Oznake „Hrvatska kvaliteta” i „Izvorno Hrvatsko”

OZNAKE «HRVATSKA KVALITETA» I «IZVORNO HRVATSKO» 

Na zasićenom modernom tržištu, kojim vlada sve zahtjevniji i izbirljiviji potrošač, odluku, o kupovini određenog proizvoda, donosi svaki pojedinac, pokrenut svojim unutarnjim motivima, ali i vođen utjecajem brojnih izvanjskih čimbenika. Vizualni kod koji proizvod nosi često je osobito važan u tom trenutku. Ukoliko se proizvod pokaže kvalitetnim i dostojnim ukazanog povjerenja, njegov vizualni kod ostaje zabilježen kod potrošača kao garancija dobro utrošenog novca. Pod pojmom kvalitetnog proizvoda ne podrazumijeva se samo fizički rezultat procesa proizvodnje i njegova kvalitativna svojstva. Kvalitetan proizvod uključuje, u širem smislu, sve vidljive, ali i nevidljive značajke, koje čine jedan proizvod, kao što su osobnost, dostupnost, jednostavnost uporabe i trajnost. Osobnost tvrtke također je sastavni dio kvalitetnog proizvoda.

Interes za ovaj projekt pokazuje se kao znak dobrog usmjerenja, ali i kao ozbiljna orijentacija prema kvaliteti u hrvatskim tvrtkama.

Pokretanjem "Projekta vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda" Hrvatska gospodarska komora želi uspostavi novi vizualni kod na hrvatskom i svjetskom tržištu, i na taj način pomoći hrvatskim tvrtkama i proizvođačima. Ovu namjeru najbolje ilustrira dio iz programskog cilja projekta, koji glasi: "...Identificiranjem najkvalitetnijeg u Hrvatskoj pomoći će se ponajprije hrvatskom gospodarstvu, da jasno prepozna ono najbolje što ima. Cilj je da bi se već sutra to najbolje, s punim povjerenjem i sigurnošću ponudilo cijelom svijetu i da to postane osnova za ravnopravnu tržišnu utakmicu na globaliziranom tržištu 21. stoljeća..."

Znak "Hrvatska kvaliteta("Croatian Quality") kupcu treba biti jamstvo da se radi o proizvodima koji jamačno predstavljaju sam vrh svjetske ponude u svojoj klasi.

Proizvodi sa znakom "Izvorno hrvatsko" ("Croatian Creation") imaju posebnu vrijednost. To proizlazi iz činjenice da se radi o proizvodima koji uključuju značajke hrvatske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije ili invencije, dakle o proizvodima s neponovljivim i jedinstvenim osobinama.

Kako steći pravo uporabe oznaka «Hrvatska kvaliteta» ili «Izvorno hrvatsko»

 1. Kontaktirati Hrvatsku gospodarsku komoru, Odjel za kvalitetu na jedan od načina:
  dopisom na adresu: 
  HGK-Odjel za kvalitetu,
  Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb
  telefonom: 01/4561-551, 01/48 28 374
  telefaksom: 01/45 61 614
  e-mailom: kvaliteta@hgk.hr

 2. Informaciju o uvjetima za dobivanje prava uporabe znaka ("Hrvatska kvaliteta" ili "Izvorno hrvatsko") možete naći na web stranici http://www2.hgk.hr/znakovi/index.asp ili Vam Odjel može poslati mapu koja sadrži:
  2.1 Zahtjev
  2.2 Kako steći pravo uporabe znaka
  2.3 Kako podnijeti zahtjev
  2.4 Izjavu o podrijetlu robe
  2.5 Pravilnik o znakovima vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda i usluga
  2.6 Troškovnik
  2.7 Shemu postupka rješavanja zahtjeva za dodjelu prava uporabe znaka.

 3. Za pokretanje postupka dodjele prava uporabe znaka potrebno je popuniti i dostaviti Odjelu niže navedenu dokumentaciju (presnimavanjem niže navedenih dokumenata s ove web stranice ili iz dostavljene mape):
  • popunjen, ovjeren i potpisan Zahtjev
  • izvod iz trgovačkog ili obrtnog registra za podnositelja zahtjeva
  • izjavu podnositelja zahtjeva o hrvatskom podrijetlu robe (za proizvode)
  • rješenja, potvrde, izvještaji o ispitivanju, certifikati ili drugi potvrdni dokumenti o zadovoljavanju zakonskih odrednica koje se odnose na proizvod ili uslugu
  • tehničku dokumentaciju proizvoda ili usluge, promidžbeni materijali i drugu dokumentaciju za jednoznačnu i pouzdanu identifikaciju proizvoda ili usluge
  • certifikate ili druge dokumente o uvedenom sustavu osiguravanja kvalitete, odnosno sustavu upravljanja kvalitetom
  • dokumentaciju o proizvodu ili usluzi s kojom podnositelj zahtjeva raspolaže, a koja se odnosi na dokazivanje i/ili podupiranje dokaza o natprosječnoj kvaliteti proizvoda ili usluge
  • kratki opis djelovanja, povijesti i drugih podataka o podnositelju zahtjeva
  • uzorak proizvoda
  • dokumentaciju kojom se argumentira tradicija, znanstveno- istraživački rad, inovacija ili invencija vezana za proizvod ili uslugu (ukoliko se podnosi zahtjev za dodjelu prava uporabe znaka «Izvorno hrvatsko»)
  • dokaz o uplaćenom iznosu za pokriće troškova rješavanja zahtjeva u postupku dodjele znaka
 4. Odjel će dobivenu dokumentaciju prosljediti nadležnoj Tehničkoj komisiji.

 5. Tehnička komisija, nakon obrade dobivene dokumentacije, te posjete tvrtki, donosi Stručno mišljenje, kojim predlaže dodjelu ili nedodjelu prava uporabe znaka Savjetu projekta.

 6. Na osnovu Stručnog mišljenja Tehničke komisije Savjet donosi odluku o dodjeli ili nedodjeli prava uporabe znaka.

 7. Za pravo uporabe znaka sklapa se ugovor između Hrvatske gospodarske komore i korisnika znaka na tri godine, temeljem Pravilnika o znakovima vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda.
Podijeli
li
0