POZIV - 8. skupština HIZ-a

ponedjeljak, 14. prosinca 2015., Končar-Elektroindustrija d.d, Fallerovo šetalište 22,11.kat, Zagreb

Na temelju odluke Upravnog odbora HIZ-a, donijete na 5. telefonskoj sjednici Upravnog odbora HIZ-a održanoj 30. studenoga 2015. u Zagrebu, pozivamo članove HIZ-a na 8. skupštinu Hrvatskih izvoznika, koja će se održati u ponedjeljak, 14. prosinca 2015. g., s početkom u 11.00 sati, u sjedištu Končar-Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, 11.kat, Zagreb.

Upravni odbor predlaže sljedeći dnevni red:

 

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 8. SKUPŠTINE HRVATSKIH IZVOZNIKA

1)        Otvaranje Skupštine

2)        Upoznavanje s Poslovnikom o radu Skupštine HIZ-a

3)        Izbor članova Radnog predsjedništva

4)        Izbor Verifikacijske komisije

5)        Izvješće Verifikacijske komisije

6)        Usvajanje dnevnog reda 8. Skupštine HIZ-a

7)        Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

8)        Usvajanje plana rada i financijskog plana udruge za 2016. god.

9)        Informacija Predsjednika o daljnjim aktivnostima udruge

Svim članovima udruge poslan je poziv na kojem treba navesti imena i prezimena predstavnika za sudjelovanje na 8. skupštini HIZ-a koja će se održati 14. prosinca 2015. godine s početkom u 11.00 sati u sjedištu Končar-Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, 11.kat, Zagreb.

Podijeli
li
0