Svibanj 2005. / God. I / Broj 7
     
Intervju
Nada Šimić, direktorica tvrtke Primacotrans i potpredsjednica HIZ-a
Aktivnosti HIZ-a
Tribina Hrvatskih izvoznika: Alati za pomoć pri izvozu - certificiranje, pravna pomoć u inozemstvu i izvozni faktoring

Predstavljanje Međunarodne trgovačke baze podataka (Global Trade Database)
Najave
Zajedničke tribine HIZ-a i HBOR-a u Puli i Osijeku

Javni poziv Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava kroz projekt "Sustav kvalitete i tehnička regulativa" za 2005. godinu
Međunarodna suradnja
Istražite globalno tržište pomoću Global Trade Atlasa: besplatni podaci iz Global Trade Atlasa za članove Hrvatskih izvoznika

Obavijest o mogućnosti sudjelovanja članova HIZ-a u trgovinskim misijama i izlaganjima na inozemnim sajmovima
HBOR
Financiranje i osiguranje izvoznog posla – kontakt osobe za članove HIZ-a

HBOR i USAID partneri u poticanju poduzetništva

Korak dalje

Izvoz bi mogao "pogurati" rast

Izvozni broj za EU: Komplicirano

Popusti za članove HIZ-a

Končar INEM - 3 posto popusta članovima HIZ-a za avansno plaćanje

Briefing - 15 posto popusta članovima HIZ-a za servis praćenja javnih nadmetanja u regiji te korištenje servisa u probnom periodu od 15 dana

Nada Šimić, direktorica tvrtke Primacotrans d.o.o., članica Predsjedništva HIZ-a, koordinator Odbora za transport i špediciju i Odbora za paneuropsku dijagonalnu kumulaciju podrijetla

1. U udruzi Hrvatskih izvoznika aktivni ste od samih početaka, najprije kao članica Organizacijskog odbora, a kasnije i kao članica Predsjedništva HIZ-a. Koje su, prema Vašem mišljenju, najkvalitetnije aktivnosti HIZ-a do sada?

Prva Skupština Hrvatskih izvoznika od 22. travnja 2004. godine pod pokroviteljstvom Vlade RH i premijera Ive Sanadera, koji su obećali da će u svom mandatu pokrenuti gospodarstvo, osobito izvoz, rezultirala je snažnim odazivom gotovo 1500 gospodarstvenika koji su se pridružili Skupštini s novim valom optimizma.
Pozitivni avis je potvrdio pretpostavke da se unutarnjim uređenjem problema u zemlji ojača zakonodavstvo, sudstvo, zaštita vjerovnika, potakne zapošljavanje, a time i poveća izvoz. Stjecanjem statusa zemlje-kandidata s još nedefiniranim, ali izvjesnim datumom početka pregovora dana su obećanja da će se učiniti sve kako bi se privrednicima, a posebno izvoznicima poboljšali uvjeti djelovanja. Najavljen je niz poticajnih mjera te jačanje gospodarske diplomacije. Poticaji i promicanje interesa izvoznika su i cilj udruge Hrvatskih izvoznika u prelaznom razdoblju, a krajnji je cilj konkurentna proizvodnja, što znači proizvodnja bez poticaja.
Činjenica je da hrvatski izvoz već više od deset godina stagnira i da je Hrvatska više uvozno orijentirana zemlja, a cilj nam je postići da se taj uvoz plaća konkurentnim izvozom. Za postizanje tog cilja upravo u ovom razdoblju, pred pristupanje u EU, Hrvatska ima povijesnu šansu i zadaću da adekvatnim mjerama zaštiti tržište roba i usluga. U tom smislu neophodna je suradnja s Vladinim i nevladinim organizacijama uz nužno donošenje gospodarskog programa Vlade.
Aktivni rad s Državnom upravom i nadležnim ministarstvima, osobito Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva te Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija; aktivni rad s Vladom, a posebno sa Središnjim državnim uredom za razvojnu strategiju; rad s ostalim partnerima, Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, HUP-om, HGK-om, HOK-om, APIU-om, te aktivnosti u međunarodnoj suradnji, projekt Poduzetna Hrvatska – USAID, sve su to aktivnosti HIZ-a koje valja istaknuti.
Za ovu godinu planirana Konvencija Hrvatskih izvoznika sa svojim edukativnim dijelom radionica dati će završni okvir brojnim pozitivnim aktivnostima i već održanim tribinama i okruglim stolovima koje je organizirao HIZ u godinu dana svojeg djelovanja. Kroz sve aktivnosti isprepleten je i kontinuirani rad s članstvom na temu unapređivanja hrvatskog izvoza.

2. Kada govorimo o izvoznicima u Republici Hrvatskoj, kakav je, prema Vašem mišljenju, njihov položaj u cjelokupnom gospodarstvu?

Položaj hrvatskih izvoznika u gospodarstvu Hrvatske najbolje se očituje kroz statističke podatke i to neformalne, iz medija, koji govore da je pokrivenost uvoza izvozom u ožujku 2005. godine bila svega 42,2 posto. Ipak, promatrano razdoblje prvog tromjesečja 2005. izražava optimizam u odnosu na 2004. godinu, iako ti rezultati još uvijek nisu zadovoljavajući.
Hrvatski proizvođači su danas, više nego ikada prije, suočeni s nepravednim i nerješivim spletom tržišnih okolnosti u kojima njihovi proizvodi nikako ne uspijevaju cijenom, a ne kvalitetom, konkurirati istovrsnim proizvodima s europskog tržišta jer EU svojim proizvođačima pruža poticaje i subvencije za izvoz na tržišta trećih zemalja. To našim proizvođačima nije omogućeno ni u kojem slučaju, bilo da izvoze proizvode na tržišta EU ili neka druga.

Upravo će takva pozicija, u ovom prijelaznom periodu do punopravnog članstva Hrvatske u EU, omogućiti stranim konkurentima potiskivanje hrvatskih proizvoda jednostavnim zaključkom da bez poticaja i subvencija od strane Vlade RH hrvatski izvoznici neće moći konkurirati niti na jednom tržištu. Na taj način otežan je i položaj stranih ulagača koji su svježim kapitalom kupili domaće proizvodnje, jer izvozeći iste proizvode iz svojih pogona u Hrvatskoj u treće zemlje, ne mogu na njih ostvariti poticaje i subvencije koje ostvaruju izvozom iz svojih pogona diljem EU. To rezultira još većim osiromašenjem stranih tržišta hrvatskim proizvodima. Kako se takvim načinom ne može aktivnije razvijati proizvodnja na hrvatskom tlu, ova situacija ne rezultira većim zapošljavanjem ljudi, a istovremeno se nepovoljno odražava i na hrvatske izvoznike usluga međunarodnog prijevoza roba. Naime, ti izvoznici, strani ulagači iz EU, lako angažiraju prijevoznike iz zemalja EU, osobito onih iz regije novopriključenih članica EU. Štetnost takvog stanja za domaće prijevozničko poduzetništvo treba uzeti u obzir posebno radi činjenice da je ova djelatnost sudjelovala s oko 9 posto u cjelokupnom godišnjem prihodu, tj. BDP-u.
Svi problemi koje članovi HIZ-a dnevno prezentiraju putem rada udruge i putem medija ukazuju na nužnost smanjenja birokracije, uvođenja poticajne porezne politike i subvencioniranja, proaktivne suradnje s gospodarskom diplomacijom, suradnje s tijelima državne uprave, kontinuirane edukacije ljudskih potencijala i uvođenja posebnih zaštitnih mjera na određene proizvode i usluge. Sve bi to u značajnoj mjeri moglo ublažiti nastale probleme hrvatskih izvoznika u ovom prijelaznom razdoblju, a krajnji je cilj konkurentna proizvodnja, što znači proizvodnja bez poticaja.

3. HIZ je postao pridruženi član CLECAT-a, Europske udruge za špediciju, transport, logistiku i carinske usluge. Možete li nam ukratko reći nešto o njima i koje su koristi od ovog članstva za članove HIZ-a?

CLECAT, Europska organizacija za špediciju, transport, logistiku i carinske usluge, savjetodavno je tijelo Europske unije i Europske komisije.
Hrvatski izvoznici proizvoda i usluga kao pridruženi članovi CLECAT-a imaju mogućnost postavljati pitanja i dobiti uvid u način na koji se rješavaju problemi struke sa zemljama EU.
Tu su zaboravili ili zanemarili kopenhagenske odluke sa sastanka Statusom zemlje-kandidata osigurali smo mjesto pridruženog člana u toj organizaciji, s kojom možemo surađivati do punopravnog članstva kada ćemo postati i punopravni član CLECAT-a, što znači da ćemo sudjelovati u odlučivanju i donošenju svih važnih odluka i promjena na nivou EU i EK.
Status pridruženog člana omogućava nam dostupnost informacija o promjenama koje provode EU i EK na polju špedicije, transporta, logistike i carinskih usluga. Otvorena je mogućnost za traženje informacija o subvencijama na pojedine proizvode u pojedinim zemljama EU, kao i moguće druge pojedinosti.
Mišljenja sam da je u ovom pretpristupnom razdoblju svaka aktivnost usmjerena na približavanje uniji od općeg društvenog interesa, te da olakšava put Hrvatskoj u Europsku uniji kao aktivnog sudionika, a ne kao zemlje pred kojom će biti zatvorena vrata.

4. I na kraju, kakvi su planovi za budućnost HIZ-ovih Odbora za transport i špediciju te Odbora za paneuropsku dijagonalnu kumulaciju podrijetla, čiji ste Vi koordinator?

Odbor za transport i špediciju složeno je tijelo sastavljeno od pododbora sukladno području kojim se bavi, pa uključuje pododbor za cestovni, željeznički, zračni, pomorski, riječni prijevoz i drugo. Voditelji pododbora su izašli sa svojim programima koje ćemo multidisciplinarno provoditi kroz djelovanje Odbora.
Ideje i zahtjevi članova Pododbora cestovnih prijevoznika najčešće se prepoznaju kroz probleme hiperprodukcije (registrirano 2.600 tvrtki za međunarodni prijevoz) i interprodukcije – prijevoz za vlastite potrebe unutar kojih je interprodukcija tvrtki kojima je osnovna djelatnost različita od usluge prijevoza. Ne postoje posebne zakonske zaštite kojima bi se zaustavila hiperprodukcija prijevoznika na tržištu te se iz dana u dan bilježe novolicencirani prijevoznici, a samim time dolazi do poremećaja cijena na tržištu, a i mogućnosti okrupnjavanja postojećih prijevoznika koji na tržištu posluju više od deset godina. Kriza prijevozništva upućuje na ideju o međusobnom povezivanju u moguće klastere ili neke druge moderne oblike poduzetništva. Drastično povećanje troškova cijene goriva (u toku jedne godine porasla je za 40 posto, novouvedene cestarine kroz Njemačku i Austriju), uz istovremeni pad tržišne cijene uslijed velike konkurencije, ukazuje da bez međusobnog povezivanja i okrupnjavanja do ulaska u EU neće više biti ozbiljnog hrvatskog prijevozništva.
Planovi rada Odbora su tješnja suradnja sa strukovnim udrugama te zajednički nastup i suradnja s nadležnim ministarstvima, međudržavnim mješovitim komisijama, povjerenstvima za izradu zakona i dodjelu dozvola. U suradnji s Odborom za primjenu carinskog sustava inzistira se na olakšavanju protoka robe preko granica, ubrzanom postupku carinskih formalnosti na unutarnjim carinarnicama, a od Carinarnice i državnih inspekcija traži se da osiguraju rad carinskih ispostava s 24-satnim radnim vremenom za izvozne postupke.

Paneuropska dijagonalna kumulacija podrijetla sustav je za koji je nužno kontinuirano zalaganje. Ulaskom novih 10 zemalja u EU, od kojih je 5 zemalja-bivših članica CEFTA-e, Hrvatska gubi mogućnost parcijalne dijagonalne kumulacije podrijetla (roba EU preferencijalnog podrijetla prolaskom kroz Hrvatsku gubi svoj preferencijalni status, pa se na nju u zemljama EU naplaćuje puna carina kao iz trećih zemalja). S druge strane, intracefta kumulacija podrijetla ostaje ostvariva samo s Bugarskom i Rumunjskom, što je zanemarivo. Takvo stanje odražava se na tvrtke koje su svoje poslovanje temeljile na distribuciji roba s preferencijalnim EU podrijetlom u zemlje-bivše članice CEFTA-e, osobito u Sloveniju i Mađarsku.
Stope carina koje opterećuju te robe onemogućavaju daljnje konkuriranje cijenama, pa se otvaranje distribucijskih centara u Republici Hrvatskoj više ne može smatrati isplativom djelatnošću. Opisana restrikcija direktno se odražava na daljnji pad izvoza, u ovom slučaju distribucije, a time još više oslabljuje i cjelokupni BDP.
Kako odobravanje paneuropske dijagonalne kumulacije podrijetla ovisi isključivo o pregovorima s EU i EK, i na tom polju nužno je uključivanje Vlade i hrvatske diplomacije kako bi se i našim distribucijskim centrima omogućio bar približno jednak status kakav uživaju distributeri na teritoriju EU.
Iz svega navedenog proizlazi da distribucijski centri na teritoriju EU već dulje vrijeme uživaju povlašteni položaj. Smatramo nepravednim da se Hrvatske distributere diskriminira, tim više što je Hrvatska već odavno sklopila ugovore o slobodnoj trgovini sa svim zemljama u regiji, pa za to doista nema razloga.

Tribina Hrvatskih izvoznika: Alati za pomoć pri izvozu - certificiranje, pravna pomoć u inozemstvu i izvozni faktoring

U organizaciji udruge Hrvatski izvoznici, 14. travnja 2005. u Europskom domu Zagreb održana je tribina "Alati za pomoć pri izvozu:
certificiranje, pravna pomoć u inozemstvu i izvozni faktoring". Na tribini su govorili predstavnici tvrtki Bureau Veritas Croatia, Coris Asistencija i Adriatic Zagreb koje imaju veliko iskustvo u poslovnom savjetovanju za potrebe izvoza i čija su izlaganja pobudila veliki interes prisutnih. Ovo je prva tribina koju su Hrvatski izvoznici organizirali u suradnji sa svojim članovima, a zamišljena je na način da članovi Udruge jedni drugima prenose svoja iskustva.
"U kontaktu s udrugama sličnog profila iz cijelog svijeta uvijek se naglašava važnost edukacije jer bez nje nema napretka i razvoja. Stoga će Hrvatski izvoznici i ubuduće pripremati slična događanja za svoje članove", istaknuo je Dubravko Miholić, glavni tajnik HIZ-a i moderator ove tribine.
Prepoznatljivost na tržištu, olakšan pristup zahtjevnim tržištima i pojedinim tržišnim segmentima te povećanje povjerenja i lojalnosti kupaca samo su neke od koristi koje tvrtke postižu certificiranjem. Uz kvalitetnu pravnu pomoć poslovanje u inozemstvu ujedno postaje jednostavnije i jeftinije, a izvozni faktoring ima značajnu uloga u poboljšanju konkurentske sposobnosti domaćih poduzeća na stranim tržištima.
Ukoliko želite saznati nešto više o certificiranju, pravnoj pomoći u inozemstvu i izvoznom faktoringu, sve informacije možete naći u prezentacijama na te teme koje se nalaze na našoj internet stranici www.hrvatski-izvoznici.hr.

Predstavljanje Međunarodne trgovačke baze podataka (Global Trade Database)


Hrvatski izvoznici u suradnji s Global Trade Information Services (GTIS), vodećom svjetskom tvrtkom za prikupljanje informacija o trgovini, prvi put u Hrvatskoj predstavili su Global Trade Atlas, bazu podataka koju čak i Financial Times opisuje rečenicom "Podaci svijeta na vrhovima Vaših prstiju". Global Trade Information Services poznat je kao prvi dobavljač međunarodnih trgovinskih podataka u svijetu čije proizvode za razvoj i bolje razumijevanje trgovinskih tokova koriste tvrtke, Vlade i udruženja u više od 250 gradova i 50 zemalja. Podaci koje nudi Global Trade Atlas (GTA) prikupljeni su iz 68 zemalja diljem svijeta. GTA predstavlja jedinstvenu metodu pregleda svjetskih trgovinskih statističkih podataka čija je primjena vrlo jednostavna.
"Hrvatski izvoznici dobili su šestomjesečno ekskluzivno pravo besplatnog korištenja ovog alata u Republici Hrvatskoj, što je još jedan korak usmjeren k osiguravanju kvalitetnih usluga za naše članove", izjavio je Dubravko Miholić, glavni tajnik HIZ-a.
Bazu podataka o trgovini članovima Hrvatskih izvoznika predstavili su Pierre-Emmanuel Goffinet, predsjednik europskog odjela GTIS-a, i Mary Ann Boukalis, potpredsjednica GTIS-a, koja je tom prilikom izjavila: "GTA je najbolji alat za istraživanje pozicije vašeg sektora na globalnom tržištu danas. Jedna o njegovih prednosti je što je jednostavan za korištenje: prvo izaberete proizvod prema HS broju, a nakon toga izaberete sva tržišta koje vas interesiraju. Tada Global Trade Information Services prilagođava zahtjev kroz internet sistem GTA kako bi podaci koje tražite bili što kvalitetniji i prilagođeni upravo vašim potrebama."
Ovo je još jedna inicijativa kojom Hrvatski izvoznici na kraju prve godine svoga rada učvršćuju suradnju s međunarodnim institucijama te jačaju svoju reputaciju relevantnog partnera tvrtki i institucija koje se u Hrvatskoj bave izvozom.

HIZ i HBOR u Splitu održali zajedničku tribinu o izvozu

Temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji na području poticanja hrvatskog izvoza, Hrvatski izvoznici i Hrvatska banka za obnovu i razvitak održali su u četvrtak 5. svibnja 2005. prvu zajedničku tribinu o hrvatskom izvozu. Ovo je tek prva iz niza tribina koje će se u svibnju održati u regionalnim centrima Hrvatske.
Zajednički cilj HIZ-a i HBOR-a je regionalno usmjeravanje inicijativa i aktivnosti u cilju uravnoteženja razvitka svih područja Republike Hrvatske, pa stoga ne čudi interes koji je ova tribina pobudila među gospodarstvenicima i predstavnicima lokalne uprave i samouprave cijele regije. U radu tribine sudjelovali su predstavnici iz Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije.
"U dalmatinskoj regiji, usprkos nepovoljnim gospodarskim trendovima, postoji veliki broj pozitivnih primjera poduzetničkih i izvozničkih aktivnosti. Stoga je svaka inicijativa usmjerena k regionalnom razvoju i poticanju izvoza uvijek dobrodošla, posebno uzimajući u obzir da Europa želi upravo jake regije", istaknuo je Ratko Božić, potpredsjednik HIZ-a, koji je u ime regije domaćina pozdravio prisutne.
Na tribini su predstavljene aktivnosti HIZ-a, a prisutni su imali priliku navesti koje su po njihovom mišljenju najveće prepreke i problemi hrvatskog izvoza te kako oni vide ulogu udruge Hrvatski izvoznici u budućnosti. Predstavnici HBOR-a su ovom prilikom predstavili različite programe kreditiranja, posebno one vezane uz financiranje i osiguranje izvoza. Značaj tih programa za hrvatsko gospodarstvo najbolje opisuje podatak da je Hrvatska banka za obnovu i razvitak tijekom 2004. godine kreditirala pripremu roba za izvoz i izvoz roba s 1.255 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 349 posto u odnosu na 2003. godinu. Iduće tribine na ovu temu HIZ i HBOR održat će 12. svibnja u Puli, a 19. svibnja u Osijeku.

Zajedničke tribine HIZ-a i HBOR-a u Puli i Osijeku

U cilju pružanja snažnije potpore hrvatskim izvoznicima u svim hrvatskim regijama, Hrvatski izvoznici i Hrvatska banka za obnovu i razvitak započinju s nizom tribina u hrvatskim gradovima. Koristimo ovu priliku da vas obavijestimo o rasporedu održavanja tribina te da vas pozovemo da nam se pridružite.
Prva tribina održana je u četvrtak 5. svibnja 2005. u Splitu.. Sljedeće tribine održat će se u Puli 12. svibnja i u Osijeku 19. svibnja 2005. Informacije s točnim terminima poslat ćemo vam ubrzo. Ovo je još jedna inicijativa kojom HIZ i HBOR izvoznicima u raznim regijama Hrvatske omogućavaju lakši i brži pristup informacijama kao i savjetodavnu pomoć prilikom provedbe različitih izvozničkih projekata.
Prezentacije će održati predstavnici Hrvatskih izvoznika i Hrvatske banke za obnovu i razvitak, koji će biti na raspolaganju prisutnima za sva pitanja, savjete i sugestije. U sklopu tribine bit će predstavljena i baza podataka Global Trade Atlas.
Molimo vas da svoj dolazak obavezno najavite na telefon: 01/4923-796 ili na e-mail: info@hrvatski-izvoznici.hr. Sve informacije možete dobiti na istom broju telefona.

Javni poziv Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava kroz projekt "Sustav kvalitete i tehnička regulativa" za 2005. godinu

Vjerujem da nam je svima poznato da uvođenje i certifikacija sustava upravljanja iz dana u dan dobiva sve veći značaj te tako postaje uvjet za dobivanje poslova kako na domaćem, tako i na inozemnom tržištu.
Stoga koristimo ovu priliku da vam prenesemo informaciju koju smo dobili od našeg člana Bureau Veritas Croatia o javnom pozivu za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za usluge konzultacije i certifikacije sustava upravljanja, a kojeg je objavilo Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.
Na ovaj natječaj mogu se javiti obrti, zadruge te mala i srednja trgovačka društva čije je sjedište na području Hrvatske, a nalaze se u 100-postotnom privatnom vlasništvu državljana RH te imaju manje od 250 zaposlenih i ostvaruju pozitivne poslovne rezultate.
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva davat će sredstva za uvođenje i certificiranje sustava u skladu s normama ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 13488, ISO/TS 16949, ISO/IEC 17025, OHSAS 18001 i CE označavanje.
Kao i prijašnjih godina, ministarstvo će pokrivati troškove za konzultacije pri uvođenju sustava upravljanja u visini od 50 posto stvarnih troškova - maksimalno 15.000 kuna i za certificiranje sustava upravljanja u visini od 50 posto stvarnih troškova - maksimalno 10.000 kuna.
Potpora će se odobravati gospodarskim subjektima samo za jednu normu u tekućoj godini. Kako bismo nadogradili našu dosadašnju, vjerujemo, uspješnu suradnju i partnerski odnos, za sve informacije u vezi prikupljanja i izrade dokumentacije slobodno nam se obratite. Mi ćemo vas uputiti na stručne osobe koja će vam rado pružiti sve potrebne informacije za dobivanje potpore. Naglašavamo da su sredstva kojima ministarstvo raspolaže ograničena, pa bi bilo dobro predati zahtjev što prije.
Ukoliko vam je potrebno dodatno objašnjenje vezano uz certifikaciju sustava upravljanja, slobodno se javite Katarini Agustinović u Bureau Veritas Croatia, na telefon: 051/ 213 672 ili e-mail: katarina.agustinovic@hr.bureauveritas.com

Informacije o Projektu "Sustav kvalitete i tehnička regulativa" - download

Obrazac zahtjeva - download

Istražite globalno tržište pomoću Global Trade Atlasa: besplatni podaci za članove Hrvatskih izvoznika

Global Trade Atlas (GTA) predstavlja jedinstvenu metodu pregleda svjetskih podataka o trgovini roba. U njemu se nalaze podaci iz 68 zemalja svijeta koji obuhvaćaju gotovo 98 posto podataka o svjetskim trgovinskim robnim tokovima. U ovom trenutku GTA je najbolji alat koji postoji za pretraživanje vašeg proizvodnog sektora na globalnom tržištu.
Za pretraživanje su vam potrebni podaci o industrijskoj grani i proizvodu, prikazani kroz HS brojeve koji su slični našim carinskim tarifama (njihov popis možete naći na www.carina.hr/ActInternet/MainFrame/AplMainFrame.aspx). Nakon unosa tih podataka odaberete tržišta za koja želite pregledati trgovinske tokove odabrane grupe proizvoda. Tada Global Trade Information Services prilagođava vaš upit u svoj internet sistem GTA i vi dobivate tražene podatke.

Hrvatski izvoznici osigurali su ekskluzivno šestomjesečno pravo korištenja Global Trade Atlasa u Republici Hrvatskoj, pa će za članove pretraga biti potpuno besplatna. Ukoliko vas interesira pretraga podataka GTA-a, ispunite obrazac u prilogu i pošaljite nam ga, a mi ćemo za vas izvršiti pretragu prilagođenu vašim potrebama i interesima.

Obrazac upita za GTA.doc - download

Obavijest o mogućnosti sudjelovanja članova HIZ-a u trgovinskim misijama i izlaganjima na inozemnim sajmovima

U suradnji sa Zagrebačkim velesajmom najavljujemo vam mogućnost sudjelovanja u gostovanjima trgovinske misije WTC-a Zagreb u Šangaju, od 18. do 24. rujna 2005. te u Chicagu, od 12. do 16. studenoga 2005. godine. Ukoliko ste zainteresirani vaša tvrtka također može organizirano izlagati na sajmu graditeljstva BIG 5, Dubai, od 25. do 29. rujna 2005., na sajmu International Autumn Fair, Dubai, od 5. do 9. studenoga 2005. te na sajmu Food Expo, Muskat (Oman), od 6. do 8. prosinca 2005. godine. Za sve informacije možete se javiti na e-mail: wtczg@zv.hr.

Financiranje i osiguranje izvoznog posla – kontakt osobe za članove HIZ-a

Kako bi naši članovi što brže i kvalitetnije dobili sve potrebne informacije u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, veliko nam je zadovoljstvo predstaviti vam osobe koje su u ime HBOR-a zadužene za kontakt s članovima Hrvatskih izvoznika. Sva vaša pitanja vezana uz osiguranje izvoznog posla možete uputiti Branki Perišić, na telefon: 01/ 45 91 548 ili e-mail: bperisic@hbor.hr, a za pitanja financiranja izvoznog posla možete se obratiti Ivi Saragi, na telefon: 01/ 45 91 526 ili e-mail:
isaraga@hbor.hr.

HBOR i USAID partneri u poticanju poduzetništva

Potpisivanjem Sporazuma o partnerstvu za tehničku potporu, Hrvatska banka za obnovu i razvitak uključila se u projekt Poduzetna Hrvatska američke agencije za međunarodni razvoj USAID.
Sporazum je u ime HBOR-a potpisao Anton Kovačev, predsjednik Uprave, a u ime USAID-a William Jeffers, direktor misije za Hrvatsku. Cilj potpisivanja sporazuma je razvoj i unapređenje modela rangiranja kreditne sposobnosti prilikom ocjenjivanja kreditnih zahtjeva malih i srednjih poduzetnika. USAID-ovi stručnjaci također će pružiti savjetodavnu pomoć HBOR-u u unapređenju kreditnih programa i ostalih proizvoda banke, kako bi svojom ponudom još više potaknula razvoj hrvatskog poduzetništva.
Poduzetna Hrvatska je projekt čiji su temeljni ciljevi sukladni s HBOR-ovom strategijom pružanja snažne potpore obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima. Surađujući s USAID-om na pružanju tehničke potpore hrvatskim poduzetnicima, HBOR će moći još više pridonijeti daljnjem razvoju ovog sektora gospodarstva, što će imati pozitivan učinak na otvaranje novih radnih mjesta.
Podupirući razvoj malog i srednjeg poduzetništva HBOR je do sada odobrio oko 2,5 milijarde kuna za kreditiranje ovog sektora. U cilju pružanja snažnije potpore hrvatskim poduzetnicima HBOR je započeo i strategiju regionalnog širenja, pa su do sada otvoreni područni uredi u Splitu, Puli i Osijeku, a do kraja ove godine očekuje se otvaranje još tri centra - u Gospiću, Dubrovniku i Rijeci. Na ovaj način HBOR poduzetnicima omogućava lakši i brži pristup informacijama kao i savjetodavnu pomoć prilikom provedbe poduzetničkih projekata.

Izvoz bi mogao "pogurati" rast

Iz niza nepovoljnih pokazatelja koji upućuju na smanjenje gospodarskih aktivnosti, ipak se izdvaja jedan segment gospodarstva koji bilježi povoljne stope rasta – onaj izvozni.
Hrvatska narodna banka izračunala je da je prema stalnom tečaju iz 2002. godine godišnji rast robnog izvoza u prva dva mjeseca 2005. godine bio 10,2 posto, što je 6,8 postotnih bodova više nego u istom lanjskom razdoblju.
Usporedbe radi, godišnji porast uvoza je 5,9 posto što je 1,2 postotna boda manje nego u istom razdoblju 2004. godine. Nastavi li izvoz rasti, Hrvatska ima dobre izglede vratiti se na stope rasta od 4 posto godišnje i više. Ravnatelj Državnog zavoda za statistiku dr. Jakov Gelo izračunao je da je izvoz u 2004. godini u odnosu na 2000. godinu porastao za trećinu. U izvozu su, zbog brodogradnje, najzastupljeniji proizvođači strojeva i transportnih uređaja. Brodova je u 2004. godini izvezeno za četvrtinu više nego 2000. godine, ali je zato podgrupa u koju spadaju električni strojevi, aparati i uređaji, a koja u ukupnom izvozu sudjeluje sa 8,3 posto, lani zabilježila porast izvoza za čak 124 posto u odnosu na 2000. godinu. Visoke stope rasta, uočio je dr. Gelo, ima i industrija raznih gotovih proizvoda te industrija nemetalnih minerala. Gledajući po zemljama, Hrvatska je 2004. godine, u odnosu na 2000. godinu, povećala izvoz u Austriju za 87 posto, u Bosnu i Hercegovinu za 68 posto te u Italiju za 35 posto. Izvoz u Srbiju i Crnu Goru u tom je četverogodišnjem razdoblju udvostručen, dok je izvoz u Sloveniju smanjen za 10 posto.

Izvor: Ljubica Gatarić za Večernji list


Izvozni broj za EU: Komplicirano

Pribavljanje dokumenata i certifikata za izvozni broj u EU traje od tri do šest mjeseci, zavisno od zemlje u koju se izvozi.
PITANJE: Kako hrvatska tvrtka koja se bavi poljoprivredom, odnosno proizvodnjom prehrambenih proizvoda biljnog ili životinjskog podrijetla može dobiti izvozni broj za tržište EU?

ODGOVOR: Za proizvode koji u sastavu sadrže sirovinu životinjskog podrijetla nadležna je Uprava za veterinarstvo, a za proizvode biljnog podrijetla nadležno je Ministarstvo zdravstva. Postupak se provodi u dva koraka, a prvi je upis u evidenciju izvoznih objekata.
Zahtjev za izdavanje broja vezan je uz Zakon o veterinarskom nadzoru, Narodne novine 70/97, članak 20., kao i uz Pravilnik o uvjetima za objekte, Narodne novine 75/93, članak 4 (u istome se nalazi popis potrebne dokumentacije) te Narodne novine 92/93. Zahtjev za evidenciju (idejni projekt) se podnosi Upravi za veterinarstvo. Nakon što se dobije pozitivno rješenje na idejni projekt, podnosi se zahtjev za utvrđivanje uvjeta – uporabne dozvole (uvjeti su opisani u Zakonu o veterinarstvu čl. 21. st. 2.). Na podneseni zahtjev očituje se povjerenstvo koje, ako se zadovolje uvjeti, izdaje veterinarski kontrolni broj objekta kojim potvrđuje uvjete u skladu sa smjernicama EU. Nakon toga nadležno ministarstvo podnosi zahtjev Europskoj komisiji u Bruxellesu koja izdaje EU izvozni broj.
Cjelokupno pribavljanje potrebnih dokumenata i certifikata traje od tri do šest mjeseci, zavisno od zemlje u koju se izvozi. Svaka od zemalja EU ima svoj zakon o proizvodima sa sirovinom životinjskog porijekla te se sadržaj istog pri uvozu, odnosno izvozu kreće od 2 do 25 posto, što se mora provjeriti s nadležnim veterinarskim inspekcijama zemlje u koju se izvozi. Da bi se proizvod mogao izvoziti, on mora biti deklariran u skladu sa Zakonom o deklariranju proizvoda te sukladno smjernicama EU 2000/13.

Izvor: Dean Pašićek, dipl. ing. za Eukonomist

Končar INEM popust od 3% za članove HIZ-a za avansno plaćanje

Članovima Hrvatskih izvoznika Končar INEM odobrava 3 posto popusta na cijeli asortiman prijenosnih i stolnih računala te servera za avansno plaćanje.
Kontakti: web: www.racunala.koncar.hr, tel. 01 3655 307 ili e-mail pc.prodaja@koncar-inem.hr

Briefing - 15 posto popusta članovima HIZ-a za servis praćenja javnih nadmetanja u regiji te korištenje servisa u probnom periodu od 15 dana

Dugogodišnjim praćenjem svih relevantnih medija u Hrvatskoj i regiji (BiH, Slovenija, Srbija i Crna Gora) stekli smo iskustvo u ažurnom i angažiranom prijenosu informacija, čime smo postali pouzdan partner mnogim domaćim i stranim tvrtkama.
Članicama udruge Hrvatskih izvoznika odobravamo popust od 15% na postojeće cijene pretplate za servis 'Praćenje nadmetanja u regiji' te omogućavamo korištenje servisa u probnom periodu od dva tjedna. Nadmetanja primate samo za djelatnost za koju ste zainteresirani, putem e-maila na sam dan objave, bez obzira o kojoj se zemlji radi.
Za sve dodatne informacije, molimo kontaktirajte - nadmetanja@briefing.hr ili tel. 01/3738 577.

© Sva prava su pridržana / Udruga Hrvatski izvoznici / 2005. www.hrvatski-izvoznici.hr

[ za ispis iz liste primatelja newslettera pošaljite prazan mail prateći slijedeći link: unsubscribe ]