Novi ciklus tarifnih suspenzija i kvota

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva: 9. rujan 2022.g.

Novi ciklus tarifnih suspenzija i kvota
Trgovinska politika

U petak, 9. rujna 2022. godine krajnji je rok za podnošenje zahtjeva Ministarstvu vanjskih i europskih poslova za sniženje/ukidanje carina (tarifne suspenzije) i otvaranje kvota, koje će nakon obrade zahtjeva  i usuglašavanja stavova država članica i EK nakon propisane procedure stupiti na snagu 1. srpnja 2023. godine.  Odobrene suspenzije i kvote odnose se na sve države članice bez obzira koja je država članica podnijela zahtjev.

Zahtjev za sniženje/ukidanje carine ili otvaranje kvote podnosi se EK putom Ministarstva vanjskih i europskih poslova, koje prezentira zahtjev i zastupa interese podnositelja. Napominjemo da nepotpune zahtjeve EK ne razmatra.  

Postupak za sniženje ili ukidanje carine za uvoz određene sirovine može na razini EU-a pokrenuti svaki pojedinačni proizvođač pod uvjetom da se ista:  

  • ne proizvodi niti ju je moguće nabaviti na teritoriju EU-a i zemalja s kojima EU ima zaključene ugovore o povlaštenom trgovinskom režimu (odobrava se suspenzija) ili nije dostupna u EU u dovoljnim količinama (otvara se kvota)  te da
  • procijenjene godišnje uštede za proizvođača na ime oslobođenja od carine (ili smanjenja carine) iznose najmanje 15.000 €. 

Tarifne suspenzije/kvote ne odobravaju se za gotove proizvode.

Zahtjev (obrasci u prilogu) je potrebno dostaviti Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u elektroničkom obliku (na hrvatskom i na engleskom jeziku) najkasnije do 9.rujna 2022., kako bi se zahtjevi pregledati, provjerili, po potrebi nadopunili dodatnim informacijama te u propisanom roku proslijedili EK.  

Za informaciju dostavljamo poveznice na važeće Uredbe (koja je roba na suspenzijama/kvotama i do kada):

Suspenzije - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2278&from=EN

                  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1008&from=EN

Kvote - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2283&from=EN

           https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0972&from=EN

Za sve dodatne informacije na raspolaganju stoje Nada Minčić, nada.mincic@mvep.hr - tel. 4598 126 i  Tonko Doležal, tonko.dolezal@mvep.hr, tel. 4598 130. 

Podijeli
li
0