Otvoreno e-savjetovanje: Znakovi kvalitete

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Znakovi kvalitete", otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva – dodjela vaučera. Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost, Investicijskog prioriteta 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, specifičnog cilja 3d1 „Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćem i stranim tržištima“ Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., financiranog sredstvima ESI fondova.

Savjetovanje omogućuje svim potencijalnim prijaviteljima, kao i najširoj zainteresiranoj javnosti, da svojim prijedlozima i sugestijama doprinesu kvaliteti natječajne dokumentacije.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 22. siječnja 2018. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt Poziva za dostavu projektnih prijedloga putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6672

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta će razmotriti i obraditi pristigle komentare te po završetku savjetovanja, a najkasnije do 5. veljače 2018. godine, objaviti popis svih pristiglih komentara s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga, s kratkim obrazloženjem putem gore navedene poveznice.

Izvor: www.mingo.hr

Podijeli
0