HGK izdaje članicama potvrde o "ograničenom poslovanju na tržištu Ruske Federacije i Bjelorusije" i o "višoj sili na tržištu Ukrajine"

Sve članice HGK koje rade na ruskom, ukrajinskom i bjeloruskom tržištu, čiji su poslovi ugroženi ili naglo obustavljeni uslijed ratnih zbivanja u Ukrajini i zadnjih mjera ograničenja u poslovanju s Rusijom i Bjelorusijom koje je uvela EU mogu se obratiti Hrvatskoj gospodarskoj komori za izdavanje potvrda o postojanju prepreka u poslovanju na ruskom i bjeloruskom tržištu te o postojanju više sile na tržištu Ukrajine.

Izdavanje dokumenta se poziva na objavu u službenom listu (EU) 2022/336 od 28. veljače 2022. godine o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine. 

Napomena: Ovom Potvrdom utvrđuje se postojanje sankcijske regulative te izvanrednih i nepredviđenih okolnosti koje iz toga proizlaze, te koje onemogućavaju nastavak uobičajenih poslovnih odnosa.
Hrvatska gospodarska komora može potvrditi postojanje činjenica i okolnosti nastalih djelovanjem nadležnih tijela. Hrvatska gospodarska komora ne ispituje činjenice i okolnosti pojedinog poslovnog odnosa, niti je na to ovlaštena, te u tom smislu ne preuzima odgovornost za istinitost i vjerodostojnost podataka iz zahtjeva za izdavanje potvrde.
Ovom potvrdom HGK ne preuzima nikakvu odgovornost za poslovne odnose za koje se traži potvrda.

Izvor: www.hgk.hr

Podijeli
li
0