Novi ciklus tarifnih suspenzija i kvota

Novi ciklus tarifnih suspenzija i kvota
Trgovinska politika

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova obavještava da je  krajnji rok za podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina (tarifne suspenzije) i otvaranje kvota 16. studeni 2021. godine, koje će po obradi zahtjeva nakon propisane procedure stupiti na snagu 1. srpnja 2022. godine.  

Odobrene suspenzije i kvote odnosit će se na sve države članice.

Zahtjev za sniženje/ukidanje carine ili otvaranje kvote podnosi se Europskoj komisiji (EK) putom Ministarstva vanjskih i europskih poslova, koje prezentira zahtjev i zastupa interese podnositelja. Napominjemo da nepotpune zahtjeve EK ne razmatra. 

Postupak za sniženje ili ukidanje carine za uvoz određene sirovine može na razini EU-a pokrenuti svaki pojedinačni proizvođač pod uvjetom da se ista:  

ne proizvodi niti ju je moguće nabaviti na teritoriju EU-a i zemalja s kojima EU ima zaključene ugovore o povlaštenom trgovinskom režimu (odobrava se suspenzija) ili nije dostupna u EU u dovoljnim količinama (otvara se kvota)  te da procijenjene godišnje uštede za proizvođača na ime oslobođenja od carine (ili smanjenja carine) iznose najmanje 15.000 €. Tarifne suspenzije/kvote ne odobravaju se za gotove proizvode.

Prigovor se podnosi Ministarstvu vanjskih i europskih poslova elektroničkim putom na obrascima na hrvatskom i na engleskom jeziku na e-mail adrese: nada.mincic@mvep.hr  i/ili tonko.dolezal@mvep.hr
Krajnji rok za podnošenje prigovora je utorak 16. studenoga 2021.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova prigovor prosljeđuje EK i zastupa interese podnositelja.   

Napominjemo da lista nije prevedena na hrvatski jezik obzirom da je u pitanju radni materijal podložan daljnjim izmjenama sukladno obradi zahtjeva i  raspravama država članica na sastancima koji slijede u okviru nadležnog radnog tijela Komisije.  U listi su navedene tarifne oznake, opis robe, mjera koja se traži - suspenzija (S) - odnosi se na neograničene količine ili kvota (Q) -  količina i razdoblje, radi li se o novom zahtjevu (New) ili izmjeni (Amendment), država članica koja je podnijela zahtjev te država članica koja se tome protivi i javni komentari.

Podijeli
li
0