MINPO najavio grant shemu

izvor: www.minpo.hr

MINPO najavio grant shemu
Strukturni fondovi

Operativni program “Regionalna konkurentnost 2007.-2013.“ usmjeren je ka poboljšanju konkurentnosti u Hrvatskoj, kako na nacionalnoj tako i na regionalnoj razini, a financira se iz  Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Državnog proračuna Republike Hrvatske. U sklopu Operativnog programa, Prioritetne osi 2 – Mjere 2.1. Razvoj poslovne klime i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva (MSP) za koju je nadležno Ministarstvo poduzetništva i obrta predviđena je provedba sheme dodjele bespovratnih potpora pod nazivom „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“.
 
Navedena shema namijenjena je malim i srednjim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj a obuhvaća dvije vrste područja koja će se financirati, odnosno, dvije grupe potpora:

  • Grupa 1. Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva
  • Grupa 2. Jačanje konkurentnosti turizma

Ukupan iznos sredstava za financiranje obje Grupe je 255.714.160,00 kn pri čemu je minimalan iznos potpore 3.800.000 kn a maksimalan iznos 26.000.000 knsufinanciranja bespovratnih sredstava prema prihvatljivim troškovima.

Dodjelom bespovratnih sredstava pružit će se potpora razvoju konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva kroz pomaganje održivog razvoja proizvodnje, jačanje malog i srednjeg poduzetništva i sposobnosti poduzeća da se natječu na međunarodnim tržištima, povećavajući na taj način regionalnu konkurentnost i brži gospodarski rast. Program dodjele bespovratnih sredstava također će doprinijeti održivom razvoju turizma povećanjem konkurentnosti turističkog sektora.

Državna potpora koja će se odobriti u okviru ove sheme neće se kumulirati s drugom državnom potporom ili de minimis potporom dodijeljenom u bilo kojem obliku i iz bilo kojeg izvora, uključujući državnu potporu na temelju Programa dodjele državnih potpora.

Raspisivanje Javnog poziva na dostavu projektnih prijava očekuje se tijekom mjeseca prosinca 2013. godine nakon što Europska komisija odobri, a Vlada Republike Hrvatske usvoji produljenu Kartu regionalnih potpora kojom se utvrđuju područja na kojima se mogu dodjeljivati državne potpore te njihov maksimalni intenzitet.

Kako bi izašlo ususret zainteresiranim poduzetnicima i što prije ih informiralo o budućim uvjetima propisanima Javnim pozivom na dostavu projektnih prijava te im tako pravovremenim podacima pomoglo u pripremi projektnih prijava, Ministarstvo poduzetništva i obrta ovim putem najavljuje Javni poziv na dostavu projektnih prijava te potencijalnim prijaviteljima daje informacije o istome koje uključuju: sažetak poziva na dostavu projektnih prijava, prihvatljive prijavitelje, prihvatljive aktivnosti i neprihvatljive projekte. 
 
Navedeni Sažetak zamišljen je kao smjernica i pomoć u pripremi projektnih prijava te omogućuje potencijalnim prijaviteljima da započnu s pripremnim aktivnostima oko projektne prijave. Sažetak ne zamjenjuje tekst Javnog poziva na dostavu projektnih prijava te dostava projektnih prijava nije moguća sve dok se Javni poziv službeno ne objavi. Informacije u Sažetku informativnog su karaktera te ne obvezuju nadležno Ministarstvo poduzetništva i obrta ni na koji način kada je u pitanju sadržaj Javnog poziva čija se objava ovim putem najavljuje. Za raspisivanje i provedbu Javnog poziva zaduženo je Ministarstvo poduzetništva i obrta, a Javni poziv bit će objavljen na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr kao i www.minpo.hr.
 
Pitanja vezana za Poziv na dostavu projektnih prijava bit će moguće poslati putem e-pošte ili faksa najkasnije 21 dan prije krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijava, a pitanja,  zajedno s odgovorima, objavit će se na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr, najkasnije 7 kalendarskih dana prije krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijava, o čemu će prijavitelji biti obaviješteni u tekstu natječaja. 

Podijeli
li
0