Podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina (tarifne suspenzije)

Rok za podnošenje zahtjeva: 11. ožujak 2021.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva Ministarstvu vanjskih i europskih poslova za sniženje/ukidanje carina (tarifne suspenzije) i otvaranje kvota je četvrtak, 11. ožujak 2021.g., a iste će po obradi zahtjeva nakon propisane procedure stupiti na snagu 1. siječnja 2022. godine.  

 

Zahtjev za sniženje/ukidanje carine ili otvaranje kvote podnosi se Europskoj komisiji (EK) putom Ministarstva vanjskih i europskih poslova, koje prezentira zahtjev i zastupa interese podnositelja. Napominjemo da nepotpune zahtjeve EK ne razmatra.  

 

Postupak za sniženje ili ukidanje carine za uvoz određene sirovine može na razini EU-a pokrenuti svaki pojedinačni proizvođač pod uvjetom da se ista:  

  • ne proizvodi niti ju je moguće nabaviti na teritoriju EU-a i zemalja s kojima EU ima zaključene ugovore o povlaštenom trgovinskom režimu (odobrava se suspenzija) ili nije dostupna u EU u dovoljnim količinama (otvara se kvota)  te da
  • procijenjene godišnje uštede za proizvođača na ime oslobođenja od carine (ili smanjenja carine) iznose najmanje 15.000 €. 

Tarifne suspenzije/kvote ne odobravaju se za gotove proizvode.

Ministarstvu vanjskih i europskih poslova zahtjev (obrasci u prilogu)  potrebno je dostaviti u elektroničkom obliku (na hrvatskom i na engleskom jeziku) najkasnije do 11. ožujka 2021., kako bi se zahtjevi pregledati, provjerili, po potrebi nadopunili dodatnim informacijama te proslijedili u propisanom roku EK.  

Poveznice na važeće uredbe:

Suspenzije - pročišćeni tekst  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1387-20200701&from=HR

 i Uredba 2020/2231 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2231&from=EN

 

Kvote - pročišćeni tekst  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1388-20200701&from=EN

i Uredba 2020/2230 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2230&from=EN

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Nada Minčić, nada.mincic@mvep.hr - tel. 4598 126 i  Tonko Doležal, tonko.dolezal@mvep.hr, tel. 4598 130

Obrasce za podnošenje tarifnih suspenzija i kvota možete pruzeti u nastavku

Podijeli
li
0