POZIV ČLANOVIMA: 14. (izborna) skupština HIZ-a

utorak, 25. rujna 2018.g., Končar-Elektroindustrija d.d.,Fallerovo šetalište 22,11. kat, Zagreb

Upravni odbor HIZ-a

Članovima HIZ-a,

 

Na temelju odluke Upravnog odbora HIZ-a, donijete na 13. sjednici Upravnog odbora HIZ-a, održanoj 7. rujna 2018. u Zagrebu, pozivamo Vas na 14. (izbornu) skupštinu Hrvatskih izvoznika koja će se održati u utorak, 25. rujna 2018. godine, s početkom u 12.00 sati, u sjedištu Končar-Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, 11.kat, Zagreb.

 

 PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 14. (IZBORNE) SKUPŠTINE HRVATSKIH IZVOZNIKA

 

1.       Otvaranje Skupštine

2.       Upoznavanje s Poslovnikom o radu Skupštine HIZ-a

3.       Usvajanje Dnevnog reda 14. (izborne) skupštine HIZ-a:

         

          1. Predstavljanje/Izbor članova Radnog predsjedništva

          2. Predstavljanje/Izbor Verifikacijske i Izborne komisije

          3. Izvješće Verifikacijske komisije

          4. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

          5. Izvješće Predsjednika o radu HIZ-a

          6. Prijave kandidata za izbor za Tijela HIZ-a: Predsjednik, Predsjedništvo i Upravni odbor

          7. Izbor Tijela HIZ-a: Predsjednik, Predsjedništvo i Upravni odbor/

              Glasovanje; Izvješće predsjednika Izborne komisije

          8. Govor Predsjednika HIZ-a

          9. Razno       

     

Svim članovima HIZ-a biti će dostavljen poštom poziv na adresu te molimo da prijavu predstavnika koji će sudjelovati na 14. (izbornoj) skupštini HIZ-a posredstvom ispunjenog poziva dostave Tajništvu HIZ-a do ponedjeljka, 24. rujna 2018. godine do 16 sati slanjem na broj telefaksa: 01/49 23 797 ili na e-mail: info@hrvatski-izvoznici.hr                                                                            

Podijeli
li
0