GREEN DEAL CALL

GREEN DEAL CALL
Green Deal Call

Poziv pokriva različite aspekte i sektore: energija, industrija, promet, poljoprivreda, hrana, zdravlje, svijest i promjena načian života, sudjelovanje javnosti.

Od projekata se očekuje da donesu opipljive i vidljive rezultate i pokažu kako istraživanje i inovacije mogu pružiti konkretna rješenja za prioritete zelenog plana.

Zbog toga poziv podržava:

  • pilot prijave i inovativne proizvode
  • inovacije za bolje upravljanje zelenom i digitalnom tranzicijom
  • društvene inovacije i inovacije lanca vrijednosti

Poseban se naglasak stavlja na osnaživanje građana i uključivanje civilnog društva, te na međunarodnu suradnju.

Poziv odgovara na žurnu potrebu suočavanja s klimatskom krizom i pružanja veće zaštite okoliša i bioraznolikosti. Cilj je potaknuti istraživanje i inovacije za pokretanje ekološke, socijalne i ekonomske transformacije potrebne za suočavanje s klimatskim izazovima i ostvarivanju klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Prednost se daje unaprjeđivanju inovativnih rješenja i interakciji sa zajednicom.

ROK ZA PRIJAVU  → 26.1. 2021.

PARTNERI →konzorcij mora uključivati barem 3 sudionika iz 3 različite države članice EU ili pridruženih zemalja. Konzorciji bi također trebali biti u mogućnosti pokazati sustavne kapacitete integracijom različitih partnera.

TIP AKCIJE

FINANCIRANJE

CILJ AKCIJE

Research and Innovation Action (RIA)

100%

Utvrditi nova znanja ili istražiti izvedivost nove tehnologije, proizvoda, postupka, usluge ili rješenja

Innovation Actions (IA)

70% (100% za neprofitne subjekte)

Izrada planova i aranžmana ili dizajna za nove, izmijenjene ili poboljšane proizvode, procese ili usluge

Coordination and Support Actions (CSA)

100%

Prateće mjere

 

Poziv je formuliran kao međusektorski poziv unutar fokusnog područja “Building a low Carbon, Climate-resilient Future” koji naglašava energetsku tranziciju, održivo upravljanje ekosustavima, sudjelovanje građana u inovacijama i prijelazu na održivost. Ovo područje pokriva radnje koje doprinosi ciljevima Pariškog sporazuma, usmjerene na promicanje široke međunarodne aktivnosti. Cilj je razviti rješenje za postizanje ugljične neutralnosti i klimatske otpornosti. Poziv podupire demonstraciju inovativnih tehnologija, njihovu integraciju i socijalne inovacije.

Više informacija u nastavku

Podijeli
li
0