Era 2016

24. - 26. listopada 2016. godine, Oran, Alžir

Era 2016
ERA 2016

7. Međunarodni salon čiste energije, obnovljivih izvora energije i održivog razvoja održat će se od 24. do 26. listopada 2016. godine u Oranu. Na sajmu će se izlagati proizvodi povezani s biogorivima, bioplinom, biomasama, energijama vjetrova, geotermalnim energijama, materijali za eko gradnju, fotonaponsku, solarnu, solarno-termalnu energiju te pročiščivači otpadnih voda.

Organizator: Algier Myriade Communication

Bt A2 Hayel Wafa, Said Hamdine, 16400 Alger, Algérie

Tel: +213 (0)21 541483

Mob : 213 (0)555 03 00 67

Email : info@era.dz, myriade@era.dz

Više na:  www.era.dz

Kontakt : gđa Linda Oulounis, komercijani direktor

l.oulounis@era.dz

Tel : +213(0)555625314

Podijeli
li
0