicije koje trebaju pomoći usvajanju standarda Europske unije.

Republika Hrvatska ima na raspolaganju sredstva za dvije mjere SAPARD programa: mjeru 1. „Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva" i mjeru 2. „Unaprjeđenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribljih proizvoda" čiji su korisnici poljoprivredna gospodarstva te obrtnici i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti za koju podnose prijavu.

Od srpnja 2006. godine kada je raspisan prvi natječaj za dodjelu sredstava iz SAPARD programa, do veljače 2008. godine i trećeg natječajnog kruga, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja zaprimilo je ukupno 120 prijava.

Nakon administrativne provjere i kontrole na terenu odobreno je 36 projekata ukupne vrijednosti oko 259 milijuna kuna, dok je vrijednost ugovorene potpore iznosila oko 111 milijuna kuna.

Od ukupno raspoloživog iznosa namijenjenih sufinanciranju projekata za mjere 1. i 2., ostalo je raspoloživo oko 130 milijuna kuna za buduće korisnike.

I ovom prigodom važno je skrenuti pozornost na nekoliko činjenica:

 • SAPARD program temelji se na principu „tko prvi - dobiva" te je stoga vrlo važno ne čekati zadnji trenutak za slanje prijave.
 • prijave i potrebna dokumentacija šalju se u Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi, Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja isključivo poštom kao što se navodi u natječaju
 • na internet stranicama MPRRR dostupan je Vodič za korisnike i Pravilnik o provedbi SAPARD programa kojim se propisuje korištenje sredstava SAPARD-a, utvrđuju ciljevi i namjena programa, način korištenja sredstava, korisnici i uvjeti za dobivanje sredstava, financiranje projekata, izvještavanje, kontrola, obrasci te postupci i potrebni dokumenti vezani uz provedbu

KONTAKT PODACI za sve informacije o SAPARD programu:

 • Uprava za ruralni razvoj, Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa
  e-pošta: sapard@mps.hr
  telefon:01/6109 -792
  fax:01/6106 - 909
  www.mps.hr 
 • Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi
  e-pošta: info@dmssa.hr
  telefon: 01/6002 - 742, 01/6002 - 743
  fax: 01/6002 - 852
  www.mps.hr  
 • Područni uredi Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu www.hzpss.hr

 

 

* * *
hgk

Održana sjednica Hrvatsko-turskog poslovnog vijeća

logo_hgk.jpg

U okviru posjeta hrvatskog državnog i gospodarskog izaslanstva Turskoj od 17. do 20. veljače, koje je predvodio predsjednik Vlade RH dr. Ivo Sanader, u Istanbulu je 19. veljače 2009. održana 11. sjednica Tursko-hrvatskog poslovnog vijeća uz sudjelovanje hrvatskih i turskih gospodarstvenika.

Sudionike tog skupa pozdravili su supredsjedatelji Vijeća, s turske strane Çatağay Őzdoğru, a s hrvatske dr. Zlatan Fröhlich, predsjednik Komore Zagreb, ističući da se ta sjednica Vijeća održava s najvećim brojem predstavnika hrvatskoga gospodarstva, što je potvrda interesa za produbljivanje bilateralnih ekonomskih odnosa koji postaju još važniji u doba globalne ekonomske krize. Posebice je naglasio da bilateralni gospodarski susreti pružaju mogućnosti za nove poslovne prilike s obiju strana te za uravnoteženje trgovinske bilance između Hrvatske i Turske. Dodao je da je trgovinska razmjena između tih dviju zemalja 2008. godine bila 565 milijuna USD, što je predstavljalo najveći obujam trgovine između tih dviju zemalja od 1990. godine, a uspoređujući s podacima iz 2000., razmjena je lani bila deveterostruko veća.

Traženje novih oblika poslovnih veza razvojna su prilika dvaju gospodarstava, rekao je Fröhlich te dodao da postoje izgledi i za nova poslovna podugovaranja (subscontracting) i outsourcing s obje strane te za zajedničke nastupe na trećim tržištima. U tom slučaju, drži, Hrvatska može biti savršeni most u povezivanju jugoistočne sa srednjom Europom, kao što Turska može imati važnu ulogu na tržištima zemalja Crnog mora i Zakavkazja i sa zemljama Srednjeg istoka.

Na sjednici Tursko-hrvatskog poslovnog vijeća sudjelovali su i potpredsjednik Vlade Republike Turske Nazim Ekren te potpredsjednik Vlade RH i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva Damir Polančec, hrvatski veleposlanik u Turskoj Gordan Bakota, generalni konzul RH u Istanbulu Damir Perinčić te predstavnici hrvatskih i turskih resornih institucija, državne i lokalne uprave.

U hrvatskom gospodarskom izaslanstvu sudjelovali su pak predstavnici 40 kompanija iz industrijskog, građevinskog i turističkog sektora te trgovine i prometa, a tom je prigodom potpisan i Ugovor o suradnji između luka Zadra i Anatalye.

 

* * *
kratke-vijesti

Sajmovi u Bosni i Hercegovini u 2009.

Popis sajmova i ostalih gospodarskih događanja u Bosni i Hercegovini u 2009. godini možete preuzeti na internetskoj stranici Hrvatskih izvoznika www.hrvatski-izvoznici.hr  ili OVDJE.

Popis nam je ustupilo Veleposlanstvo RH u BiH, kojem se možete obratiti za dodatne informacije i podršku pri izlaganju. Možete ih kontaktirati putem elektronske pošte na adresu croemb.sarajevo@mvpei.hr.

 

* * *

U sklopu offseta osnovana tvrtka SKS TT

Predstavnici tvrtki Tekol Teri iz Rijeke i SKS Toijala Works Oy iz Finske potpisali su ugovor o osnivanju zajedničke kompanije za proizvodnju metalnih komponenata koja će nositi naziv SKS TT, a bavit će se izradom komponenata visoke dodane vrijednosti namijenjenih proizvođačima strojeva i opreme.

Osnivanje SKS TT-a inicirala je i pomogla finska Patria kao dio svoga offset programa u sklopu isporuke borbenih vozila Hrvatskoj. TT SKS će imati proizvodne pogone u prostoru nekadašnje tvornice Torpedo. Ukupni prihod nove tvrtke u prvoj godini poslovanja trebao bi biti oko 3 mil. eura.

 

* * *

Gisdata Grupa otvorila tvrtku kćer u Albaniji

Gisdata Grupa otvorila je u Tirani tvrtku kćer Gisdata S koja će pružati tehničku podršku za postojeće klijente u Albaniji, među ostalima za Albansku nacionalnu agenciju za registraciju i legalizaciju bespravne gradnje "Aluzini" za koju je Gisdata razvila i instalirala informacijski sustav.

Tvrtka u Albaniji osma je tvrtka kćer Gisdate u zemljama jugoistočne Europe, a Gisdata Grupa ima više od 4.000 regionalnih korisnika i klijenata.

 

* * *

Hrvatski proizvodi u španjolskim trgovinama

Osam tvrtki, proizvođača prehrambenih proizvoda i alkoholnih pića, u suradnji s Agencijom za promicanje izvoza i ulaganja dogovorilo je ulazak izabranog asortimana na police španjolskog trgovačkog lanca El Corte Ingles.

To su Franck, Gavrilović, Istravino, Jamnica, Klara, Marić, Kraš, Maraska i Zvečevo. El Corte Ingles prema istraživanju konzultantske kuće Deloitte „Globalna snaga maloprodaje u 2009." nalazi se među 20 najvećih trgovaca u EU te drži 40. poziciju među 250 trgovaca svijeta. Dostupni podaci o poslovanju iz 2007. pokazuju da je promet iznosio 17,9 milijardi eura te bio 4,7% veći nego 2006. godine.

 

* * *

Podravka kupila robnu marku Belsad

Podravka i slovenska tvrtka Droga Kolinska potpisale su u četvrtak u Ljubljani Ugovor o kupoprodaji robne marke Belsad prema kojem je koprivnička prehrambena kompanija postala vlasnik te marke voćnih namaza.

Kupnjom marke Belsad Podravka proširuje asortiman prerađevina od voća na tržištu Slovenije, te jača svoju tržišnu poziciju, a početak prodaje proizvoda pod tom markom Podravka očekuje u travnju ove godine. Pod robnom markom Belsad prodaju se marmelade i džemovi, a od 2006. godine Podravka za Droga Kolinsku radi uslužnu proizvodnju spomenutog asortimana. Podravkine prerađevine od voća prisutne su na tržištima Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije.

 

* * *
iz-tiska

Ima li itko povjerenja u gospodarstvo?

Gospodarsko povjerenje u Europi spustilo se na najnižu razinu u 24 godine, pokazala je anketa objavljena u četvrtak, povećavši pritisak na Europsku središnju banku da ponovno smanji kamatne stope u razdoblju sve dublje globalne recesije.
Pokazatelj gospodarske klime (ESI) za zemlje eurozone, kojeg objavljuje Europska komisija, u veljači je pao na 65,4 boda , sa naniže revidiranih 67,2 boda u siječnju. Riječ je o njegovoj najnižoj razini od početka bilježenja 1985.

Analitičari su očekivali njegov blagi pad u veljači na 68,5 bodova, s prvotno procijenjenih 68,9 bodova u siječnju.

U 27 članica EU pokazatelj gospodarskog povjerenja zabilježio je još veći pad, također na rekordno nisku vrijednost od 61 boda, u odnosu na siječanjska 63,2 boda.

Izvješće Europske komisije objavljeno je uoči sastanka ECB-a idućeg tjedna, na kojem se očekuje da će banka sa sjedištem u Frankfurtu odlučiti ponovno značajno sniziti ključne kamatne stope, kako bi potaknula gospodarski rast u eurozoni.

"Strah od nezaposlenosti, gubici financijskih tvrtki i neizvjesnost u vezi s dubinom recesije i dalje zasjenjuju pozitivan utjecaj manje inflacije", kazao je ekonomist ING-a Martin van Vliet, zaključivši da će pokazatelj gospodarske klime "vjerojatno zacementirati očekivanja o smanjenu stope za pola postotnog boda na sastanku ECB-a idućeg tjedna".

U odvojenom je izvješću Europska komisija također objavila da je pokazatelj poslovne klime u eurozoni (BCI) u veljači također kliznuo na najnižu razinu u protekle 24 godine, od minus 3,51 boda, u odnosu na minus 3,05 boda u siječnju.

Izvor: Business.hr/Hina ,26.02.2009.

* * *
popusti-za-clanove-hiza

SPES – 10% popusta na usluge za članove HIZ-a

spes-global.jpg

SPES - centar za poduke i prevodilaštvo nudi:
- uslugu prevođenja
- sudske tumače
- simultano i konsekutivno prevođenje
- tečajeve stranih jezika
- poduke iz školskih predmeta

SPES nudi popust od 10 % na sve svoje usluge članovima udruge Hrvatski izvoznici!

Kontakt:
SPES - centar za poduke i prevodilaštvo d.o.o.
Garićgradska 11, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Radno vrijeme ureda: 8 - 20 sati
Matični broj: 1052632
Ziroračun: Zagrebačka banka d.d. - 2360000-1101311626
Tel / faks: 00 385 (0) 1 3095 915
E-mail: spes@spes.hr   
www.spes.hr

* * *

Hotel Express International – 10 % popusta za članove HIZ-a

hei_logo.jpg

Hotel Express International, vodeći je svjetski business travellers program osnovan 1987. godine u Americi. Danas s glavnim uredom u Norveškoj u gradu Kristiansand  s 40 prodajnih i rezervacijskih  HEI ureda diljem svijeta.

Svojim članovima Hotel Express omogućava 50% popusta na standardne cijene soba u oko 4000 hotela u 135 zemalja uključujući i Hrvatsku prema trenutno raspoloživim kapacitetima.

U programu HEI nalaze se hoteli svjetski poznatih lanaca kao što su: Golden Tulip, Hilton, Best Western, Vienna International, Berjaya Hotels & Resorts, Radisson Hotels Worldwide,....

Usluga hotelskog managementa tvrtke Hotel Express pravo je rješenje za outsourcing organizacije hotelskog smještaja i poslovnih putovanja za tvrtke čiji djelatnici prirodom posla češće putuju. Hotel Express pruža svakom korisniku brzu i kvalitetnu uslugu čime se rasterećuju odjeli i djelatnici Vaše tvrtke te ostvaruju značajne uštede.

hei-kartica.jpg

Uplatom godišnje članarine dostavit će Vam se HEI zlatnu karticu na Vaše ime i prezime, katalog hotela i račun. Povrat investicije u svaku članarinu je nakon 3-4 noćenja ukoliko se koriste hoteli regulirani ugovorom. Svako sljedeće noćenje je značajna ušteda što novca što Vašeg vremena u potrazi za hotelima.

Svim članovima HIZ-a Hotel Express International odobrava 10 % popusta na učlanjenje.

Kontakt:
Hotel Express International d.o.o.
Dr. Ante Starčevića 6,
44 000 Sisak
Hrvatska
Tel. +385 44 523 024
Fax.  +385 44 531 580
direktor@hot-ex.hr
www.hot-ex.hr
www.hot-ex.com

 

* * *

N-LAB – 15 posto popusta članovima HIZ-a pri kupnji ERP poslovnog softvera UBS21 ili UsBS21

N-LAB članovima Hrvatskih izvoznika odobrava popust od 15 posto pri kupnji ERP rješenja UBS21 te mogućnost plaćanja u 24 beskamatne mjesečne rate.
Detaljan opis rješenja možete pronaći na web stranici www.n-lab.hr, a za sve daljnje informacije obratite nam se putem maila na n-lab@n-lab.hr ili na broj telefona 01/2949-900.

 

* * *

Končar INEM - Akcija “Računala za članove udruge HRVATSKI IZVOZNICI”

Za članove HIZ-a, KONČAR Elektronika i informatika pripremila je posebnu ponudu za
kupnju informatičke opreme iz svog proizvodnog programa.
KONČAR Elektronika i informatika d.d. je prvi domaći proizvođač prijenosnih računala i s
ponosom ih predstavlja hrvatskim izvoznicima u ovoj ponudi. Iskustvo 30 godina rada s
računalima pretočeno je u kvalitetna prijenosna računala koja se odlikuju visokom
pouzdanošću i trajnošću.
Osim prijenosnih računala, u proizvodnom programu i ponudi informatičke opreme Končar nudi i
stolna računala te računalnu periferiju. Pozivamo sve zainteresirane da se informiraju o
cjelokupnoj ponudi informatičke opreme na njihovim web stranicama www.racunala.koncar.hr
Kontakti: tel. +385 1 3655 307 ili e-mail: pc.prodaja@koncar-inem.hr

 

* * *

© Sva prava su pridržana / Udruga Hrvatski izvoznici / 2009. www.hrvatski-izvoznici.hr

[ za ispis iz liste primatelja newslettera pošaljite prazan mail prateći sljedeći link: unsubscribe ]