Javni poziv Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

Prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. do 13.04.2015. godine

1.  PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA
 
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) za Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije.
Poziv se objavljuje u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i HAMAG-BICRO-a (www.minpo.hr, www.hamagbicro.hr), a prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. do 13.04.2015. godine (sukladno točki 8. ovog Javnog poziva).
 
2. CILJEVI I PRIORITETI JAVNOG POZIVA
Prioritet ovog Javnog poziva je putem ciljane potpore za razvojna ulaganja povećati zaposlenost, te jačati konkurentnost, poticati rast i razvoj mikro i malih gospodarskih subjekata, koji svojim poslovanjem ostvaruju tržišnu uspješnost.
 
Ciljevi ovog Javnog poziva su:

 • Povećanje učinkovitosti poslovanja i konkurentnosti mikro i malih gospodarskih subjekata
 • Unaprjeđenje učinkovitosti proizvodnje i proizvodnih procesa putem jačanja i modernizacije tehnološke baze mikro i malih gospodarskih subjekata
 • Jačanje pozicije mikro i malih gospodarskih subjekata na tržištu i omogućavanje širenja proizvodnje i proizvodnog asortimana
 • Poticanje poduzetništva ciljnih skupina – žena poduzetnica, poduzetnika početnika, romske nacionalne manjine, osoba s invaliditetom te poduzetnika u potpomognutim područjima
 • Otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih.

 
3. IZNOS SREDSTAVA
Davatelj potpore je HAMAG-BICRO.
U proračunu HAMAG-BICRO-a na proračunskoj aktivnosti A563119planirano je ukupno 8.500.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Javnog poziva.
 
4. KORISNICI KOJIMA JE JAVNI POZIV NAMIJENJEN
Ovaj Javni poziv namijenjen je mikro i malim poduzetnicima sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine.[1]
   
UPUTE ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
5. UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Prijavu mogu podnijeti:
Mikro i mala poduzeća:

 • koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 (NN 58/07 i 72/07) registrirani za područje:
 • C (Prerađivačka industrija), Odjeljak 10-32

NAPOMENA: Projektni prijedlog mora se odnositi na prihvatljivu djelatnost.

 • koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • koji su pozitivno poslovali u 2014. godini, odnosno koji sukladno zadnjem financijskom izvješću nisu u gubitku[2] (za obveznike poreza na dobit dokazuje se GFI-em za 2014. godinu, a za obveznike poreza na dohodak preslikom Prijave poreza na dohodak za 2014. godinu), osim poduzetnika početnika[3]
 • koji zajedno sa svojim povezanim i partnerskim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog[4]u prethodnoj poslovnoj godini osim subjekata osnovanih u 2014. i 2015. godini koji mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih)
 • koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima
 • koji su u skladu s Odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore[5]).
 • koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili
 • čiji povezani subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili
 • čiji partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 • nad čijim pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije

Detaljnije informacije o uvjetima natječaja za Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije možete pronaći na poveznici u nastavku

http://www.minpo.hr/default.aspx?id=4118#Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

Podijeli
li
0