EU pokreće novi alat za pomoć izvoznicima da iskoriste prednosti sporazuma o međusobnom priznavanju

EU pokreće novi alat za pomoć izvoznicima da iskoriste prednosti sporazuma o međusobnom priznavanju
ACCESS2MARKETS

Europska komisija predstavila je 13. 11. 2023.) novi alat Access2Conformity za pomoć izvoznicima.

Novi alat će  omogućiti velikim i malim izvoznicima iz EU-a da smanje birokraciju boljim korištenjem sporazuma o međusobnom priznavanju (MRA) EU-a s trećim zemljama. Kada tvrtke izvoze robu trgovačkom partneru, navedena roba mora biti certificirana od strane tijela za ocjenu sukladnosti (CAB) u zemlji odredišta kako bi se osiguralo da je u skladu s lokalnim pravilima i propisima, čak i kada je već certificirana za svoje domaće tržište. Sporazumi o međusobnom priznavanju (MRA) mogu riješiti ovaj problem. Oni rade tako da dopuštaju izvoznom trgovinskom partneru da odredi vlastite CAB-ove kao sposobne za testiranje i certificiranje izvezenih proizvoda kako bi bili sigurni da su u skladu s pravilima i propisima uvoznog trgovinskog partnera.

MRA-ovi su moćni alati koji pomažu tvrtkama uštedjeti vrijeme i novac, a njihovo potpuno korištenje može povećati trgovinu do 40%. Štoviše, smanjena papirologija čini do 50% veću vjerojatnost da će mala i srednja poduzeća (SME) izvoziti.

Access2Conformity dio je alata Komisije Access2Markets koji pomaže malim i srednjim poduzećima da pronađu ključne informacije za olakšavanje trgovine s trećim zemljama. Pomoći će izvoznicima iz EU-a da utvrde gdje u EU-u mogu obaviti testiranje i certifikaciju proizvoda kada izvoze u određene treće zemlje. Na primjer, izvoznik iz EU-a može provjeriti može li njihov proizvod imati koristi od postojećeg sporazuma koji predviđa prihvaćanje rezultata ispitivanja i potvrda od strane CAB-ova u EU-u.

Access2Conformity tool 

Access2Markets tool

 

Podijeli
li
0