Novi ciklus zahtjeva za sniženje/ukidanje carina

Novi ciklus zahtjeva za sniženje/ukidanje carina
Trgovinska politika

Države članice EU-a su zatražile sniženje/ukidanje carina u okviru novog ciklusa tarifnih suspenzija i kvota koje će nakon usuglašavanja država članica i EK te propisane procedure stupiti na snagu 1.7.2021.

Odobrene suspenzije i kvote odnosit će se na sve države članice.

Moguće je uložiti prigovor na zahtjeve za sniženje ili ukidanje carina ili otvaranje kvota za robu navedenu u listi ukoliko tvrtka tu robu proizvodi. Naime, ako se  roba za koju je zatražena suspenzija ili kvota proizvodi u nekoj od država članica EU-a ili u Turskoj (u Carinskoj je uniji EU-a za industrijske proizvode),  ta je država u mogućnosti u ime svojih proizvođača uložiti prigovor te onemogućiti odobrenje tarifne suspenzije ili kvote.

Prigovor se podnosi Ministarstvu vanjskih i europskih poslova elektroničkim putom na obrascima na hrvatskom i na engleskom jeziku na e-mail adrese: nada.mincic@mvep.hr  i/ili tonko.dolezal@mvep.hr


Krajnji rok za podnošenje prigovora je četvrtak  12. studenoga 2020. do 10. sati.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova prigovor prosljeđuje EK i zastupa interese podnositelja.   

Napominjemo da lista nije prevedena na hrvatski jezik obzirom da je u pitanju radni materijal podložan daljnjim izmjenama sukladno obradi zahtjeva i  raspravama država članica na sastancima koji slijede u okviru nadležnog radnog tijela Komisije.  U listi su navedene tarifne oznake, opis robe, mjera koja se traži - suspenzija (S) - odnosi se na neograničene količine ili kvota (Q) -  količina i razdoblje, radi li se o novom zahtjevu (New) ili izmjeni (Amendment), država članica koja je podnijela zahtjev te država članica koja se tome protivi i javni komentari

Podijeli
li
0