Podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina (tarifne suspenzije)

Podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina (tarifne suspenzije)
Trgovinska politika

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva Ministarstvu vanjskih i europskih poslova za sniženje/ukidanje carina (tarifne suspenzije) i otvaranje kvota, koje će stupiti na snagu 1. srpnja 2021. godine jest 14. rujan 2020. godine.

Zahtjev za sniženje/ukidanje carine ili otvaranje kvote podnosi se Europskoj komisiji (EK) putom Ministarstva vanjskih i europskih poslova, koje prezentira zahtjev i zastupa interese podnositelja. Napominjemo da nepotpune zahtjeve EK ne razmatra.  

Postupak za sniženje ili ukidanje carine za uvoz određene sirovine može na razini EU-a pokrenuti svaki pojedinačni proizvođač pod uvjetom da se ista:  

  • ne proizvodi niti ju je moguće nabaviti na teritoriju EU-a i zemalja s kojima EU ima zaključene ugovore o povlaštenom trgovinskom režimu (odobrava se suspenzija) ili nije dostupna u EU u dovoljnim količinama (otvara se kvota)  te da
  • procijenjene godišnje uštede za proizvođača na ime oslobođenja od carine (ili smanjenja carine) iznose najmanje 15.000 €. 

Tarifne suspenzije/kvote ne odobravaju se za gotove proizvode.

Ministarstvu vanjskih i europskih poslova zahtjev (obrasci u prilogu)  potrebno je dostaviti u elektroničkom obliku (na hrvatskom i na engleskom jeziku) najkasnije do 14. rujna 2020., kako bi se zahtjevi pregledati, provjerili, po potrebi nadopunili dodatnim informacijama te proslijedili u propisanom roku EK.  

Poveznice na važeće uredbe

Suspenzije:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1387-20200701&from=HR

Kvote: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1388-20200701&from=EN

Za sve dodatne informacije na raspolaganju stoje Nada Minčić, nada.mincic@mvep.hr - tel. 4598 126 i  Tonko Doležal, tonko.dolezal@mvep.hr, tel. 4598 130. 

Obrasci za suspenzije i kvote u dokumentu u nastavku

Podijeli
li
0