Dvodnevna radionica Analiza financijskih izvještaja

01. i 02. lipnja 2023.g., od 9 do 15 sati,HIZ dvorana, Fallerovo šetalište 22, Zagreb

Prva po redu radionica odnositi će se na ANALIZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA, u terminu od 01.-02. lipnja 2023.g., u prostorijama Hrvatskih izvoznika, Fallerovo šetalište 22, IV kat, u Zagrebu.

Radionicu će voditi Nikola Nikšić, certificirani savjetnik za menadžment licenciran pri ICMCI (The International Council of Management Consulting Institutes), ovlašteni procjenitelj poslovne izvrsnosti pri EFQM (European Foundation for Quality Management) i ovlašteni računovođa.

Održavanje dvodnevne radionice biti će u trajanju od ukupno 12 sati, s početkom u 09.00 i završetkom u 15.00.

Po uspješno provedenoj edukaciji polaznici će dobiti potvrdu (certifikat) o sudjelovanju.

Sadržaj radionice:

  • Temeljna financijska izvješća (račun dobiti i gubitka, bilanca stanja, izvješće o novčanom tijeku)
  • Ostali dostupni registri, podatkovne baze, portali i izvori informacija (revizorska izvješća, bilješke …), prikupljanje i analiziranje u svrhu testiranja i razumijevanja podataka iz financijskih izvješća
  • Ključni pokazatelji poslovanja (područja, ciljane veličine, namjene), horizontalne i vertikalne analize:

Likvidnost

Aktivnost

Zaduženost

Rentabilnost

Produktivnost

Sposobnost investiranja i povrat na uloženo

  • Modeli kojima se povezivanjem određenih pokazatelja u cjelinu mjeri financijska izvrsnost (BEX), rentabilnost glavnice i imovine (DuPont) i financijske stabilnosti (Kraliček test)
  • Povezivanje rezultata horizontalnih i vertikalnih analiza podataka iz financijskih izvješća i izvedenih pokazatelja u svrhu izvođenja preporuka i mjerenja rizika te planiranja djelovanja (optimizacija prodaje, rentabilnosti i produktivnosti, te minimalizacije rizika).

 Metode rada:

  • Dijalog, postavljanje pitanja, davanje komentara, navođenje primjera i slično.
  • Radionice se sastoje od 30-40% teoretskog djela (predavanja) i 70-60% vježbi. Omjer teorija – vježbe prilagođava se tijekom izvedbe, po uvidu u konkretna znanja polaznika i mogućnosti da uredno prate i participiraju u dinamici radionice.
  • Analitičke vježbe provode se timski
  • Polaznicima se osigurava za praćenje sav potreban edukacijski materijal.

Napomena: Radi boljeg praćenja i savladavanja edukacijskog materijala sugerira se korištenje vlastitog računala.

  • Follow-up webinar koji će se održati u naknadno dogovorenom terminu nakon održane

radionice u svrhu provjere znanja i dijaloga na određena pitanja i specifičnosti za koje postoji

interes polaznika, a odnose se na temu radionice.

Cijena i plaćanje:

Edukacija po danu iznosi 120€ po osobi za članove udruge Hrvatski izvoznici odnosno 200€ po osobi za nečlanove udruge HIZ.

U cijenu nije uključen PDV.

Plaćanje se izvršava po dostavljenom predračunu nakon izvršene prijave za edukaciju.

                                                 

Molimo da potvrdu sudjelovanja na radionici „Analiza financijskih izvještaja“ izvršite putem prijavnog obrasca, najkasnije do srijede, 31. svibnja 2023.g. do 12.00 sati.      

 

Podijeli
li
0