Poziv - 17. skupština HIZ-a

ponedjeljak, 25. studenoga 2019.g.,,od 13.30., hotel Aristos, Cebini 33, Buzin -Zagreb

Upravni odbor HIZ-a,


Članovima HIZ-a,

na temelju odluke Upravnog odbora HIZ-a, donijete na 4. sjednici Upravnog odbora HIZ-a, održanoj 4. studenoga 2019. u Zagrebu, pozivamo Vas na 17. skupštinu Hrvatskih izvoznika koja će se održati u ponedjeljak, 25. studenoga 2019. godine, s početkom u 13.30 sati, u hotelu Aristos, Cebini 33, Buzin, Zagreb.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 17. SKUPŠTINE HRVATSKIH IZVOZNIKA

1.       Otvaranje Skupštine

2.       Upoznavanje s Poslovnikom o radu Skupštine HIZ-a

3.       Usvajanje Dnevnog reda 17. skupštine HIZ-a:       

         1. Izbor članova Radnog predsjedništva

         2. Izbor Verifikacijske komisije

         3. Izvješće Verifikacijske komisije

         4. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

         5. Usvajanje plana rada i financijskog plana Hrvatskih izvoznika za 2020.g.

         6. Kooptirani novi članovi Upravnog odbora HIZ-a


Svim članovima HIZ-a biti će dostavljen poštom poziv na adresu te molimo da prijavu predstavnika koji će sudjelovati na 17. skupštini HIZ-a posredstvom ispunjenog poziva dostave Tajništvu HIZ-a do petka, 22. studenog 2019. godine do 10 sati slanjem na broj telefaksa: 01/49 23 797 ili na e-mail: info@hrvatski-izvoznici.hr.

Podijeli
li
0