HAMAG ZAJMOVI ZA INVESTICIJE I OBRTNA SREDSTVA

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i europskih fondova (MRRFEU) te Ministarstvom poljoprivrede ponovo stavlja na raspolaganje financijske instrumente za poduzetnike.

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj financirat će se dvije vrste zajmova:

Ø  EFRR Mali zajmovi za investicije te EFRR Mali zajmovi za obrtna sredstva. 

Ø  Malim zajmovima za investicije kreditirat će se subjekti malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Namjena ovog zajma je financiranje osnovnih sredstava (materijalna i  nematerijalna imovina) te obrtna sredstva maksimalno do 30% iznosa zajma. Maksimalni iznos Malog zajma za investicije iznosi =100.000 eura, a kamatna stopa je osnovna stopa koja vrijedi za Republiku Hrvatsku na datum zaprimanja zahtjeva umanjena za 1 postotni bod. 

Ø  Zajmovi za obrtna sredstva namijenjeni su  isključivo za financiranje troškova poput: troškovi pripreme proizvodnje, sirovina i materijala, troškovi zaposlenih, zakupa poslovnog prostora, režijski troškovi, opći troškovi i sl. Maksimalni iznos Malog zajma za obrtna sredstva je =30.000 eura, a kamatna stopa je  osnovna stopa koja vrijedi za Republiku Hrvatsku na datum zaprimanja zahtjeva umanjena za 0,5 postotna boda.

Za sve dodatne informacije glede izrade poslovnog plana i prijavu na javni poziv, kontakt osoba za dogovor je:  mr.sc.Boris Vrtiprah, mag.oec. (e-mail:   infob5.savjetovanje@gmail.com;   info@b5-consulting.hr ; mob.br. 099 66 95 358).

 

Podijeli
li
0