Kotizacija

ČLANOVI udruge Hrvatski izvoznici ne plaćaju kotizaciju za sudjelovanje na 13. konvenciji hrvatskih izvoznika do broja svojih predstavnika u Skupštini HIZ-a. Kod prijave članovi HIZ-a, uz ispunjenu Prijavnicu za sudjelovanje, obavezno šalju i ispunjenu Priznanicu o članstvu koja im je poslana poštom na adresu.

OSTALI SUDIONICI plaćaju kotizaciju za 13. konvenciju hrvatskih izvoznika u iznosu od 250,00 kn (Hrvatski izvoznici nisu u sustavu PDV-a), koja uključuje: sudjelovanje u radu Konvencije, korisničke podatke za ulaz u on-line Središnju bazu hrvatskih izvoznika, ostali konvencijski materijal, kavu i osvježenje tijekom stanke, ručak, završnu deklaraciju 13. konvencije hrvatskih izvoznika koja će biti dostavljena poštom.

Kotizacija se plaća unaprijed, platnim nalogom na IBAN Hrvatskih izvoznika: HR6223900011100316703 kod Hrvatske poštanske banke d.d., s pozivom na broj: 2018-OIB i opisom plaćanja “kotizacija za 13. konvenciju”, najkasnije do četvrtka, 14. lipnja 2018., do 12.00 sati.

Računi za uplaćenu kotizaciju bit će poslani poštom nakon održane 13. konvencije, na adrese naznačene u prijavama.

Prijava

Ispunjenu prijavnicu dostavite najkasnije do četvrtka, 14. lipnja 2018., do 12.00 sati, na broj telefaksa 01/49 23 797 ili na e-mail adresu info@hrvatski-izvoznici.hr. Prijavu ćemo smatrati pravovaljanom tek po uplati kotizacije na račun Hrvatskih izvoznika.

Naknadni povrat uplaćene kotizacije

Puni iznos kotizacije bit će vraćen ukoliko je odjava sudjelovanja zaprimljena isključivo pisanim putem na broj telefaksa 01/49 23 797 ili na e-mail adresu info@hrvatski-izvoznici.hr, najkasnije do 14. lipnja 2018., do 12.00 sati.