Poslovni rezultati Ericsson Nikola Tesla d.d. za 2019.g.

Poslovni rezultati Ericsson Nikola Tesla d.d. za 2019.g.
Gordana Kovačević predsjednica Uprave Ericsson Nikola Tesla d.d.

Skraćeni dio priopćenja o poslovnim rezultatima Ericsson Nikola Tesla d.d. u nastavku:

„U 2019. godini Ericsson Nikola Tesla Grupa ostvarila je ukupne prihode od prodaje u iznosu od 1.779,3 milijuna kuna, 14,2% više u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu je rast prihoda od prodaje ostvaren na svim tržištima. Tijekom godine usredotočili smo se na modernizaciju mreža naših kupaca u Hrvatskoj i inozemstvu, razvoj novih rješenja u 5G području te jačanje našeg tehnološkog vodstva.

Jedan od glavnih trendova koji je obilježio 2019. godinu je implementacija 5G mreže koju su započeli vodeći  europski i svjetski operatori, čime je otvoreno novo poglavlje ICT industrije. U području 5G tehnologije Ericsson je svjetski lider, a Ericsson Nikola Tesla Grupa, s više od 1400 razvojno - istraživačkih stručnjaka (od ukupno 3224 zaposlenika), dio je te globalne priče te svojim aktivnostima na razvoju 5G tehnologije podržava Ericsson u globalnom razvoju najnaprednijih rješenja i usluga.

Vodeći hrvatski operatori prate globalne trendove te je sukladno tome 2019. godinu obilježilo ulaganje u modernizaciju mreže kao pripremu za uvođenje 5G, čiji se početak implementacije očekuje tijekom druge polovice  2020. godine, nakon što regulator objavi uvjete i dodijeli potrebni radio-frekvencijski spektar. S Hrvatskim Telekomom uspješno smo završili složeni projekt modernizacije radijske pristupne mreže, čime je značajno poboljšana i ujednačena kvaliteta mobilnih usluga ovog operatora te su stvoreni preduvjeti za uvođenje 5G tehnologije. S A1 Hrvatska nastavili smo uspješnu suradnju potpisom okvirnog ugovora koji uključuje modernizaciju i proširenje njihove radijske pristupne mreže korištenjem najnovijih tehnoloških rješenja iz portfelja Ericssonovog radijskog sustava (Ericsson Radio System – ERS). Snažan porast prihoda od prodaje na domaćem tržištu ostvaren je i u segmentu ICT za Industriju i društvo na projektima u području e-Zdravstva, e-Poslovanja (zemljišne knjige i katastar) i javne sigurnosti (nadzor državne granice).

Na izvoznim tržištima također je zabilježen porast prihoda od prodaje. Treba istaknuti nastavak dobre suradnje s operatorima HT Eronetom, Crnogorskim Telekomom, Ipkom i beCloudom na modernizaciji, proširenju i održavanju telekomunikacijskih mreža. U segmentu ICT za Industriju i društvo ugovorili smo nastavak održavanja sustava zdravstva za potrebe Ministarstva zdravstva Armenije. Na projektu informatizacije zdravstvenog sustava u Kazahstanu, nakon završene faze usluga upravljanja, započeli smo s održavanjem sustava.

U odnosu na prethodnu godinu, bruto dobit veća je 16% te iznosi 164,5 milijuna kuna dok se bruto marža zadržala na približno istoj razini te iznosi 9,2%. Operativna dobit iznosi 102,6 milijuna kuna, što je smanjenje od 14,5% prvenstveno zbog izostanka prihoda po osnovi Zakona o poticanju ulaganja, premda su pozitivni učinci ovog Zakona u 2019. godini vidljivi kroz smanjenje porezne obaveze, odnosno efektivne porezne stope. Operativna dobit manja je i zbog povećanih prodajnih troškova vezanih za rad na novim poslovnim prilikama. Neto dobit iznosi 102,6 milijuna kuna, dok je povrat od prodaje 5,8%. Kraj godine zaključili smo sa solidnom bilancom i udjelom vlastitog kapitala u ukupnoj imovini od 33%. Ostvaren je i pozitivan novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 68,9 milijuna kuna, prije svega kao rezultat kvalitetne realizacije strateških projekata. Ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu krajem godine iznose 135,8 milijuna kuna. Učinkovitost obrtnog kapitala Grupe mjerena u danima vezivanja obrtnih sredstava iznosi 41 dan, a ako isključimo usluge za Ericsson učinkovitost obrtnog kapitala iznosi 110 dana uslijed pojačanog angažmana na projektima modernizacije mreža prvenstveno na domaćem tržištu. Stopa konverzije novca je 36%.

Kao društveno odgovoran poduzetnik posebnu pozornost posvećujemo održivom poslovanju. Odličan primjer je opsežan projekt energetske obnove dijela naših proizvodnih resursa i zgrada, sufinanciran sredstvima Europske unije, po čijem će završetku, krajem 2020. godine, kompanija ostvarivati godišnje uštede energije od preko 4,6 milijuna kWh te istodobno smanjiti emisiju CO2 za gotovo 1400 tona. Ovaj projekt u skladu je i sa zaključcima Akcijskog plana za smanjenje ugljikovog otiska Ericssona Nikole Tesle prethodno izrađenog u okviru europskog LIFE Clim’Foot projekta u kojem je kompanija također sudjelovala.

U sklopu suradnje sa sveučilištima, prošle godine održan je devetnaesti Ljetni kamp Ericssona Nikole Tesle na kojem su sudjelovala 54 studenta iz Hrvatske i susjednih zemalja od kojih 13 u sklopu ERASMUS++ projekta BENEFIT na kojem je naša kompanija industrijski partner. Ljetni kamp prati aktualne svjetske trendove u ICT industriji te su studenti pod stručnim vodstvom mentora radili na projektima u području umjetne inteligencije, automatizacije, robotike, 5G-a i Interneta stvari (IoT). U okviru suradnje sa znanstveno-obrazovnim institucijama željeli bismo istaknuti aktivnosti na osnivanju novog zajedničkog Laboratorija za znanost o podacima u prometu i logistici s Fakultetom prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (FPZ).

U skladu s našom strategijom, fokusirani smo na razvoj rješenja i usluga te prodaju u područjima mobilnog širokopojasnog pristupa internetu (4G/5G mobilna rješenja), digitalne transformacije, usluga upravljanja mrežama te segmentu Industrije i društva (zdravstvo, javna sigurnost, e-poslovanje). Intenzivno radimo na strateškim ugovorima te investiramo u 5G i nove poslovne modele, što će se kratkoročno odraziti na marže, ali će dugoročno ojačati našu tržišnu poziciju. Tijekom siječnja 2020. godine preuzeli smo od korporacije Ericsson potpunu odgovornost za segment upravljanih usluga u izgradnji i održavanju telekomunikacijske infrastrukture HT-a.

Na domaćem tržištu prihodi od prodaje iznose 497,0 milijuna kuna (2018: 372,5 milijuna kuna) i veći su 33,4% u odnosu na prethodnu godinu.

Projekt modernizacije radijske pristupne mreže, odnosno zamjene opreme Hrvatskog Telekoma (HT) najnovijim Ericssonovim rješenjima iz segmenta pokretnih telekomunikacijskih mreža, ugovoren s HT-om u prvoj polovici 2018. godine, uspješno je i u planiranom roku završen tijekom četvrtog tromjesečja 2019 godine. Ključni pokazatelji uspješnosti projekta su značajno povećan kapacitet radio mreže HT-a, uključujući i poboljšanu pokrivenost stanovništva sveukupnom HT-ovom 4G mrežom, koja u vanjskom okruženju iznosi 98%. Suradnja Ericssona Nikole Tesle i HT-a u području radijske pristupne mreže nastavlja se s ciljem dodatnog povećanja kapaciteta. Uz to, završetkom ovog projekta, stvoreni su preduvjeti da mrežna infrastruktura HT-a bude spremna za komercijalno uvođenje 5G tehnologije kada se za nju dodijeli potrebni radio-frekvencijski spektar.

S ciljem analize rada 5G tehnologije u stvarnim uvjetima, Ericsson Nikola Tesla podržao je HT u nekomercijalnim 5G testiranjima mreže u 3,5 GHz području u Zagrebu, Samoboru, Krku i Osijeku.

Osim segmenta pokretne telekomunikacijske mreže nastavljena je praksa višegodišnje uspješne suradnje u segmentima nepokretne telekomunikacijske mreže te isporuke usluga izgradnje i održavanja telekomunikacijske infrastrukture HT-a.

S operatorom A1 Hrvatska uspješno surađujemo od njihovog dolaska na hrvatsko tržište, već punih dvadeset godina. A1 Hrvatska jubilarnu je godinu okrunio i prestižnim certifikatom P3 - najbolje mreže u Hrvatskoj oslanjajući se od samog početka rada u Hrvatskoj na Ericssonovu tehnologiju i partnerstvo s Ericssonom Nikolom Teslom. Nastavljajući uspješnu partnersku suradnju, u rujnu je potpisan višegodišnji okvirni ugovor (do kraja 2023. godine) za dodatnu modernizaciju i proširenja radijske pristupne mreže. Na temelju ERS (Ericsson Radio System) portfelja, A1 Hrvatska će na raspolaganju imati fleksibilno rješenje spremno za 5G.

Također, A1 Hrvatska pustio je u rad NB-IoT (Narrowband Internet of Things) uslugu za poslovne korisnike temeljenu na Ericssonovom rješenju u dijelu radijske pristupne mreže. Riječ je o tehnologiji za sigurno i pouzdano bežično povezivanje velikog broja uređaja koju zbog naprednih karakteristika svrstavamo u 5G tehnologiju.
Tijekom 2019. godine puštena je u rad testna 5G mreža temeljena na komercijalno dostupnim Ericssonovim proizvodima i integrirana s ostalim mrežnim elementima čime se A1 Hrvatska svrstao među najnaprednije operatore u Europi i svijetu. Također, nastavljena je i suradnja u područjima jezgrene mreže te transportne telekomunikacijske mreže što doprinosi povećanoj kvaliteti mreže i novim uslugama za krajnje korisnike.

S mobilnom operatorom Tele2 radili smo na povećanju kapaciteta baze podataka s 4G korisničkim informacijama te nadogradnji kompletne jezgrene mreže na najnoviju softversku reviziju. Nastavili smo pružati usluge podrške za govornu jezgrenu mrežu i za softversko rješenje za oblikovanje podatkovnog prometa. Tijekom godine isporučili smo i opremu za proširenje mikrovalne transportne mreže.

S tvrtkom RUNE Crow u tijeku su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije vezane uz implementaciju ultra-brze širokopojasne svjetlovodne infrastrukture za korisnike u ruralnim područjima Hrvatske (Primorsko-goranske i Istarske županije).

U segmentu ICT rješenja za Industriju i društvo isporučen je niz novih funkcionalnosti na unapređenju centralnog zdravstvenog sustava Republike Hrvatske (CEZIH). Sklopljen je i dodatak ugovoru za projekt nadogradnje centralnog zdravstvenog sustava Republike Hrvatske (CEZIH) za narednu 2020. godinu. Za potrebe HZZO-a isporučeno je IT rješenje za razmjenu „Patient Summary“ u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF). Nastavljena je nadogradnja Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS). Završena je posljednja faza isporuka za projekt nadzora državnih granica te je uspješno isporučeno i rješenje za integraciju sustava 112-192 odnosno unapređenje rada Operativno komunikacijskog centra (OKC) Ministarstva unutarnjih poslova.

Na izvoznim tržištima (bez Ericssonova tržišta) prihodi od prodaje viši su 10,8% u odnosu na prethodnu godinu te iznose 254,6 milijuna kuna (2018: 229,8 milijuna kuna).

Na susjednom tržištu Bosne i Hercegovine 2019. godinu obilježilo je izdavanje dugo iščekivane licence za uvođenje četvrte generacije mobilnih komunikacija. S HT Eronetom u tijeku su aktivnosti na proširenju LTE mreže na području cijele Bosne i Hercegovine. Nastavili smo i suradnju na modernizaciji i održavanju telekomunikacijskih mreža s operatorima Crnogorski Telekom (Crna Gora) i IPKO (Kosovo). Na tržištu Bjelorusije nastavili smo suradnju s operatorom beCloud na projektu proširenja LTE mreže.

U segmentu ICT rješenja za Industriju i društvo sklopljen je ugovor o nastavku održavanja sustava zdravstva za potrebe Ministarstva zdravstva Armenije. U sklopu projekta informatizacije zdravstvenog sustava u Kazahstanu u suradnji s Ministarstvom zdravstva Republike Kazahstan uspješno smo završili fazu usluga upravljanja te smo započeli s održavanjem nacionalnog informacijskog zdravstvenog sustava.

Na Ericssonovom tržištu ostvareno je 1.027,8 milijuna kuna prihoda od prodaje (2018: 955,8 milijuna kuna), što je porast od 7,5% u odnosu na prethodnu godinu. Doprinos kompanije Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o., kompanije kćeri Ericssona Nikole Tesle d.d., prihodima u ovom tržišnom segmentu iznosi 188,5 milijuna kuna (2018.: 178,0 milijuna kuna).

Centar za istraživanje i razvoj (R&D) Ericssona Nikole Tesle bio je usmjeren na širenje odgovornosti za razvoj pete generacije mrežnih sustava, jačanje kompetencija i transfer tehnologije. Najveći udio poslova je u radijskom razvoju unutar poslovnog segmenta Mreža. Treba istaknuti da je centar u Ericssonovoj globalnoj R&D zajednici posebno prepoznat po end2end kompetencijama te naprednim znanjima u području razvoja softvera na Ericssonovim višestandardnim radijskim baznim stanicama (Multi Standard Ericsson Radio Base Station). Uz to, Centar ima odgovornosti za neke od ključnih Ericssonovih razvojno-istraživačkih projekata.  

U protekloj godini realizirano je niz značajnih funkcionalnosti za 5G te evoluciju 4G sustava koje su implementirane u mrežama Ericssonovih globalnih kupaca. Također, naši su stručnjaci radili na virtualizacijskim i modernizacijskim projektima za MSC (Mobile Switching Centre). Pored globalnih projekata vezanih za sustave korisničkih podataka UDM, treba spomenuti razvoj demo sustava za više operatora. Za razvojnu jedinicu Oblak (Cloud) radimo na verifikaciji i provjeri kvalitete novih platformskih rješenja. Uz sve ove aktivnosti, nastavljen je fokus na kvaliteti isporuka što je dovelo do još jednog važnog postignuća: godina je zaključena s izvrsnim rezultatima i ocjenama našeg R&D centra.

Stručnjaci Centra za usluge i rješenja za Mreže, uz projekte za kupce Ericsson Nikola Tesla Grupe, radili su na projektima za potrebe Ericssonovih kupaca u Njemačkoj, Švicarskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Kataru, Saudijskoj Arabiji, Pakistanu, Egiptu, Južnoafričkoj Republici, Brazilu, Meksiku i drugdje. Potražnja za stručnjacima Ericssona Nikole Tesle od strane Ericssonovih globalnih / regionalnih organizacija i dalje je velika. Naši stručnjaci uključeni su u aktivnosti integracije i optimizacije različitih tehnologija, sa sve većim fokusom na 5G na ključnim tržištima (SAD, Japan, Kina). Nastavljen je rad na razvoju i implementaciji softverskih alata za upravljanje i optimizaciju mobilnih mreža.

Stručnjaci Centra za usluge i rješenja iz područja Digitalnih servisa i Operacija (uključujući Medije), uz projekte za naše kupce, radili su na projektima za potrebe Ericssonovih kupaca u Austriji, Njemačkoj, Švedskoj, Švicarskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nizozemskoj, Belgiji, Danskoj, Francuskoj, Irskoj, Norveškoj, Grčkoj, Italiji, Luksemburgu, Sloveniji, Češkoj, Moldaviji, Albaniji, Srbiji, Kataru, Libiji, Meksiku, SAD-u i drugdje. Riječ je o složenim projektima uvođenja 5G tehnologije, sustava operativne i poslovne podrške, kao i projektima uvođenja jezgrenih rješenja u oblaku."

Podijeli
li
0