Sporazum o trgovini i suradnji između EU i UK

Sporazum o trgovini i suradnji između EU i UK
BREXIT

Sporazum o trgovini i suradnji (Sporazum) objavljen je u SL L 444/202  i privremeno se primjenjuje od 01.01.2021. godine.

Treba istaknuti da je zbog vrlo kasnog dovršetka pregovora, kao rezultat toga, vrlo kasne dostupnosti svih jezičnih verzija Sporazuma nije provedena pravno-jezična redaktura teksta. Zbog hitnosti situacije ipak je odlučeno da će u Službenom listu  objaviti tekstove koji mogu sadržavati i tehničke pogreške i netočnosti koje će biti ispravljene u predstojećim mjesecima.
U prilogu ORIG-4 nalazi se tekst tvrdnje o podrijetlu koji se sastavlja na jednom od službenih jezika. Tvrdnja o podrijetlu sastavlja se kod izvoza ali se može sastaviti i naknadno uz uvjet da izvoznik raspolaže svom potrebnom dokumentacijom kojom isto može potkrijepiti.

Izvor: www.carina.gov.hr

Podijeli
li
0