Newsletter Izvoznik, broj 56

Program poticanja

Objavljeni javni pozivi za potpore MINGORP-a

hio-logo-veliki.jpg

Ovim Vam putem skrećemo pozornost da su otvoreni javni natječaji za bespovratne potpore putem Programa poticanja međunarodne konkurentnosti i internacionalizacije gospodarstva Republike Hrvatske 2009 - 2010.

Program poticanja međunarodne konkurentnosti i internacionalizacije gospodarstva Republike Hrvatske, predstavlja kombinaciju postojećih i novih poticajnih mjera Vlade RH. Program je pripremilo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva na temelju koordinacije s partnerskim institucijama projekta HIO - Hrvatska izvozna ofenziva: udrugom Hrvatski izvoznici, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, Agencijom za promicanje izvoza i ulaganja, Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, Hrvatskom udrugom poslodavaca i Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija.

Posebna je pozornost posvećena jačanju konkurentnih sposobnosti tvrtki, jačanju partnerskih odnosa i povezivanja tvrtki radi lakšeg izlaska na inozemna tržišta te predstavljanju hrvatskog gospodarstva na ciljanim tržištima.

Cilj programa je jačanje međunarodne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u uvjetima financijske i gospodarske krize kroz snažnu podršku procesima internacionalizacije hrvatskog gospodarstva te kroz jačanje konkurentnih kapaciteta domaćih tvrtki.

Ovim se programom potiču:
A) AKTIVNOSTI NA RAZINI PODUZETNIKA
   A1.  Nastup tvrtki na inozemnim sajmovima
   A2.  Internacionalizacija novog proizvoda temeljem jačanja konkurentnosti
   A3.  Priprema uvođenja novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište

B)  AKTIVNOSTI NA RAZINI  UDRUŽIVANJA GOSPODARSTVENIKA PRILIKOM ZAJEDNIČKOG NASTUPA NA MEĐUNARODNIM TRŽIŠTIMA
   B1.  zajednički nastup na inozemnim sajmovima
   B2.  Organizirane gospodarske misije na međunarodnim tržištima
   B3. Promidžbeno-trgovačka predstavništva na međunarodnim tržištima

Za aktivnosti na razini poduzetnika, odnosno za tvrtke pojedinačno, pripremljen je projekt „Jačanje međunarodne konkurentnosti za 2009.", koji podrobnije predstavljamo u nastavku.

 

Projekt: Jačanje međunarodne konkurentnosti za 2009.

Davatelj potpore:
       Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Oblik potpore:
       potpora male vrijednosti (potrebno predati IZJAVU)
       bespovratna potpora

Projektom su obuhvaćena sljedeća područja:

 • Jačanje marketinških aktivnosti i prezentacija na međunarodnim tržištima
 • Internacionalizacija novih proizvoda (razvoj novih proizvoda za međunarodno tržište)
 • Priprema internacionalnih poslovnih aktivnosti

KORISNICI - TVRTKE I OBRTI:
  prihvatljivih djelatnosti:

                         NKD 2007:   Područje C, Odjeljak 10 - 32
                                              Područje F, Odjeljak 41, 42, 43
                                              Područje J, Odjeljak 62

 koji:               - pozitivno posluju - 25% prihoda iz izvoza u 2008.
                        - proizvodi i usluge više dodane vrijednosti
                        - min 10 zaposlenih na neodređeno
                        - podmirene obaveze prema državi i zaposlenicima

KORISNICI ne mogu biti:
     - tvrtke u stečaju ili postupku likvidacije
      - tvrtke za koje je zatražen povrat potpora ili su u postupku povrata

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

A1: INDIVIDUALNI NASTUP TVRTKI NA INOZEMNIM SAJMOVIMA

INTENZITET POTPORE PO KORISNIKU:

 • maksimalno 40% opravdanih troškova
 • maksimalno do 200.000,00 kn

OPRAVDANI TROŠKOVI:

A1.1. najam i zakup izložbenog prostora
A1.2. opremanje izložbenog prostora
A1.3. prijevoz i osiguranje izložbenih uzoraka
A1.4  uvrštenje u sajamski katalog i tiskanje publikacija
A1.5. izrada promidžbenog materijala za nastup na sajmovima
A1.6. organizacija događanja vezanih za sajam

A2: INTERNACIONALIZACIJA NOVOG PROIZVODA TEMELJEM JAČANJA KONKURENTNOSTI

OBUHVAĆA ULAGANJA VEZANA UZ:

A2.1.  korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta - benchmarking
A2.2. certificiranje proizvoda - dokaz o sukladnosti (CE oznaka) i usklađivanje s specifičnim normama  za pojedine vrste proizvoda prema zahtjevima kupca
A2.3. korištenje vanjskih usluga pri kreiranju branda, izrade  dizajnerskog rješenja za razvoj proizvoda namijenjenog serijskoj ili pojedinačnoj proizvodnji (dizajnerska studija) i izrada prototipa
A 2.4.  pokrivanje dijela troškova uvođenja novog proizvoda na međunarodno tržište

 

INTENZITET POTPORE PO KORISNIKU:
za podaktivnosti A2.1.; A2.2.; A2.3;

 • maksimalno 50% opravdanih troškova
 • maksimalno 250.000,00

za podaktivnost A2.4.

 • maksimalno 25% od opravdanih troškova
 • maksimalno do 500.000,00 kn

A3:  PRIPREMA UVOĐENJA NOVOG ILI POSTOJEĆEG PROIZVODA NA NOVO TRŽIŠTE
OBUHVAĆA ULAGANJA VEZANA UZ:
A 3.1. Sufinanciranje dijela obveza po kreditu pripreme uvođenja novog ili postojećeg proizvoda na novo  tržište
A 3.2. Sufinanciranje dijela obveza po osiguranju uvođenja novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište

INTENZITET POTPORE PO KORISNIKU:

 • maksimalno 20% iznosa godišnje kamate po kreditu, odnosno godišnje premije osiguranja za 2009. godinu
 • maksimalno do 500.000,00 kn

VAŽNO!

 • ne sufinancira se iznos PDV-a
 • priznaju se troškovi nastali tijekom 2009. godine
 • projekt će se realizirati tijekom 2009. godine, do iskorištenja sredstava
 • sufinanciranje obveza pod točkama A 3.1. i A 3.2. odobrava se samo za obveze zaključno do 31.12.2010.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • popunjeni obrazac JMK/09
 • ispunjena izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti
 • kratki opis tvrtke (djelatnost i proizvodi, kretanje izvoza, opis nove tehnologije/novog proizvoda/novog tržišta/novog izvoznog posla)
 • preslika rješenja o upisu u sudski/obrtni registar
 • BONPLUS (ne stariji od 30 dana)
 • za obrte: pregled primitaka/izdataka za 2007. i 2008. godinu, BON 2 (ne stariji od 30 dana) ili potvrda banke o prometu i stanju računa,
 • za obrte: preslika ovjerene Prijave poreza na dohodak za 2007. i 2008. godinu,
 • za obrte: preslika Obrasca R-Sm - strana A (za prethodni mjesec) ili preslika radne knjižice prijava
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi
 • potpisana izjava o nepostojanju nepodmirenih obveza prema zaposlenicima
 • dokazi da su sredstva utrošena namjenski:
 • za aktivnost A1: računi i izvodi s žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih , odnosno ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih uz potpisanu bjanko mjenicu/zadužnicu,
 • za aktivnost A2: računi i izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih (za A2.1., A2.2.,  A2.3. i  A2.4.), te dokaz o uvođenju novog proizvoda (ugovor, narudžba i sl.) na međunarodnom tržištu za (A2.4.),
 • za aktivnost A3: ugovor o odobrenom kreditu i otplatni plan odobrenog kredita pripreme uvođenja novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište (A3.1.) i račun za premiju osiguranja pripreme uvođenja novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište i dokaz o uplaćenoj premiji ( A3.2.).

PREDAJA ZAHTJEVA:
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

NA OMOTNICI JE POTREBNO NAVESTI:

 • naziv projekta
 • naziv projektne aktivnosti za koju se podnosi zahtjev

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
        Na internetskoj stranici Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva www.mingorp.hr

DODATNE INFORMACIJE :
        info-telefon MINGORP-a    0800/234-505

 

NAJAVE TEMA

Program poticanja
Objavljeni javni pozivi za potpore MINGORP-a

Projekt: Jačanje međunarodne konkurentnosti za 2009.

Aktivnosti HIZ-a
HIZ predstavio program poticanja MINGORP-a

Izvoznicima predstavljena niskonaponska direktiva

Važne obavijesti
Upozorenje HGK-a hrvatskim tvrtkama

Broj stečajeva u Njemačkoj u porastu

Državna uprava
Zaključci Nacionalnog savjetovanja o gospodarstvu i poduzetništvu

Seminar kako poslovati s NATO-om

Najave
Nastavak seminara za izvoznike električke i elektroničke opreme

APIU vodi izvoznike na Kantonški sajam

Izdvojeno
Javni pozivi za nagrade „Ulagač godine“

Popusti za članove HIZ-a
CROATIA osiguranje d.d. – 20% popusta

SPES – 10% popusta na usluge za članove HIZ-a

Hotel Express International – 10 % popusta za članove HIZ-a

N-LAB – 15 posto popusta članovima HIZ-a pri kupnji ERP poslovnog softvera UBS21 ili UsBS21

Končar INEM - Akcija “Računala za članove udruge HRVATSKI IZVOZNICI”

tema-153

HIZ predstavio program poticanja MINGORP-a

FOTO_PMKI.jpg

Hrvatski izvoznici u četvrtak, 18. lipnja 2009., organizirali su predstavljanje „Programa poticanja međunarodne konkurentnosti i internacionalizacije gospodarstva Republike Hrvatske 2009. - 2010.", odnosno projekta „Jačanje međunarodne konkurentnosti za 2009. godinu" koji je namijenjen tvrtkama pojedinačno.

Naime, za Program poticanja rezervirano je u proračunu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva 61,7 milijun kuna. Javni pozivi su otvoreni do iskorištenja sredstava, te je predstavljanje održano prema interesu izvoznika kako bi ih se upoznalo s programom i pomoglo u pripremi projekte kojima se mogu javiti na natječaje i povratiti dio uloženih sredstava u svoje izvozne aktivnosti.

Prezentaciju je održala Kristina Gaća, tajnik HIZ-a, a na odgovore izvoznika odgovarale su Lidia Mekić, načelnica Odjela za izvoz, Ministarstva gospodarstava

 

* * *

Izvoznicima predstavljena niskonaponska direktiva

3seminar.JPG

U nastavku projekta „Edukacija iz primjene zakonskih propisa EU u području tehničkog zakonodavstva: Elektromagnetska kompatibilnost i Električka sigurnost" Hrvatskih izvoznika i KONČAR-Instituta za elektrotehniku, u petak, 5. lipnja 2009. održan je treći besplatni seminar za članove HIZ-a. Predavač je bio Saša Gros, rukovoditelj laboratorija za EMC i sigurnost KONČAR-Instituta za elektrotehniku.

Program:
DIREKTIVA O ELEKTRIČNOJ OPREMI NAMIJENJENOJ ZA UPORABU UNUTAR ODREĐENIH NAPONSKIH GRANICA
           Uvod, područje primjene
           Postupak ocjene sukladnosti za uređaje i opremu

PRAVILNIK O ELEKTRIČNOJ OPREMI NAMIJENJENOJ ZA UPORABU UNUTAR ODREĐENIH NAPONSKIH GRANICA (NN br.135/05)
          Postupci ocjene sukladnosti i primjena
          Primjer provedbe postupka ocjene sukladnosti na jednom proizvodu

Prezentaciju sa seminara možete preuzeti OVDJE.

 

* * *
tema-158

Upozorenje HGK-a hrvatskim tvrtkama

logo_hgk.jpg

Hrvatska gospodarska komora skreće pozornost hrvatskim tvrtkama koje posluju na inozemnim tržištima, kao i tvrtkama koji namjeravaju svoje poslovne aktivnosti započeti na tim tržištima, da se prije ulaska u poslovne aranžmane sa stranim partnerima dobro informiraju o solventnosti svake tvrtke te da provjere njen aktualni pravni status prije sklapanja ugovora i početka poslovne suradnje. Naime, zaprimamo sve češće pozive hrvatskih tvrtki koje su prevarene u poslovanju s inozemnim partnerima. Zbog globalne gospodarske krize postoje naznake da se nemali broj stranih tvrtki osniva s isključivom namjerom prijevare. Nakon postignutog cilja (primitka isporučene robe ili podmirenja plaćanja od strane hrvatskog partnera) takvim se tvrtkama gubi svaki trag ili se za njih otvaraju stečajni postupci.

Posebno skrećemo pozornost na oprez hrvatskim tvrtkama koje posluju ili namjeravaju poslovati na tržištu Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske. Na Internet stranicama britanskog registra poduzeća www.companieshouse.gov.uk mogu besplatno provjeriti sve registrirane britanske tvrtke. Navedena internet stranica koristi hrvatskim tvrtkama kako ne bi sklapale ugovore s nepostojećim poduzećima. Imajući u vidu gospodarsku krizu u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske, naglašavamo potrebu da se hrvatske tvrtke što bolje informiraju o važećim britanskim zakonskim odredbama za sklapanje ugovora te o pravima vjerovnika prilikom stečaja. Isto tako, pozivamo hrvatske tvrtke da svako plaćanje po ugovornoj obavezi prema britanskom poduzeću obavljaju uz maksimalne instrumente osiguranja i zaštite.

 

* * *

Broj stečajeva u Njemačkoj u porastu

logo-apiu.jpg

OBAVIJEST APIU-a ZA IZVOZNIKE

Prema dostupnim nam informacijama, obavještavamo kako se u Njemačkoj, zbog svjetske krize kao i recesije kojom je zahvaćena, dosad nepoznatom brzinom povećava broj stečajeva.

Prema najnovijim prognozama o padu BDP-a od -6%, Njemačka je ušla duboko u recesiju, a padom proizvodnje te sukladno negativnim konjunkturnim očekivanjima sve više poduzeća odlazi u stečaj. Prema prognozi institucije „Euler Hermes", vodećeg svjetskog osiguravatelja kredita, broj stečajeva u 2009. mogao bi porasti za 19,5%, a u 2010. za daljnjih 11,5%, čime bi prema podacima Savezne uprave za statistiku ukupan broj poduzeća u stečaju iznosio u 2009. oko 35.000, a u 2010 oko 38.900.

Najveći porast stečajeva očekuje se među poduzećima koja uvoze robu iz inozemstva, tj. koja imaju poslovne partnere u krizom zahvaćenim područjima.

Iako Savezna njemačka vlada poduzima mjere za poticanje konjunkture, te bi se po nekim procjenama padajući trend trebao zaustaviti krajem ove godine, savjetujemo oprez u poslovanju s njemačkim tvrtkama.

To se ponajprije odnosi na izbjegavanje isporuke roba „na otvoreno" pri izvozu, kao i izbjegavanje plaćanja roba unaprijed prije isporuke pri uvozu.

 

* * *
tema-154

Zaključci Nacionalnog savjetovanja o gospodarstvu i poduzetništvu

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva tradicionalno organizira najveće hrvatsko okupljanje gospodarstvenika i poduzetnika s ciljem njihova upoznavanja s najnovijim poticajnim i razvojnim mjerama, koje Vlada Republike Hrvatske kreira upravo za njih. Ovo trodnevno savjetovanje je ujedno i prilika da poduzetnici izravno upoznaju predstavnike državnih i strukovnih institucija sa svojim potrebama i problemima.

Ovogodišnje i to XIII. po redu Nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu (NASA) održano je od  4. do 6. lipnja 2009., a slogan Savjetovanja je „Poduzetništvo danas - izazovi i prilike".

 ZAKLJUČCI:

Kako bi što učinkovitije odgovorila izazovima gospodarske krize, vlada RH je početkom godine usvojila paket antirecesijskih mjera. Dio mjera je namijenjen suzbijanju poteškoća u gospodarstvu vezane uz likvidnost i nesmetano odvijanje poslovnih procesa, te jačanja konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika. Mjerama koje provodi resorno Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, druga ministarstva i ostale držane institucije - HBOR, HAMAG, nastoji se osigurati nesmetano poslovanje malim i srednjim poduzetnicima - pristup izvorima financiranja, mogućnost novih ulaganja, održavanje postojeće zaposlenosti i novog zapošljavanja, te širenje na nova tržišta i stvaranja novih poslovnih prilika.

Posebno su istaknuti novi programi HBOR-a i HAMAG-a, a koji su usmjereni na poboljšanje likvidnosti i konkurentnost malih i srednjih poduzetnika. Također, Novim Vladinim Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja utvrđena su osnovna načela politike zapošljavanja kojima se želi povećati udio teže zapošljivih osoba s jedne strane, te senzibilizirati poduzetnike na zapošljavanje takvih skupina nezaposlenih osoba.

Bitno je naglasiti, i to je jedna od poruka ovog Savjetovanja, da se poslovne banke također moraju prilagoditi novonastalim uvjetima u gospodarstvu, te svoje programe i profite prilagoditi poduzetništvu prije svega lakše dostupnim jeftinijim kapitalom.

Očekivano usporavanje gospodarskog rasta u svijetu, osobito u EU s kojom RH ima najznačajniju robnu razmjenu, svakako dovodi do pada potražnje za hrvatskim proizvodima i uslugama. Stoga se od kreatora gospodarske politike očekuju dodatni napori kako bi se dala podrška gospodarstvenicima u pronalaženju novih kupaca kako na tržištu EU tako i na drugim brzorastućim tržištima. MGRP je stoga temeljem suradnje s partnerskim institucijama izradio program pod nazivom Program poticanje međunarodne konkurentnosti i internacionalizacija gospodarstva RH 2009-2010 kojim se putem 6 provedbenih mjera želi ojačati međunarodna konkurentnosti i kapaciteti hrvatskih tvrtki u procesima internacionalizacije. Programom se također želi ojačati vertikalno i horizontalno povezivanje tvrtki u postizanju boljih rezultata na međunarodnim tržištima.

Na ovom Savjetovanju predstavili smo novi Web portal Obrtnog registra putem kojeg će zainteresirani moći koristiti informacije iz područja pravne regulative koja propisuje poslovanje obrtnika, informacije o registarskim tijelima vezanim uz otvaranje obrta te koristiti različite elektroničke servise.

Ponovno je naglašen značaj inovatorstva za gospodarski razvoj RH. Iz tog razloga, Udruga inovatora Hrvatske promovira razvoj inovativne kulture u tvrtkama, te potiče tvrtke i njihove zaposlenike na kreativno razmišljanje i stvaranje inovativnih procesa i proizvoda.

Na Savjetovanju smo slušali i o iskustvima sa ovogodišnje promotivne kampanje Europskog tjedna poduzetništva u kojem je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva aktivno sudjelovalo a koja ima za cilj promovirati i informirati na koji način Europska unija, vladine i druge organizacije podržavaju mlade poduzetnike i promiču poduzetništvo.

Dostupnost kvalitetnih savjetodavnih usluga za male i srednje poduzetnike jedan je od ključnih elemenata njihovog rasta i razvoja. Jedna od osnovnih aktivnosti HAMAG-a je daljnje razvijanje i jačanje „Mreže konzultanata", kao jednog od oblika pomoći subjektima malog gospodarstva. Kroz mrežu konzultanata nastoji se razviti kod poduzetnika svijest o potrebi korištenja konzultantskih usluga, te standardizirati konzultantske usluge i razviti transparentan i održiv sustav certificiranja konzultantskih usluga.

Preporuke radionica:

Radionica: Mali i srednji poduzetnici u postupcima javne nabave

Za razliku od velikih tvrtki, mali i srednji poduzetnici nemaju zaposlenike specijalizirane za praćenje promjena zakona i propisa poglavito u vezi procedura javne nabave. Naime, dobro uređen sustav javne nabave garantira racionalno i učinkovite trošenje proračunskih sredstava, pravnu sigurnost, sprečavanje korupcije i kriminala, te pozitivno utječe na gospodarski razvoj. Stoga je vrlo važno da se poduzetnici informiraju o postupcima i načinima javne nabave kako bi se uključili u takav sustav natjecanja i time jačali svoju tržišnu konkurentnost.

Radionica: Obnovljivi izvori energije - izazov i prilika za MSP

Republika Hrvatska je prilagođavajući svoj zakonodavni okvir propisima EU stvorila preduvjete MSP za uključivanje malog i srednjeg poduzetništva u razvoj obnovljivih izvora energije. Na taj način se potiče lokalni, odnosno regionalni razvoj, zapošljavanje, veća pozornost će se posvetiti zaštiti okoliša, te će do izražaja doći inovativnost malih i srednjih poduzetnika.

Radionica: Pretpristupni fondovi EU u funkciji razvoja regionalne konkurentnosti

Počevši od 2007. godine sve do pristupanja EU, Republika Hrvatska se koristi financijskom pomoći EU u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Osnovni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje Strukturnih fondova. Program IPA se provodi putem operativnih programa za čiju provedbu su nadležna različita tijela državne uprave.

Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007-2009, za čije upravljanje i provedbu je nadležno MGRP, predstavlja početak procesa kojim će se dugoročno uspostaviti podloga za korištenje strukturnih fondova nakon pristupanja, te će pridonijeti jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz poboljšanje poslovne klime, izgradnju poslovne infrastrukture, te unapređenja transfera znanja i tehnologije.

Projekti koji se provode unutar ovog Operativnog programa upravo kreću s provedbom, te imaju zajednički cilj ujednačeni regionalni razvoj, ojačanje sve dionike i partnerske institucije te poboljšati njihovu administrativnu učinkovitost.

Radionica: Kako koristiti poticaje temeljem zakona o poticanju ulaganja i zakona o državnim potporama za obrazovanje i izobrazbu

Ovom radionicom željeli smo vas informirati o novim Zakonima usklađenim sa smjernicama EU, koje omogućuju poduzetnicima koji imaju nova ulaganja, otvaraju nova radna mjesta i ulažu u obrazovanje zaposlenika, korištenje potpora i različitih vrsta olakšica. Naime, poduzetnici su još nedovoljno upoznati sa provedbom ovih Zakona i njihovih podzakonskih akata, pa je ova radionica još jedan od načina da se sve institucije koje se brinu o razvoju MSP upoznaju s time.

Metodologija istraživanja, analize i izvještavanja o malom gospodarstvu

Uspješan monitoring i mjerenje učinaka provedbe poticajnih mjera u malom i srednjem poduzetništvu neophodni su u kreiranju novih politika, programa i mjera od strane Ministarstava i provedbenih agencija. U Upravi za malo gospodarstvo Ministarstva analizira se uspješnost poslovanja malog gospodarstva temeljem financijskih izviješća u suradnji s FINOM te je načinjen registar potpora malom i srednjem poduzetništvu. U suradnji s Ekonomskim fakultetom iz Splita cilj je unaprijediti metodologiju istraživanja, analize i izvještavanja o malom gospodarstvu u RH.

Edukacija za poduzetništvo „E4E"

Prema provedenoj analizi potreba za obrazovanjem i usavršavanjem u malom i srednjem poduzetništvu, poduzetnici su kao najtraženije područja edukacije naveli poslovna znanja i vještine, poslovno pregovaranje, marketing, prodaju i upravljanje kvalitetom te znanja i vještine upravljanja ljudskim potencijalima, odnosno komunikacijske vještine i motiviranje.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva pokrenulo je inicijativu za osnivanjem Regionalnog centra za poduzetničko učenje zemalja Jugoistočne europe - SEECEL.

Članice regionalnog centra su Hrvatska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija i Turska.

Projekt regionalnog centra podržan sredstvima Europske unije s ciljem razvoja poduzetničkog učenja kao ključne kompetencije na svim razinama i u svim oblicima obrazovanja. Ovaj je Centar jedinstven, kako za države članice EU tako i za one koje su u procesu pridruživanja, te se s obzirom na njegovu jedinstvenost očekuje povećavanje broja zainteresiranih zemalja.

Kao i svake godine i ove smo godine već tradicionalno dodijelili nagrade najuspješnijim poduzetnicima, poduzetničkoj zoni, poduzetničkoj razvojnoj agenciji, tehnološkom parku, zadruzi, te klasteru. Dodjelom ovih nagrada želimo promovirati izvrsnost u poduzetništvu.

Očekujemo da ćemo na jednom od narednih Savjetovanja našim vrijednim, na ovom Savjetovanju nagrađenim učenicima i studentima, dodijeliti nagradu za najuspješnijeg poduzetnika godine.

 

* * *

Seminar kako poslovati s NATO-om

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske 19. lipnja 2009., u zagrebačkom hotelu Westin, organiziralo je seminar pod nazivom „Kako poslovati s NATO-om".

Cilj seminara bio je prezentirati informacije o tome kakvi se proizvodi i usluge na tržištu zemalja članica NATO-a potražuju, kako se može prijaviti za sudjelovanje u projektima, kakva se institucionalna podrška očekuje, te kakva su dosadašnja iskustva stranih i hrvatskih gospodarstvenika u poslovanju s NATO-om.

Ministar Gordan Jandroković naglasio je na otvaranju seminara da Hrvatska treba iskoristili sve gospodarske prednosti članstva u NATO-u. Važnim je istaknuo stalno praćenje razvoja novih standarda i tehnologija, ali i kontinuirano jačanje dva aspekta naše konkurentnosti - izvozne te Hrvatske kao investicijskoga odredišta.

Uz ministra Jandrokovića, na seminaru su sudjelovali i gosti iz NATO-a - zamjenica pomoćnika glavnog tajnika NATO-a Aurelia Bouchez i predstavnik NATO-ove Agencije za održavanje i nabavu Jörn Brauer. U izlaganjima su predstavili kako najbolje iskoristiti nove poslovne mogućnosti koje nam se otvaraju, te uputili nazočne u procedure pristupanja i javljanja na natječaje i tendere NATO-a i NATO-vih agencija.

 

* * *
tema-156

Nastavak seminara za izvoznike električke i elektroničke opreme

koncar-institut-za-elektrotehniku.jpg

U nastavku projekta „Edukacija iz primjene zakonskih propisa EU u području tehničkog zakonodavstva: Elektromagnetska kompatibilnost i Električka sigurnost"  Hrvatskih izvoznika i KONČAR-Instituta za elektrotehniku, najavljujemo da će se preostala dva besplatna seminara za članove HIZ-a održati nakon ljetne stanke, prema sljedećem rasporedu:

4. seminar: 25. rujna 2009. - Elektromagnetska kompatibilnost: Razvoj uređaja i razvojna ispitivanja
5. seminar: 20. studenoga 2009. - Električna sigurnost: Razvoj uređaja i razvojna ispitivanja.

Obavijesti o točnom vremenu i mjestu održavanju seminara, kao i programe i prijavne obrasce članovi će pravovremeno primiti putem e-maila.

 

* * *

APIU vodi izvoznike na Kantonški sajam

APIU s Veleposlanstvom Narodne Republike Kine u Zagrebu planira zajednički nastup hrvatskih tvrtki na najvećem kineskom sajmu robe široke potrošnje CHINA EXPORT-IMPORT, koji se već 53 godine održava u gradu Cantonu.

U razdoblju od 15. listopada do 4. studenoga 2009. godine održava se 106. Sajam te se odvija u tri faze od kojih svaka traje pet dana. U svakoj pojedinoj fazi zastupljene su određene djelatnosti a njihov točan raspored biti će objavljen uskoro. Prema službenim podacima, posljednji 105. sajam koji je održan u tri faze od 15. travnja do 7. svibnja 2009. godine, posjetilo je 165.436 kupaca iz 209 raznih zemalja i regija.

Sudjelovanje na navedenom Sajmu izuzetno je korisno zbog mogućnosti upoznavanja vodećih kineskih tvrtki, uvoznika, distributera i trgovačkih lanaca sa krajnjom svrhom sklapanja poslovne suradnje.

Interes za sudjelovanje na navedenom kineskom Sajmu možete iskazati Agenciji za promicanje izvoza i ulaganja. Kontakt: Darija Magaš Vukelić, Voditeljica odjela za podršku izvoznicima, e-mail: darija.vukelic@apiu.hr, telefon: 01/4866-022 ili fax: 01/ 4866-065.

 

* * *
tema-155

Javni pozivi za nagrade „Ulagač godine“

Agencija za promicanje izvoza i ulaganja objavila je javni poziv za kandidiranje ulagačkih projekata za

nagradu "Ulagač godine".

Svjesna važnosti poboljšanja ulagačkog okruženja te poticanja novih ulaganja, koja su prvenstveno izvozno orijentirana, donose višu dodanu vrijednost te nove tehnologije i tehnološke postupke, stvaraju nova radna mjesta te potiču razvoj manje razvijenih dijelova RH, Agencija za promicanje izvoza i ulaganja drugu godinu zaredom dodijeliti će nagrade, za ulaganja koja zadovoljavaju navedene uvjete s naglaskom na društveno odgovorne i ekološki svjesne ulagačke projekte. 

Kategorije nagrada su sljedeće:

NOVO ULAGANJE GODINE
ULAGANJE S NAJVEĆIM BROJEM NOVOZAPOSLENIH
NAGRADA ZA NAJINOVATIVNIJE PODUZEĆE
ULAGANJE U MANJE RAZVIJENO PODRUČJE RH
PRIZNANJE JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE ZA USPJEŠNOST NA PODRUČJU PRIVLAČENJA ULAGANJA

APIU poziva sve pravne i fizičke osobe, institucije, županije, gradove, općine, razvojne agencije i poduzetničke centre da za gore navedene kategorije kandidiraju projekte ulaganja realizirane u 2008. godini, te da svu potrebnu dokumentaciju dostave do 1. rujna 2009. godine na sljedeću adresu:

AGENCIJA ZA PROMICANJE IZVOZA I ULAGANJA
REF: Javni poziv za kandidiranje ulagačkih projekata za nagradu "Ulagač godine"
Andrije Hebranga 34/II
10000 Zagreb

Kontakt osoba: Ivana Vlajčić
Telefon: 01/ 4866 017
Faks: 01/ 4866 007
E-mail:ivana.vlajcic@apiu.hr

Stručna komisija će na temelju pristiglih prijava, a u skladu s navedenim kriterijima odabrati dobitnike. Službeni će rezultati biti objavljeni na dodjeli nagrada u listopadu 2009. godine, a točan datum dodjele će biti objavljen naknadno.

Obrasci:
word-icon.jpg- Javni poziv za ulagače
word-icon.jpg- Obrazac prijave - Ulagač godine 2009
word-icon.jpg- Obrazac prijave - Prizanje JLS

 

* * *
tema-159

CROATIA osiguranje d.d. – 20% popusta

croatia-osiguranje-logo.jpg

CROATIA osiguranje pruža članovima HIZ-a poseban popust od 20% za osiguranje pojedinačne pošiljke robe (proizvedene u Republici Hrvatskoj) u međunarodnom prijevozu - izvoz (polazište u RH - odredište u inozemstvu).

Pravo na ovaj popust ostvaruju svi koji od 16. ožujka 2009. u CROATIA osiguranje d.d. prijave u osiguranje pojedinačne pošiljke robe. Pošiljke se u osiguranje prijavljuju s osnovnim podacima o vrsti i vrijednosti robe, relaciji prijevoza, prijevoznom sredstvu i potrebnoj širini pokrića na temelju kojih osiguratelj može odrediti odgovarajuću premijsku stopu. Na osnovnu premijsku stopu prvo se primjenjuju svi individualni popusti, bonusi/malusi na koje osiguranici CROATIA osiguranja imaju pravo te se povrh njih primjenjuje ovaj posebni popust. Ukupno obračunati popusti s ovim posebnim popustom ne mogu preći 40% iznosa osnovne premije. Popust se ne primjenjuje na doplatak za ratne rizike i rizike štrajka te na doplatak za starost broda. Ovoj akciji podložne su sve pošiljke čiji se prijevoz ima obaviti unutar razdoblja od 12 mjeseci od prijave. Osiguranici nemaju ograničenje na broj pošiljaka koje mogu prijaviti prema navedenom principu.

Obrazac za prijavu pošiljke u osiguranje robe u prijevozu možete preuzeti OVDJE, a više informacija oko prijave pronađite na internetskim stranicama CROATIA osiguranja www.crosig.hr.

 

* * *

SPES – 10% popusta na usluge za članove HIZ-a

spes-global.jpg

SPES - centar za poduke i prevodilaštvo nudi:
- uslugu prevođenja
- sudske tumače
- simultano i konsekutivno prevođenje
- tečajeve stranih jezika
- poduke iz školskih predmeta

SPES nudi popust od 10 % na sve svoje usluge članovima udruge Hrvatski izvoznici!

Kontakt:
SPES - centar za poduke i prevodilaštvo d.o.o.
Garićgradska 11, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Radno vrijeme ureda: 8 - 20 sati
Matični broj: 1052632
Ziroračun: Zagrebačka banka d.d. - 2360000-1101311626
Tel / faks: 00 385 (0) 1 3095 915
E-mail: spes@spes.hr   
www.spes.hr

 

* * *

Hotel Express International – 10 % popusta za članove HIZ-a

hei_logo.jpg

Hotel Express International, vodeći je svjetski business travellers program osnovan 1987. godine u Americi. Danas s glavnim uredom u Norveškoj u gradu Kristiansand  s 40 prodajnih i rezervacijskih  HEI ureda diljem svijeta.

Svojim članovima Hotel Express omogućava 50% popusta na standardne cijene soba u oko 4000 hotela u 135 zemalja uključujući i Hrvatsku prema trenutno raspoloživim kapacitetima.

U programu HEI nalaze se hoteli svjetski poznatih lanaca kao što su: Golden Tulip, Hilton, Best Western, Vienna International, Berjaya Hotels & Resorts, Radisson Hotels Worldwide,....

Usluga hotelskog managementa tvrtke Hotel Express pravo je rješenje za outsourcing organizacije hotelskog smještaja i poslovnih putovanja za tvrtke čiji djelatnici prirodom posla češće putuju. Hotel Express pruža svakom korisniku brzu i kvalitetnu uslugu čime se rasterećuju odjeli i djelatnici Vaše tvrtke te ostvaruju značajne uštede.

 hei-kartica.jpg Uplatom godišnje članarine dostavit će Vam se HEI zlatnu karticu na Vaše ime i prezime, katalog hotela i račun. Povrat investicije u svaku članarinu je nakon 3-4 noćenja ukoliko se koriste hoteli regulirani ugovorom. Svako sljedeće noćenje je značajna ušteda što novca što Vašeg vremena u potrazi za hotelima.

Svim članovima HIZ-a Hotel Express International odobrava 10 % popusta na učlanjenje.

Kontakt:
Hotel Express International d.o.o.
Dr. Ante Starčevića 6,
44 000 Sisak
Hrvatska
Tel. +385 44 523 024
Fax.  +385 44 531 580
direktor@hot-ex.hr
www.hot-ex.hr
www.hot-ex.com

 

* * *

N-LAB – 15 posto popusta članovima HIZ-a pri kupnji ERP poslovnog softvera UBS21 ili UsBS21

N-LAB članovima Hrvatskih izvoznika odobrava popust od 15 posto pri kupnji ERP rješenja UBS21 te mogućnost plaćanja u 24 beskamatne mjesečne rate.

Detaljan opis rješenja možete pronaći na web stranici www.n-lab.hr, a za sve daljnje informacije obratite nam se putem maila na n-lab@n-lab.hr ili na broj telefona 01/2949-900.

 

* * *

Končar INEM - Akcija “Računala za članove udruge HRVATSKI IZVOZNICI”

Za članove HIZ-a, KONČAR Elektronika i informatika pripremila je posebnu ponudu za
kupnju informatičke opreme iz svog proizvodnog programa.
KONČAR Elektronika i informatika d.d. je prvi domaći proizvođač prijenosnih računala i s
ponosom ih predstavlja hrvatskim izvoznicima u ovoj ponudi. Iskustvo 30 godina rada s
računalima pretočeno je u kvalitetna prijenosna računala koja se odlikuju visokom
pouzdanošću i trajnošću.
Osim prijenosnih računala, u proizvodnom programu i ponudi informatičke opreme Končar nudi i
stolna računala te računalnu periferiju. Pozivamo sve zainteresirane da se informiraju o
cjelokupnoj ponudi informatičke opreme na njihovim web stranicama www.racunala.koncar.hr
Kontakti: tel. +385 1 3655 307 ili e-mail: pc.prodaja@koncar-inem.hr

 

* * *

© Sva prava su pridržana / Udruga Hrvatski izvoznici / 2009. www.hrvatski-izvoznici.hr

[ za ispis iz liste primatelja newslettera pošaljite prazan mail prateći sljedeći link: unsubscribe ]