Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Otvoren od 17.02.2020. do 29.06.2020.

Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s organizacijama za istraživanje i širenje znanja. Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobro ili usluga) koje proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera (ukoliko postoje partneri na projektu). Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (izuzev temeljnih istraživanja) koje uključuju vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje uz učinkovitu suradnju, te aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi u razdoblju od 31. siječnja 2020. godine od 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem elektroničke pošte na sljedeću adresu iri2@mingo.hr.

Upiti zaprimljeni na druge adrese neće biti uzeti u obzir, niti će odgovori na tako postavljena pitanja biti objavljeni na način propisan pravilima Poziva.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

VAŽNA OBAVIJEST (13. veljače 2020.)

Obavještavamo sve potencijalne prijavitelje na Poziv „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”, referentne oznake: KK.01.2.1.02, da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta napravilo ispravku tehničke prirode u Prijavnom obrascu.  Prilozi i obrasci Poziva ne mijenjaju se, i važeći su Obrasci i Prilozi objavljeni s Prvom izmjenom Poziva 31.01.2020. godine.  

Izmjena se odnosi na usklađivanje ograničenja troškova iz kategorije „Ostali izdaci poslovanja” unutar Prijavnog obrasca, čime je, sukladno Prvoj izmjeni natječajne dokumentacije, ograničenje iznosa troškova označenih kategorijom „Ostali izdaci poslovanja“ do maksimalnog iznosa od 2.500.000,00 HRK, izmijenjeno na način da  su troškovi kategorije „Ostali izdaci poslovanja“ usklađeni s Prvom izmjenom Poziva. Izmjena također obuhvaća i objavu novog datuma početka zaprimanja projektnih prijedloga od 17. veljače 2020. godine u 11:00 sati. Novi datum početka zaprimanja projektnih prijedloga je izmijenjen i unutar Uputa za prijavitelje te Sažetka Poziva koji će na sebi imati oznaku 2. Izmjena Poziva. Još jednom napominjemo prijaviteljima da svi pripadajući Prilozi i Obrasci objavljeni s Prvom izmjenom Poziva 31. siječnja 2020. godine ostaju važeći.

Napominjemo prijaviteljima koji su započeli s popunjavanjem Prijavnog obrasca da će o izmjeni biti obaviješteni prilikom ulaska u Prijavni obrazac. Posebno skrećemo pozornost na navedeno onim prijaviteljima čije su prijave u statusu „Spremno za slanje“, jer će se sve prijave u tom statusu vratiti u status „U izradi“ te će biti potrebno ponovno izvršiti provjeru prijavnog obrasca i staviti isti u status „Spremno za slanje“.

 

VAŽNA OBAVIJEST (07.02.2020.) – IZMJENE PITANJA I ODGOVORA TEMELJEM IZMJENA POZIVA

U skladu s prvom izmjenom Poziva od 31.01.2020. ažurirani su i nadopunjeni određeni odgovori na pitanja na koje su izmjene Poziva imale utjecaj. Usklađena verzija pitanja i odgovora je objavljena  i dostupna u sklopu objavljene verzije dokumenta broj 16 te sljedećih verzija koje se budu na nju nastavljale.

OBAVIJEST (31. siječnja 2020.) Objava prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizilaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”, referentne oznake: KK.01.2.1.02. Izmjene se odnose na usklađivanje s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 6/20) te na manje izmjene dokumentacije Poziva.

 

U okviru 1. Izmjene Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

Upute za prijavitelje

Obrazac 2. Izjava prijavitelja

Obrazac 3. Izjava partnera

Obrazac 9. Izjava o korištenim potporama

Prilog 1. Opći uvjeti ugovora

Prilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava

Prilog 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi

Prilog 8. Upute za popunjavanje prijavnog obrasca

 

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

VAŽNO 24.01.2020 – OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZAPRIMANJA!

Slijedom izmjena Poziva rok za početak podnošenja projektnih prijedloga na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ (referentna oznaka: KK 01.2.1.02) pomiče se na 14.02.2020. godine. Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi u razdoblju od 14. veljače 2020. godine od 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Izmjene dokumentacije biti će objavljene u najkraćem mogućem roku sukladno nacionalnim pravilima.

Detaljne informacije možete pronaći na poveznici u nastavku

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja-faza-ii/

Podijeli
li
0