CDSR 2015

7. – 8. svibnja 2015. godine, Ottawa, Kanada

CDSR 2015
CDSR 2015

2. međunarodna konferencija o kontroli, dinamičkim sistemima i robotici (2nd The International Conference of Control, Dynamic Systems, and Robotics (CDSR'15) održati će se 7. i 8. svibnja 2015. u Ottawi. Cilj konferencije je da postane vodeća u svijetu na područjima povezanih s tradicionalnim i dinamičkim sistemima. Okuplja vodeće svjetske stručnjake koji objašnjavaju napredak na području dinamičkih sistema i robotike. Konferencija je pogodna za razvijanje novih partnerstava i upoznavanje sa stručnjacima iz cijeloga svijeta.

Više o konferenciji i registraciji sudionika može se naći na stranicama:

http://www.allconferences.com/c/cdsr-2015-2nd-the-international-conference-of-control-dynamic-systems-and-robotics-ottawa-2015-may-07 te http://cdsr.net/

Podijeli
li
0