POZIV - 9. skupština HIZ-a

25. veljače 2016.g., 14.00 sati, Fallerovo šetalište 22, 11.kat, Zagreb

POZIV - 9. skupština HIZ-a
Hrvatski izvoznici - logo

Na temelju odluke Upravnog odbora HIZ-a, donijete na 7. telefonskoj sjednici Upravnog odbora HIZ-a održanoj 17. veljače 2016. u Zagrebu, pozivamo članove HIZ-a na 9. skupštinu Hrvatskih izvoznika, koja će se održati u četvrtak, 25. veljače 2016. g., s početkom u 14.00 sati, u sjedištu Končar-Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, 11.kat, Zagreb.

Upravni odbor predlaže sljedeći dnevni red:

 

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 9. SKUPŠTINE HRVATSKIH IZVOZNIKA

1)        Otvaranje Skupštine

2)        Upoznavanje s Poslovnikom o radu Skupštine HIZ-a

3)        Izbor članova Radnog predsjedništva

4)        Izbor Verifikacijske komisije

5)        Izvješće Verifikacijske komisije

6)        Usvajanje dnevnog reda 9. Skupštine HIZ-a

7)        Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

8)        Izvješće Predsjednika o radu udruge Hrvatski izvoznici u 2015. god.

9)        Financijsko izvješće udruge Hrvatski izvoznici za 2015.g.

Svim članovima HIZ-a poslan je poziv poštom na adresu te molimo da prijavu predstavnika koji će sudjelovati na 9. skupštini HIZ-a posredstvom ispunjenog poziva dostave Tajništvu HIZ-a slanjem na broj telefaksa: 01/49 23 797 ili na e-mail: info@hrvatski-izvoznici.hr

Podijeli
li
0