Poticaji MINPO-a za MSP sa poplavljenog područja

Poticaji MINPO-a za MSP sa poplavljenog područja
MINPO

Ministarstvo poduzetništva je 4. srpnja 2014. objavilo otvoreni javni poziv temeljem „PROGRAMA POTPORA SUBJEKTIMA MALOG GOSPODARSTVA ZA SANIRANJE POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE“.

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora subjektima malog gospodarstva za sanaciju posljedica katastrofe na području Vukovarsko – srijemske županije. Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta i HAMAG BICRO-a (www.minpo.hr, www.hamaginvest.hr), a prijave se zaprimaju isključivo od 4. kolovoza 2014. godine.

Program se provodi sukladno Zakonu o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije  („Narodne novine“ br. 77/2014) za cjelovito područje Vukovarsko-srijemske županije.

Zahtjev za dodjelu bespovratne potpore može podnijeti subjekt malog gospodarstva definiran Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), koji je pretrpio štetu od poplave na području Vukovarsko – srijemske županije za koje je proglašena katastrofa, ako je bio registriran na tom području, odnosno ako je na tom području imao izdvojenu poslovnu jedinicu u trenutku proglašenja katastrofe.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI (NAMJENA) SU:

  • nabavka strojeva i opreme
  • popravak strojeva i opreme
  • opremanje interijera poslovnog prostora
  • nabavka kompjuterske i dr. uredske opreme
  • nabavka sirovine i drugog materijala za redovito obavljanje registrirane djelatnosti

VIŠE INFORMACIJA

Cijeli javni poziv možete naći na internetskoj adresi:

http://minpo.hr/default.aspx?id=883  

Sastavni dijelovi ovog Otvorenog javnog poziva su:

Javni poziv.pdf
Zahtjev za potporu.doc
Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore.doc
Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore povezanih osoba.doc
Skupna izjava.doc


 

Podijeli
li
0