Otvoreno e-savjetovanje Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga  "Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom". Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost, Investicijskog prioriteta 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, specifičnog cilja 3d1 „Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćem i stranim tržištima“ Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., financiranog sredstvima ESI fondova.
 
Savjetovanje omogućuje svim potencijalnim prijaviteljima, kao i najširoj zainteresiranoj javnosti, da svojim prijedlozima i sugestijama doprinesu kvaliteti natječajne dokumentacije.
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 31. siječnja 2018. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt Poziva za dostavu projektnih prijedloga putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6683.
 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta će razmotriti i obraditi pristigle komentare te po završetku savjetovanja, a najkasnije do 14. veljače 2018. godine, objaviti popis svih pristiglih komentara s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga, s kratkim obrazloženjem putem gore navedene poveznice.
Podijeli
0