Energy and Construction Trade Fair 2015

23.-25. listopada 2015. godine, Tirana, Albanija

Međunarodni sajam energetike i graditeljstva ima za cilj promovirati domaće industrije i jačati regionalnu interaktivnost te putem bilateralnih sastanaka omogućiti poslovne pregovora i poticati regionalnu i institucionalnu interakciju.

Više informacija:

Tirana Expo Center , Rruga Gjergj Balshaj, Prane Ura Kamëz,

Tiranë, Albania

E-mail: expo@prespa-invest.com

Tel/Fax: +355 42 357 900 +355 69 700 40 50

Web: www.prespa-invest.com

Više o sajmu na: http://www.tiranaexpocentre.com/ i na

http://albaniaenergy.org/acerc%20english-2/Internal%20Energy%20Market/expo/Energy%20%26%20Construction%20Trade%20Fair%20Tirana.html

Podijeli
li
0