POZIV članovima HIZ-a - 12. skupština HIZ-a

POZIV članovima HIZ-a - 12. skupština HIZ-a
Hrvatski izvoznici

Na temelju odluke Upravnog odbora HIZ-a, donijete na 11. sjednici Upravnog odbora HIZ-a, održanoj 5. prosinca 2017. u Zagrebu, pozivamo Vas na 12. skupštinu Hrvatskih izvoznika koja će se održati u utorak, 19. prosinca 2017. godine, s početkom u 14.00 sati, u sjedištu Končar-Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, 11.kat, Zagreb.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 12. SKUPŠTINE HIZ-a
 

1.       Otvaranje Skupštine

2.       Upoznavanje s Poslovnikom o radu Skupštine HIZ-a

3.       Usvajanje dnevnog reda 12. skupštine HIZ-a:

         1. Izbor članova Radnog predsjedništva

         2. Izbor Verifikacijske komisije

         3. Izvješće Verifikacijske komisije

         4. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

         5. Usvajanje plana rada i financijskog plana Udruge za 2018.g.

         6. Opoziv trenutnog likvidatora Hrvatskih izvoznika

         7. Imenovanje novog likvidatora Hrvatskih izvoznika

         8. Razno

Svim članovima HIZ-a biti će dostavljen poštom poziv na adresu te molimo da prijavu predstavnika koji će sudjelovati na 12. skupštini HIZ-a posredstvom ispunjenog poziva dostave Tajništvu HIZ-a do ponedjeljka, 18. prosinca 2017. godine do 16 sati slanjem na broj telefaksa: 01/49 23 797 ili na e-mail: info@hrvatski-izvoznici.hr

Podijeli
li
0