Peta međunarodna konferencija o mineralnim resursima

19. listopada 2015. Beograd, Srbija

U beogradskom hotelu Metropol Palace 19. listopada 2015. godine održat će se Peta međunarodna konferencija o mineralnim resursima pod sloganom „Pokretačka snaga razvoja“.  Konferencija će se baviti pitanjem kako rudarski sektor može više doprinijeti gospodarskom razvoju zemlje, a cilj je povezati investitore i eksperte s relevantnim vladinim, financijskim i društvenim sudionicima. Do sada su slične konferencije bile organizirane u Srbiji i Grčkoj u 2011., 2012., 2013. i 2014. godini i uspješno su pokrile ključna pitanja glede doprinosa mineralnog bogatstva gospodarskom i društvenom razvoju zemalja. Svaka od dosadašnjih konferencija okupila je oko 300 sudionika.

Organizator konferencije je grčko-srpska lobistička i konzalting kompanija Tshomokos Group International TGI Belgrade, 11000 Beograd, Rige od Fere 8 – www.tsomokos.rs.

Više informacija: www.tsomokos.rs, Tel: +381 11 30 32 235, E-mail: office@tsmokos.rs.

Podijeli
li
0