Natječaj za korištenje sredstava radi sufinanciranja projekata čistijeg transporta

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 10. travnja 2013.g. Natječaj za korištenje sredstava Fonda radi sufinanciranja projekata čistijeg transporta.  

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama (42/13) i na Internet stranicama Fonda (http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu) 

Predmet ovog Natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja slijedećih projekata čistijeg transporta:

1. Ugradnja uređaja za učinkovitije korištenje otpadne topline iz rashladne tekućine motora za vrijeme kada je motor ugašen, 
2. Nabava eko guma, 
3. Poboljšanje aerodinamičnosti teretnih vozila, 
4. Nabava novih vozila kategorija L1 ili L3 s električnim pogonom, 
5. Nabava novih vozila kategorija M1 ili N1 sa sljedećim karakteristikama: 

          a. na električni pogon ili 
          b. na hibridni pogon s emisijama CO2 ispod 85 g CO2/km za vozila s dizelskim i 90 g CO2/km za vozila s benzinskim motorom ili 
          c. na pogon ukapljenim naftnim plinom (u daljnjem tekstu: UNP) ili stlačenim prirodnim plinom (u daljnjem tekstu: SPP) ili dizel-plinom (u daljnjem tekstu: DFD),

6. Nabava novih vozila kategorija M2 ili M3 sa sljedećim karakteristikama: 
          a. na električni pogon ili 
          b. EURO 5 ili EURO 6 standarda s pogonom na dizelsko gorivo ili 
          c. na pogon UNP ili SPP ili DFD,

7. Pregradnja postojećih vozila kategorija M1, M2, M3, N1, N2 i N3 na pogon UNP ili SPP ili DFD, 
8. Izgradnja punionica za vozila na električni pogon, 
9. Izgradnja punionica za vozila na pogon SPP.

Predmet Natječaja   ne obuhvaća sufinanciranje projekta koji uključuje nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnika koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu i naknadu .

Sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju dodjeljuju se putem  zajmova (beskamatnih kredita) i subvencija.

Fond će zajmove dodjeljivati u iznosu do 40% u odnosu na opravdane troškove ulaganja i ne više od 1.400.000,00 kuna (s PDV-om) po ponudi, na rok do 5 godina i s odgodom povrata sredstava do 2 godine.

Fond će subvencionirati: 

          - kamate kredita u visini opravdanih troškova ulaganja (bez PDV-a) u iznosu do 800.000,00 kuna ili
          - opravdane troškove ulaganja u visini do 40% i ne više od 200.000,00 kuna po ponudi i to samo za  projekte navedene pod rednim brojevima 1., 2., 3. i 7. točke I. Natječaja

Sredstva Fonda dodjeljivat će se sukladno  Programu za financiranje i sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije sredstvima koja se smatraju  potporama male vrijednosti  (http://www.fzoeu.hr).  Korisnik koji koristi sredstva Fonda kao potpore male vrijednosti ne može u razdoblju od 3 godine ostvariti veća sredstva od onih koja su posebnim propisima koja uređuju potpore utvrđena kao potpore malih vrijednosti koje se mogu ostvariti u razdoblju od 3 godine.

Ukupno raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju utvrđena su Financijskim planom Fonda u iznosu od 20.000.000,00 kuna.

Također radi lakšeg praćenja koja kategorija vozila može aplicirati za određeni projekt u prilogu Vam dostavljamo Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (obratiti pažnju na članak 2.).

U slučaju svih eventualnih dodatnih informacija možete se obratiti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:
          01/5391-962 (Filip Brkljača)
          01/5391-919 (Mario Klobučar)
          
ct-natjecaj@fzoeu.hr

Ponuda se dostavlja: 
·preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika u zatvorenoj omotnici, 
·s nazivom i adresom ponuditelja, 
· u roku od 60 dana od dana objave ovog Natječaja u „Narodnim novinama“, (do 10. lipnja 2013.)
·na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, 10000 Zagreb, 
·uz naznaku: „Ponuda za Natječaj za projekte čistijeg transporta – NE OTVARATI“. 

Preuzmite dokumente

Podijeli
li
0