Odobren OP Konkurentnost i kohezija

Odobren OP Konkurentnost i kohezija
EU

Hrvatska vlada je u petak, 12. prosinca 2014., na telefonskoj sjednici nakon višemjesečnog usuglašavanja, prihvatila prijedlog Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za financijsko razdoblje Europske unije 2014-2020, a isto je 13. prosinca 2014. učinila i Europska komisija donošenjem odluke o odobrenju ovog programa.Usvojanjem našeg najvećeg operativnog programa Konkurentnost i kohezija za financijsko razdoblje 2014.-2020. od strane Europske komisije otvoren je put za korištenje 6,881 milijardi eura EU sredstava za ulaganje u rast i razvoj. 

Prihvaćanju Operativnog programa Konkuretnost i kohezija prethodilo je usvajanje partnerskog sporazuma između Hrvatske i Europske komisije, kao krovnog plansko-programskog dokumenta za korištenje strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u proračunskom razdoblju 2014-2020. Partnerski sporazum nije dovoljan za povlačenje europskih sredstava, nego je potrebno imati odobrene operativne programe. Ovo je prvi od četiri operativna programa kroz koja će Hrvatska moći povlačiti europski novac.

Operativni programu Konkuretnost i kohezija, koji omogućava povlačenje sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Kohezijskog fonda (CF), Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali za povlačenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda (ESF).
 
Iz tih triju fondova Hrvatskoj je na raspolaganju 8,61 milijardi eura u razdoblju 2014-2020, uključujući 66,2 milijuna eura za Inicijativu za zapošljavanje mladih i 146,1 milijuna za teritorijalnu suradnju.
 
Još dvije milijarde eura na raspolaganju su iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te 252,6 milijuna iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a za povlačenje tih sredstava izrađuju se dva zasebna operativna programa.
 
Podijeli
li
0