Vijesti/Najave

Nova Delegirana Uredba Komisije 2022/1

U petak, 7. siječnja 2022. godine na snagu je stupila nova delegirana Uredba Komisije 2022/1. Obavještavamo o novoj Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2022/1 оd 20. listopada 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2021/821 Europskog...

FER i Siemens Energy Hrvatska potpisali Sporazum o suradnji

porazum se sklapa u cilju ostvarenja dugoročne znanstvene, tehničke i stručne suradnje na području istraživanja i razvoja, a posebice na projektima razvoja novih tehnologija u području istraživanja, razvoja i obrazovanja...