Newsletter Izvoznik, broj 53, Ožujak 2009.

Intervju

JOSIP POSAVEC, župan Međimurske županije

foto_Posavec.JPG

Prema rezultatima istraživanja „Regionalni indeks konkurentnosti Hrvatske 2007" Međimurska županija je bila najkonkurentnija županija u Hrvatskoj, prva iza Grada Zagreba. Otkrijte nam činjenice koje su Vašoj županiji donijele ovu prestižnu titulu.

- Regionalni indeks konkurentnosti Hrvatske prema kojem je Međimurska županija najkonkurentnija u državi predstavlja nam veliko priznanje, jer to znači da smo dobro obavili svoj posao. Ta je sveobuhvatna studija u obzir uzela 176 međunarodno relevantnih kriterija i kao rezultat dobili smo objektivnu listu najkonkurentnijih. To znači da smo u pravu kada ističemo neke svoje prednosti, poput bogate tradicije poduzetništva, odličnog geostrateškog položaja i efektivne radne snage, no nekim pokazateljima ne možemo biti zadovoljni. Naime, dok primjerice u slučaju Istre BDP po glavi stanovnika prati stupanj razvijenosti, te se Istra po oba pokazatelja nalazi u samom vrhu, BDP po glavi stanovnika u Međimurju je daleko ispod državnog prosjeka, a ista je situacija i s visoko obrazovanim kadrovima. Mi smo te probleme već ranije identificirali, ugradili ih u naš Regionalni operativni program i sustavno radimo na njihovom poboljšanju. Naravno, paralelno s time radimo i na daljnjem rastu konkurentnosti poslovnog okruženja i samog poslovnog sektora. U tom smislu, komparacija s drugim županijama i naša pozicija na vrhu te liste daje nam stratešku prednost, jer ovaj Indeks konkurentnosti šalje jasnu poruku potencijalnim investitorima.

Međimurska županija može se pohvaliti stalnim i stabilnim rastom gospodarstva. Međimurske tvrtke najvećim su dijelom proizvodne i orijentirane prema proizvodnji za izvoz. Kako županija prati svoje poduzetnike u njihovom razvoju?

- Prije svega puno ulažemo u edukaciju naših poduzetnika. Organiziramo čitav niz stručnih, tematskih predavanja, seminara, radionica kojima je cilj usmjeriti ljude da posluju po pravilima struke, upoznati ih s trendovima i aktualnostima u gospodarstvu. Područja koja smo posljednjih mjeseci obuhvatili takvim oblicima edukacije su primjerice državne potpore, izvoz, marketing, sanacija, restrukturiranje i stečajni planovi. Naše gospodarstvenike potičemo na udruživanje u klastere, jer to je najbolji način za jačanje konkurentnosti na tržištu. Tvrtke redovito izvještavamo o objavljenim javnim natječajima, promoviramo lokalne tvrtke na županijskim web stranicama.

U suradnji s Obrtničkom komorom organiziramo i sufinanciramo posjete i izlaganja naših obrtnika i poduzetnika na domaćim i inozemnim sajmovima. Naime, u vrijeme krize obično se na marketingu najviše štedi, no takav pristup smatramo pogrešnim, jer treba razmišljati u tom smjeru da ako izgubiš tržište, a ne pronalaziš nova tržišta nećeš niti moći pozitivno poslovati. Osim toga, trudimo se u Međimurje privući što više eminentnih skupova za pojedina područja za koja procjenjujemo da imaju veliki potencijal kod nas poput poljoprivredne proizvodnje ili turizma, te se na karti Hrvatske i šire predstaviti kao turistička destinacija, ali i destinacija pogodna za ulaganja. Uz županijski Upravni odjel za gospodarstvo, veliki dio posla na privlačenju investicija obavlja naša razvojna agencija REDEA, koja se u svim eminentnim analizama spominje kao jedna od najboljih u državi. Što se tiče konkretne, novčane pomoći našim gospodarstvenicima iz županijskog proračuna, oko 4 milijuna kuna godišnje izdvajamo za subvencioniranje kamata na kredite, te za projekte mikrokreditiranja gdje odobravamo manje kredite do 200 tisuća kuna, te Regionalnih jamstvenih instrumenata gdje Županija garantira kredite poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika.

Provodimo i projekt energetske učinkovitosti što je vrlo zanimljivo, jer vjerujemo da Međimurje može postati energetski neovisno od ostatka svijeta što nam je ujedno i cilj koji se nameće kroz našu strategiju energetskog razvoja. Prvi korak do tog cilja je putem projekata energetske učinkovitosti smanjiti troškove kroz racionalizaciju potrošnje energije.

Koji su daljnji izazovi u razvoju Međimurske županije?

- Već sam spomenuo područje energetike kao jedan od budućih izazova, a tu je i samoodrživost s aspekta proizvodnje hrane. To je nešto čime se nitko u Hrvatskoj ne bavi, a mi se nadamo da ćemo razvojnim poticajima koje dajemo u poljoprivredu uspjeti postići to da sami proizvodimo svu hranu koja nam je potrebna.

Veliki problem i izazov će nam biti radna snaga, jer bez obzira na relativno veliki broj nezaposlenih, mi nemamo nezaposlenih onog profila koji odgovara potrebama naše industrije, našeg gospodarstva. Taj problem smo prepoznali i zbog toga radimo na učinkovitom povezivanju obrazovnog sustava i gospodarstva. Kruna takvog strukovnog obrazovanja je osnivanje Međimurskog veleučilišta čiji je zadatak kroz svoje programe iznjedriti stručni kadar potreban našem gospodarstvu. U suradnji sa srednjim školama krenuli smo i u osnivanje Centara izvrsnosti iz područja matematike, fizike, informatike i općenito tehničkih znanosti jer je to područje gdje smo deficitarni. Kroz te Centre izvrsnosti potičemo učenike da se zainteresiraju za zanimanja za koja postoji potreba, a istovremeno im pružamo mogućnost da kroz tvrtke obave praksu, i da nauče kako primijeniti ta teoretska znanja.

Privlačenje investicija nikada nije bio lak posao, a s obzirom na svjetske gospodarske trendove bit će još teži, no mi na svaki problem, pa i ovu krizu ujedno gledamo kao priliku pa ćemo se ograničiti na ono što nam je stvarno potrebno i sve svoje napore usmjeriti k ostvarenju tog cilja. 

NAJAVE TEMA

Intervju
JOSIP POSAVEC, župan Međimurske županije

Međimurska Županija
Osnovni podaci

Vanjskotrgovinska razmjena Međimurske županije u 2008.

Najznačajnije zemlje partneri Međimurske županije u 2007. godini

Predstavljamo Članove HIZ-a
Ferokotao d.o.o.

Novi Feromont d.o.o.

Aktivnosti HIZ-a
Prezentacija Kineskog sajma u Zagrebu

Novosti za članove-HIZ-a
CROATIA osiguranje d.d. – Popust za članove HIZ-a

Najave
Drugi besplatni seminar za izvoznike električke i elektroničke opreme

Najava: Poslovni skup u Čakovcu

2. međunarodni simpozij o lobiranju

Natječaji
Objavljena dva natječaja Ministarstva OBMS

Novi natječaji Zagrebačka županije

Iz tiska
Dalekovodu 49% veći izvoz

Popusti za članove HIZ-a
Hotel Express International – 10 % popusta za članove HIZ-a

N-LAB – 15 posto popusta članovima HIZ-a pri kupnji ERP poslovnog softvera UBS21 ili UsBS21

Končar INEM - Akcija “Računala za članove udruge HRVATSKI IZVOZNICI”

CROATIA osiguranje d.d. – 20% popusta

SPES – 10% popusta na usluge za članove HIZ-a

medimurska-zupanija

Osnovni podaci

medjimurska_zupanija.jpg

Međimurska županija je najkonkurentnija županija u Republici Hrvatskoj, a ispred nje je samo grad Zagreb. Rezultati su to istraživanja "Regionalni indeks konkurentnosti Hrvatske 2007.", koje su proveli Nacionalno vijeće za konkurentnost i Program Ujedinjenih naroda za razvoj.

Pokrivenost izvoza uvozom u Međimurskoj županiji je 92,6 posto za 2007. Podatak dovoljno govori ako se zna da je pokrivenost hrvatskog izvoza uvozom 47,9 posto.

Međimurske tvrtke najvećim su dijelom proizvodne i orijentirane na izvoz, a vode ih domaći ljudi. Najzastupljenije su metaloprerađivačka, građevinska, prehrambena, turistička djelatnost i tekstilna industrija.

Međimurska županija prostire se na 730 km² i sa 118.426 stanovnika prosječne starosti 37,6 godina, predstavlja najgušće naseljenu županiju Republike Hrvatske.

Izuzetna blizina, cestovna i željeznička povezanost s Jadranom i europskim središtima osigurava Međimurju mogućnost razvoja, gospodarsko-turističke perspektive te primamljivost za potencijalne ulagače u razvoj tehnologija i gospodarskih grana.

Uspoređujući ukupne prihode poduzetnika Međimurske županije u 2007. godini u odnosu na 2006. godinu zabilježen je porast od 13,9%, a što je još važnije rasli su brže od ukupnih rashoda (13,4%). Stoga je međimursko gospodarstvo poslovnu 2007. godinu završilo s pozitivnim konsolidacijskim financijskim rezultatom u iznosu od 322 milijuna kuna, što uspoređujući s 2006. godinom znači porast od čak 29,7%.

Analizom financijskog rezultata poduzetnika prema veličini, u 2007. godini su najveću neto dobit ostvarili mali poduzetnici i to 114 milijuna kuna (35,4% neto dobiti Međimurske županije), što govori u prilog sve većem značaju malog, te srednjeg poduzetništva. Srednji poduzetnici su izrazito ojačali u prethodnih 7 godina, te ako analiziramo njihovu neto dobit, njen udio u 2001. godini u ukupnoj neto dobiti Međimurske županije iznosio je 19,4%, a 2007. godine iznosi 30,4%.

Najuspješnija djelatnost prema veličini neto dobiti u Međimurskoj županiji je prerađivačka industrija, koja je u 2007. godini ostvarila neto dobit u iznosu od 175,4 milijuna kuna (54,4% neto dobiti Županije).

Financijski pokazatelji poduzetnika Međimurske županije za 2007. godinu pokazuju da su poslovali bolje nego prethodne godine, no, svakako treba napomenuti, da su ostvareni uz nizak stupanj samofinanciranja (korišten velik postotak tuđih izvora) i nisku likvidnost, te je potrebno poduzeti potrebne mjere da se ta situacija u budućnosti popravi.

* * *

Vanjskotrgovinska razmjena Međimurske županije u 2008.

Vanjskotrgovinska razmjena prema gradovima i općinama

 

u tis. USD

 

Izvoz

Uvoz

I. - XII. 2007.

I. - XII. 2008.

indeksi

I. - XII. 2008.
I. - XII. 2007.

I. - XII. 2007.

I. - XII. 2008.

indeksi

I. - XII. 2008.
I. - XII. 2007.

Međimurska županija

382 007

459 053

120,2

413 126

475 517

115,1

 

 

 

 

 

 

 

           Gradovi

 

 

 

 

 

 

               Čakovec

173 309

198 833

114,7

205 829

233 945

113,7

               Mursko Središće

14 183

18 582

131,0

12 938

15 301

118,3

               Prelog

50 948

64 838

127,3

54 241

63 222

116,6

 

 

 

 

 

 

 

           Općine

 

 

 

 

 

 

               Belica

4 122

5 892

142,9

5 026

5 312

105,7

               Dekanovec

3 391

3 911

115,3

2 571

3 178

123,6

               Domašinec

103

46

44,4

1 970

2 324

118,0

               Donja Dubrava

2 235

2 811

125,8

3 254

2 434

74,8

               Donji Kraljevec

31 412

43 864

139,6

14 500

19 009

131,1

               Donji Vidovec

220

121

54,8

153

245

159,7

               Goričan

9 354

10 295

110,1

7 219

7 992

110,7

               Gornji Mihaljevec

-

-

-

141

225

159,4

               Kotoriba

6 455

10 129

156,9

4 283

7 921

184,9

               Mala Subotica

2 388

2 606

109,1

3 327

3 956

118,9

               Nedelišće

34 729

46 182

133,0

55 251

68 589

124,1

               Orehovica

2

313

1)

596

1 215

203,9

               Podturen

2 459

2 486

101,1

2 962

2 728

92,1

               Pribislavec

54

124

231,9

1 476

2 084

141,2

               Selnica

77

19

24,8

128

51

40,2

               Strahoninec

453

347

76,5

2 744

2 979

108,6

               Sveta Marija

22

43

193,2

2 147

2 283

106,3

               Sveti Juraj na Bregu

1 682

937

55,7

784

838

106,8

               Sveti Martin na Muri

9 105

11 061

121,5

7 810

9 279

118,8

               Šenkovec

31 888

30 822

96,7

19 668

15 873

80,7

               Štrigova

2 795

3 873

138,6

2 918

3 055

104,7

               Vratišinec

619

917

148,1

1 190

1 476

124,0

1)    Indeks je veći od 999.

           

IZVOR: DZS, privremeni podaci

           
* * *

Najznačajnije zemlje partneri Međimurske županije u 2007. godini

Najznačajnije zemlje u izvozu Međimurske županije u 2007. godini:medjimurska_zupanija_graf_izvoz.jpg

Najznačajnije zemlje u uvozu Međimurske županije u 2007. godini:medjimurska_zupanija_graf_uvoz.jpg

* * *
predstavljamo-clanove-hiza

Ferokotao d.o.o.

ferokotao.jpg

FEROKOTAO d.o.o., tvrtka koja je od osnutka Hrvatskih izvoznika aktivan član udruge, slijedi tradiciju staru preko 50 godina. Poduzeće, koje je u stopostotnom privatnom vlasništvu, osnovano je 1996. godine, nasljeđujući znanje i iskustvo od bivšeg poduzeća Končar-Feromont. Danas je jedan od najvećih proizvođača kotlova za distributivne, energetske i specijalne transformatore u regiji, sa sjedištem u Donjem Kraljevcu, u Međimurskoj županiji.

 Od samog osnivanja Ferokotao slijedi razvojnu strategiju neprestano primjenjujući nove tehnologije i strogo zahtijevajući najveću kvalitetu. Misija tvrtke je nadmašiti očekivanja kupaca, pažljivo njegujući zarađeno povjerenje i obostrano poštovanje. Ferokotao se ponosi sposobnošću svojih zaposlenika, kao i kvalitetom svojih proizvoda i usluga. To su ujedno i glavni razlozi neprestanog poboljšavanja sustava kvalitete, ulaganjima u modernizaciju, nove tehnologije, edukaciju i motiviranje zaposlenika, nikad ne zaboravljajući da je zadovoljan kupac najbolja preporuka.

 Moto tvrtke je „Uvijek dati najbolje od sebe, a idući put nastojati biti još i bolji, uvijek gledajući naprijed, tražiti nove poslovne prilike i izazove!"

 Poslovna politika tvrtke proizašla je iz sljedećih ciljeva:

1. Zadovoljstvo kupaca:

- stalnim praćenjem, održavanjem ili povećanjem kvalitete proizvoda
- ispunjavanjem dogovorenih rokova isporuke
- neprestanim poboljšanjem sustava kvalitete

2. Konkurentnost:

- primjenjujući najbolje postupke i najnovije tehnologije
- smanjujući troškove proizvodnje
- educiranjem mladih, sposobnih rukovoditelja

3. Zadovoljstvo i motiviranost naših zaposlenika:

- osiguranjem sigurnosti radnih mjesta
- neprestanim poboljšanjem radne okoline
- poštenim nagrađivanjem dobrog i kvalitetnog rada    

PROIZVODI:

Valoviti kotlovi za distributivne transformatore

 • Konstrukcija valovitih kotlova mora izdržati sva opterećenja koja se mogu pojaviti prilikom upotrebe ili prijevoza transformatora. Veliko iskustvo stečeno kroz desetljeća, združeno s modernom tehnologijom, te vrsnim bravarskim, zavarivačkim i lakirerskim radom, rezultira gotovim proizvodima najveće kvalitete.

Kotlovi za energetske transformatore

 • raspon snaga transformatora od 2 do 80 MVA, težine do 10 t (samo kotao, bez poklopca i opreme)
 • moguće spajanje raznih vrsta rashladnih jedinica (radijatori ili rashladne baterije)
 • izvedba prema specifikacijama kupaca (crteži, sastavnice) i prema međunarodnim standardima

 Kotlovi za specijalne transformatore

 • Transformatori za uzemljenje
 • Izvedba: hermetički valoviti kotao sa demontažnim poklopcem (vijčani spoj), ispitan razlikom pritiska ±0,5 bara, prema zahtjevu kupca (crteži, sastavnice) i prema međunarodnim standardima
 • Ostali specijalni zaštitni transformatori
 • U hermetičkoj, valovitoj izvedbi s konzervatorom i sušionikom zraka ili u radijatorski hlađenoj varijanti s konzervatorom, prema zahtjevu kupca (crteži, sastavnice) i prema međunarodnim standardima

 Oprema za transformatore i druge čelične konstrukcije

 • Steznici jezgri transformatora, različitih izvedbi:
  - od čeličnih profila ili savinutih čeličnih limova izrezanih iz ploča
  - skrojeno točno prema zahtjevima kupaca
 • Čelične palete za siguran transport i rukovanje tehničkim industrijskim plinovima u plinskim bocama;
 • Max. opterećenje 620,0 kg/12 boca 50L svaka; palete su vruće cinčane, 100 µm.
 • Kablovske kutije i kućišta suhih transformatora
 • Pošto su i unutarnje i vanjske površine ovih konstrukcija izložene najoštrijim klimatskim korozivnim utjecajima, najbolja moguća antikorozivna zaštita ovdje je od presudne važnosti.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dodijelilo je 2007. godine tvrtki Ferokotao d.o.o. nagradu za najuspješnijeg srednjeg poduzetnika.

* * *

Novi Feromont d.o.o.

neovi_feromont_logo.jpg Poduzeće Novi Feromont d.o.o. osnovano je 1997. godine kada je zapošljavalo 48 radnika, dok danas, 2009. godine, društvo zapošljava više od 250 radnika.

Dva najvažnija proizvoda su transformacijski kotlovi te kućišta za rasklopna postrojenja, a udio izvoza u ukupnom prihodu za 2008. godinu iznosi 98%.

Tehnološke mogućnosti Novog Feromonta osiguravaju kvalitetnu izradu teške energetske opreme namijenjene za opremanje elektrana i drugih složenih industrijskih postrojenja. Hala teške bravarije opremljena je kranom visine dizanja 11 metara i nosivosti 5.000 kg. Tehnološka baza dimenzije 16x16 metara, suvremena tehnologija pripreme pozicija, naročito visoka kvaliteta zavarivanja omogućuju izradu vrlo složenih i teških elemenata.

Transformatorski kotlovi izrađeni u pogonima Novog Feromonta specijalne su konstrukcije namijenjene za europsko tržište i potrebe svjetskih proizvođača transformatora. Suvremeno instalirana oprema za ispitivanja materijala ultrazvukom prije ulaska u proizvodnju garantira sigurnu kvalitetu propisanog materijala ugrađenog u transformatorske kotlove. Plinskim rezanjem metala uređajima vođenim fotoćelijom debljine i do 300 mm osigurava se kvaliteta izrađenih pozicija. Tehnologijom zavarivanja u zaštiti plina CO2 i argona, zavarivanjem pod preškom te elektrootpornim zavarivanjem vijaka osigurana je vrhunska kvaliteta zavara, koji postaju nepropusni i otporniji na mehanička naprezanja. Uz to, svaki proizvod kompletno ispitujemo na nepropusnost metodom penetranata, rendgenskim snimanjem te ispitivanjem vodenim tlakom što garantira sigurnost u eksploataciji i najvećih transformatora. transformatorski_kotlovi.jpg

visoki_kotlovi.jpg

Visoki kotlovi: Od 20 MVA do 1000 MVA, proizvode se u modernim pogonima opremljenim tehnologijom za zavarivanje i obradu metala te sigurnom metodom ispitivanja, što omogućava brzinu isporuke gotovih objekata proizvedenih u tvornici, uz kapacitet do 300 komada godišnje.

Kućišta za rasklopna postrojenja SF6 predstavljaju proizvod koji se može kvalitetno izraditi jedino primjenom visoke i složene tehnologije, kakvom se u Novom Feromontu ponose. Svi dijelovi iz ovog proizvodnog programa imaju vrlo visoke zahtjeve pri zavarivanju i strojnoj obradi, a naročito je važno naglasiti stroge zahtjeve koji se traže kod brtvećih površina, koje se obrađuju sistemom uvaljivanja. Svi dijelovi su izrađeni iz kvalitetnih kotlovskih limova i otkivaka. Primjenom ovakvih kućišta osigurava se najmodernija tehnologija izrade rasklopnih postrojenja visokog napona. Izrađuju se u cilindričnoj i kuglastoj izvedbi.

 Novi Feromont d.o.o. svojim poslovnim partnerima nudi povoljan omjer kvalitete i cijene. Prioritet je prije svega proizvodnja visokokvalitetnih proizvoda koji u svakom pojedinom segmentu ispunjava najviše svjetske standarde, a cijena u potpunosti odgovara potrebama kupaca. Uz optimalan odnos kvalitete, cijene, ali i poštivanja dogovorenih rokova, važno je naglasiti da na cijenu uvelike utječu tehnički zahtjevi i specifikacije kupaca koji bitno određuju troškove proizvodnje, čime i prodajnu cijenu svakog proizvoda zasebno.

Veliki dio poslovanja bazira se na ugovaranju poslova na godišnjem nivou, te se tom prilikom uzimaju u obzir vanjski čimbenici kao što je cijena repromaterijala te ponašanje konkurencije na domaćem i stranom tržištu. Sve to zajedno formira cijenu koja pozicionira Novi Feromont d.o.o. u sami vrh na europskom tržištu.

Ulaganjem u povezivanje i uređenje proizvodnih hala, kupovinom novih kranova i strojeva razvijene tehnologije teži se povećanju efikasnosti i učinkovitost poslovanja, skraćivanju vremena određenih radnih procesa i značajnom povećanju kapaciteta proizvodnje.

Strategija razvoja proizvoda temelji se na unapređivanju i tehnološkom razvoju vlastitog proizvodnog programa čime će se povećati iskoristivost repromaterijala te time direktno utjecati na uspješnost cjelokupnog poslovanja, što će društvu Novi Feromont d.o.o. osigurati značajnu ulogu na svjetskom tržištu.

Svoje prednosti Novi Feromont vidi u:

 • kvaliteti proizvoda koja odgovara zahtjevnom svjetskom tržištu,
 • pozicioniranost na europskom tržištu (Njemačka, Austrija, Nizozemska i Slovenija), međusobna suradnja i kvalitetan poslovni odnos s kupcima, poznavanje specifičnosti pojedinog tržišta te kvalitetne reference
 • brze i efikasne prilagodbe u organizaciji poduzeća uvjetovane utjecajima iz okruženja
 • kvalitetan menadžment i stručni kadar
 • visoki „know-how" za proizvodnju transformatorskih kotlova i kućišta
 • ugled društva Novi Feromont d.o.o. na svjetskom tržištu
 • permanentna ulaganja u razvoj tehnoloških procesa s ciljem podizanja konkurentnosti, produktivnosti i efikasnosti u svrhu osiguravanja dugoročnog rasta i povećanja profitabilnosti
 • vlasnička struktura koja potiče rast i razvoj poduzeća.

U proteklih nekoliko godina na ukupnom svjetskom tržištu bilježi se stalni rast u segmentu poslovanja tvrtke Novi Feromont i predviđa se da će se trend rasta nastaviti po stopi od 20% godišnje. Glavni čimbenik koji direktno utječe na povećanu potražnju je investiranje u infrastrukturu elektroenergetike. Upravo zbog toga tvrtka Novi Feromont, uz tradicionalno poslovanje s partnerima u zemljama EU-a, planira proširenje poslovanja na tržišta SAD-a, Kine i Indije.

Svoje glavne prednosti koje ih čine uspješnim i poželjnim poslovnim partnerom Novi Feromont vidi u fleksibilnosti - spremnosti na izmjene u toku izrade, točnosti isporuke - poštivanje dogovorenih rokova je ključan element za bilo kakvu vrstu poslovne suradnje, i kvaliteti. Dok pod prepreke svrstavaju povećanje potražnje kod svojih kupaca čime su prisiljeni povećati svoje proizvodne kapacitet.

Za kraj spomenimo činjenicu da je Novi Feromont ove godine stekao status nositelja poticajnih mjera, kao jedna od prvih hrvatskih tvrtki kojima je taj status odobrilo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Nositelju poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje je za 50% od propisane stope poreza na dobit, u razdoblju od 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta i nova ulaganja unutar razdoblja od 3 godine.

* * *
aktivnosti-hiza

Prezentacija Kineskog sajma u Zagrebu

foto_kina.JPG

Veleposlanstvo Narodne Republike Kine i Kineski centar za vanjsku trgovinu organizirali su  23. ožujka 2009. godine, na Zagrebačkom velesajmu prezentaciju najvećeg sajma u Narodnoj Republici Kini - „Kineskog sajma za izvoz i uvoz".

U sklopu programa o mogućnostima povećanja hrvatskog izvoza u Kinu govorio je savjetnik za gospodarstvo Veleposlanstva Narodne Republike Kine Qian Changyong, dok je o prilici koju Kineski sajam za izvoz i uvoz pruža hrvatskim izvoznicima govorio zamjenik direktora Kineskog centra za vanjsku trgovinu Chen Zhaoren.

O vanjskotrgovinskoj  razmjeni između Hrvatske i Kine te potencijalima koje to tržište pruža za hrvatske proizvođače na prezentaciji je govorio potpredsjednik Hrvatskih izvoznika dr. Ante Babić.

* * *
novosti-za-clanovehiza

CROATIA osiguranje d.d. – Popust za članove HIZ-a

croatia-osiguranje-logo.jpg

Odgovarajući na potrebe hrvatskih izvoznika CROATIA osiguranje d.d. dodatno je unaprijedilo ponudu proizvoda za sve članove Udruge Hrvatski izvoznici.

Kako bi dala svoj doprinos stvaranju pretpostavki za povećanje razine hrvatskoga izvoza, izrazito važnih u vrijeme otežane gospodarske situacije, CROATIA osiguranje omogućilo je članovima HIZ-a pravo na poseban popust od 20% za osiguranje pojedinačne pošiljke robe (proizvedene u Republici Hrvatskoj) u međunarodnom prijevozu - izvoz (polazište u RH - odredište u inozemstvu).

 Pravo na ovaj popust ostvaruju svi koji od 16. ožujka 2009. u CROATIA osiguranje d.d. prijave u osiguranje pojedinačne pošiljke robe. Pošiljke se u osiguranje prijavljuju s osnovnim podacima o vrsti i vrijednosti robe, relaciji prijevoza, prijevoznom sredstvu i potrebnoj širini pokrića na temelju kojih osiguratelj može odrediti odgovarajuću premijsku stopu. Na osnovnu premijsku stopu prvo se primjenjuju svi individualni popusti, bonusi/malusi na koje osiguranici CROATIA osiguranja imaju pravo te se povrh njih primjenjuje ovaj posebni popust. Ukupno obračunati popusti s ovim posebnim popustom ne mogu preći 40% iznosa osnovne premije. Popust se ne primjenjuje na doplatak za ratne rizike i rizike štrajka te na doplatak za starost broda. Ovoj akciji podložne su sve pošiljke čiji se prijevoz ima obaviti unutar razdoblja od 12 mjeseci od prijave. Osiguranici nemaju ograničenje na broj pošiljaka koje mogu prijaviti prema navedenom principu.

OVDJE, a više informacija oko prijave pronađite na internetskim stranicama CROATIA osiguranja www.crosig.hr.

Više informacija, kao i obrazac za prijavu štete na robi u prijevozu možete pronaći OVDJE.

Ova mjera poticaja nastavlja aktivnosti CROATIA osiguranja d.d. dogovorene Sporazumom o suradnji 2007. godine s udrugom Hrvatski izvoznici koje podrazumijevaju poticanje izvoza kreiranjem posebne ponude osigurateljnih usluga.

* * *
najave

Drugi besplatni seminar za izvoznike električke i elektroničke opreme

koncar-institut-za-elektrotehniku.jpg

Hrvatski izvoznici, u suradnji s Končar - Institutom za elektrotehniku, u 2009. godini provode besplatnu edukaciju iz primjene zakonskih propisa EU u području tehničkog zakonodavstva: Elektromagnetska kompatibilnost i Električka sigurnost. Edukacija je namijenjena proizvođačima i izvoznicima električke i elektroničke opreme.

 

Drugi besplatni seminar iz projekta edukacija za izvoznike električke i elektroničke opreme najavljujemo za  24. travnja 2009. godine, od 10.00 sati, u Hotelu Palace u Zagrebu, na temu: „Tumačenje tehničkih zahtjeva u pojedinim direktivama".

Prijave za seminar bit će moguće putem prijavnica, koje će, zajedno s pozivom i programom, uskoro biti poslane na e-mail adrese članova.

Do kraja programa edukacije održat će se još tri seminara na teme: Priprema tehničke dokumentacije, CE označavanje i Ispitivanja tehničkih proizvoda.

* * *

Najava: Poslovni skup u Čakovcu

medjimurska_zupanija.jpg

U sklopu obilježavanja Dana Europe Međimurska županija i Hrvatski izvoznici pripremaju poslovni skup: „Izvoz u Europsku Uniju - kako prebroditi krizu - mjere pomoći izvoznicima".

Skup se planira za 6. svibnja 2009., od 14.00 sati, u dvorani Međimurske županije, u Čakovcu.

Bez obzira na sve vrlo optimistične procjene o poslovanju tvrtki iz Međimurske županije,  činjenica je da je glavno izvozno tržište tvrtki s tog područja upravo ono Europske unije. Kako bi se efekti globalne gospodarske krize što je moguće više ublažili ili izbjegli, na poslovnom skupu suprostavit ćemo izvozno orijentirane gospodarstvenike s najeminentnijim stručnjacima, s ciljem da iz prve ruke, čuju predviđanja, moguća rješenja te dobiju informaciju u konkretnim mjerama potpore izvoznicima od strane države, budućim natječajima za dodjelu nepovratnih sredstava ministarstava, kao i programima i projektima Europske unije namijenjenih razvoju i unapređenju proizvodnih kapaciteta i poticanju konkurentnosti na zahtjevnom europskom tržištu.

Više informacija i cjeloviti program skupa objavit ćemo uskoro.

* * *

2. međunarodni simpozij o lobiranju

hdl.jpg

Hrvatsko društvo lobista organizira "2. međunarodni simpozij o lobiranju" koji će se održati 2. travnja 2009. godine u Zagrebu, u Hypo Expo XXI, Slavonska avenija 6. Cilj simpozija je predstaviti pozitivnu ulogu lobiranja u društvenom životu i donošenju političkih i gospodarskih odluka.

Drugi simpozij posebno će se baviti pitanjima lobiranja u regiji kao i lobiranjem u vrijeme globalne gospodarske i financijske krize. Lobiranje u Europskoj uniji kao skori izazov regionalnim lobistima bit će tema koja će se pojaviti u svim raspravama.

 Na simpoziju će nastupiti vodeći lobisti Hrvatske i regije, političari i gospodarstvenici te drugi stručnjaci s međunarodnim ugledom u području lobiranja i javnih poslova.

Cijena pojedinačne kotizacije iznosi 2.500 kuna, a članovima HIZ-a HDL odobrava 20 % popusta.

Prijaviti se možete na simpozij2009@hdl.com.hr ili na broj 01 4826 106. Više o simpoziju pogledajte na www.hdl.com.hr.

* * *
natjecaji

Objavljena dva natječaja Ministarstva OBMS

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je sredinom ožujka objavilo dva natječaja za novčane potpore za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i nezaposlenu djecu smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja.

Potporu za stručno osposobljavanje je moguće dobiti za stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, stjecanje dodatnih znanja i vještina, te polaganje majstorskih ispita. Prihvatljivi će biti korisnici koji već nisu bili koristili poticaje iz ove mjere prethodnih godina, te su nezaposleni najmanje 30 dana od podnošenja zahtjeva ili su osposobljavanje započele nakon 31. svibnja 2008. godine. Cjelokupni tekst natječaja možete pročitati OVDJE, te popratni zahtjev OVDJE.

Kod drugog javnog poziva Ministarstvo dodjeljuje potporu kroz Mjeru za proširenje postojeće djelatnosti. Za potporu se mogu kandidirati obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a, mala trgovačka društva do 50 zaposlenih i druge pravne osobe čije je sjedište na područje Republike Hrvatske i koji su započeli s radom najkasnije u lipnju 2008. godine. U obzir se uzimaju isključivo poslodavci koji otvaraju radna mjesta i oni koji su već zaposlili osobe iz ciljne skupine nakon 20. listopada 2008. godine. Cjelokupni tekst natječaja možete pročitati OVDJE, te popratni zahtjev OVDJE. Rok za prijavu na oba natječaja je 16. travnja 2009. godine.

* * *

Novi natječaji Zagrebačka županije

 Zagrebačka županija je objavila javni natječaj za dodjelu bespovratnih kapitalnih pomoći za kupnju, obnovu i uređenje tradicijskih kuća u funkciji razvoja turizma u Županiji. Korisnici natječaja su trgovačka društva, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ustanove, zadruge i udruge sa sjedištem na području Zagrebačke županije i aktivno se bave turizmom, te fizičke osobe s prebivalištem na području Županije koje pružaju usluge smještaja. Maksimalni iznos pomoći po pojedinom korisniku je do 100.000 kuna.
TEKST NATJEČAJA   
ZAHTJEV

U drugom natječaju Zagrebačka županija dodjeljuje bespovratna sredstva za unapređenje i razvoj turističkih smještajnih kapaciteta u Županiji za 2009. godinu. Korisnici natječaja su isključivo registrirana trgovačka društva i obrtnici koji se aktivno bave turizmom i imaju sjedište u Zagrebačkoj županiji. Bespovratna sredstva se dodjeljuju za svaku novoizgrađenu ili novouređenu sobu u 2009. godini. Korisnici mogu ostvariti iznos do 15.000 kuna, odnosno do 100.000 kuna po pojedinom korisniku.
TEKST NATJEČAJA   
PRIJAVNI OBRAZAC

Rok za prijavu je 24. travnja 2009. godine.

* * *
iz-tiska

Dalekovodu 49% veći izvoz

Objave iz hrvatskih medija vezane uz temu hrvatski izvoz možete pogledati na stranici Presscuta www.presscut.hr

Za pregled objava unesite:

Korisničko ime: hiz

Lozinka: info

dalekovodu_izvoz.jpg

Izvor:  Poslovni dnevnik, 30.3.2009.

 

* * *
popusti-za-clanove-hiza

Hotel Express International – 10 % popusta za članove HIZ-a

hei_logo.jpg

Hotel Express International, vodeći je svjetski business travellers program osnovan 1987. godine u Americi. Danas s glavnim uredom u Norveškoj u gradu Kristiansand  s 40 prodajnih i rezervacijskih  HEI ureda diljem svijeta.

Svojim članovima Hotel Express omogućava 50% popusta na standardne cijene soba u oko 4000 hotela u 135 zemalja uključujući i Hrvatsku prema trenutno raspoloživim kapacitetima.

U programu HEI nalaze se hoteli svjetski poznatih lanaca kao što su: Golden Tulip, Hilton, Best Western, Vienna International, Berjaya Hotels & Resorts, Radisson Hotels Worldwide,....

Usluga hotelskog managementa tvrtke Hotel Express pravo je rješenje za outsourcing organizacije hotelskog smještaja i poslovnih putovanja za tvrtke čiji djelatnici prirodom posla češće putuju. Hotel Express pruža svakom korisniku brzu i kvalitetnu uslugu čime se rasterećuju odjeli i djelatnici Vaše tvrtke te ostvaruju značajne uštede.

hei-kartica.jpg

Uplatom godišnje članarine dostavit će Vam se HEI zlatnu karticu na Vaše ime i prezime, katalog hotela i račun. Povrat investicije u svaku članarinu je nakon 3-4 noćenja ukoliko se koriste hoteli regulirani ugovorom. Svako sljedeće noćenje je značajna ušteda što novca što Vašeg vremena u potrazi za hotelima.

Kontakt:
Dr. Ante Starčevića 6,
44 000 Sisak
Hrvatska
Tel. +385 44 523 024
Fax.  +385 44 531 580
direktor@hot-ex.hr
www.hot-ex.hr
www.hot-ex.com

* * *

N-LAB – 15 posto popusta članovima HIZ-a pri kupnji ERP poslovnog softvera UBS21 ili UsBS21

N-LAB članovima Hrvatskih izvoznika odobrava popust od 15 posto pri kupnji ERP rješenja UBS21 te mogućnost plaćanja u 24 beskamatne mjesečne rate.

Detaljan opis rješenja možete pronaći na web stranici www.n-lab.hr, a za sve daljnje informacije obratite nam se putem maila na n-lab@n-lab.hr ili na broj telefona 01/2949-900.

* * *

Končar INEM - Akcija “Računala za članove udruge HRVATSKI IZVOZNICI”

Za članove HIZ-a, KONČAR Elektronika i informatika pripremila je posebnu ponudu za
kupnju informatičke opreme iz svog proizvodnog programa.
KONČAR Elektronika i informatika d.d. je prvi domaći proizvođač prijenosnih računala i s
ponosom ih predstavlja hrvatskim izvoznicima u ovoj ponudi. Iskustvo 30 godina rada s
računalima pretočeno je u kvalitetna prijenosna računala koja se odlikuju visokom
pouzdanošću i trajnošću.
Osim prijenosnih računala, u proizvodnom programu i ponudi informatičke opreme Končar nudi i
stolna računala te računalnu periferiju. Pozivamo sve zainteresirane da se informiraju o
cjelokupnoj ponudi informatičke opreme na njihovim web stranicama www.racunala.koncar.hr
Kontakti: tel. +385 1 3655 307 ili e-mail: pc.prodaja@koncar-inem.hr

* * *

CROATIA osiguranje d.d. – 20% popusta

croatia-osiguranje-logo.jpg

CROATIA osiguranje pruža članovima HIZ-a poseban popust od 20% za osiguranje pojedinačne pošiljke robe (proizvedene u Republici Hrvatskoj) u međunarodnom prijevozu - izvoz (polazište u RH - odredište u inozemstvu).

Pravo na ovaj popust ostvaruju svi koji od 16. ožujka 2009. u CROATIA osiguranje d.d. prijave u osiguranje pojedinačne pošiljke robe. Pošiljke se u osiguranje prijavljuju s osnovnim podacima o vrsti i vrijednosti robe, relaciji prijevoza, prijevoznom sredstvu i potrebnoj širini pokrića na temelju kojih osiguratelj može odrediti odgovarajuću premijsku stopu. Na osnovnu premijsku stopu prvo se primjenjuju svi individualni popusti, bonusi/malusi na koje osiguranici CROATIA osiguranja imaju pravo te se povrh njih primjenjuje ovaj posebni popust. Ukupno obračunati popusti s ovim posebnim popustom ne mogu preći 40% iznosa osnovne premije. Popust se ne primjenjuje na doplatak za ratne rizike i rizike štrajka te na doplatak za starost broda. Ovoj akciji podložne su sve pošiljke čiji se prijevoz ima obaviti unutar razdoblja od 12 mjeseci od prijave. Osiguranici nemaju ograničenje na broj pošiljaka koje mogu prijaviti prema navedenom principu.

Obrazac za prijavu pošiljke u osiguranje robe u prijevozu možete preuzeti OVDJE, a više informacija oko prijave pronađite na internetskim stranicama CROATIA osiguranja www.crosig.hr.

* * *

SPES – 10% popusta na usluge za članove HIZ-a

spes-global.jpg

SPES - centar za poduke i prevodilaštvo nudi:
- uslugu prevođenja
- sudske tumače
- simultano i konsekutivno prevođenje
- tečajeve stranih jezika
- poduke iz školskih predmeta

SPES nudi popust od 10 % na sve svoje usluge članovima udruge Hrvatski izvoznici!

 Kontakt:
SPES - centar za poduke i prevodilaštvo d.o.o.
Garićgradska 11, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Radno vrijeme ureda: 8 - 20 sati
Matični broj: 1052632
Ziroračun: Zagrebačka banka d.d. - 2360000-1101311626
Tel / faks: 00 385 (0) 1 3095 915  
E-mail: spes@spes.hr    
www.spes.hr

 

* * *

© Sva prava su pridržana / Udruga Hrvatski izvoznici / 2009. www.hrvatski-izvoznici.hr

[ za ispis iz liste primatelja newslettera pošaljite prazan mail prateći sljedeći link: unsubscribe ]