POZIV članovima HIZ-a - 13. skupština HIZ-a

utorak, 27. veljače 2018.godine od 13.00 sati

Na temelju odluke Upravnog odbora HIZ-a, donijete na 12. sjednici Upravnog odbora HIZ-a, održanoj 14. veljače 2018. u Zagrebu, pozivamo Vas na 13. skupštinu Hrvatskih izvoznika koja će se održati u utorak, 27. veljače 2018. godine, s početkom u 13.00 sati, u sjedištu Končar-Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, 11.kat, Zagreb.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 13. SKUPŠTINE HRVATSKIH IZVOZNIKA

1.       Otvaranje Skupštine

2.       Upoznavanje s Poslovnikom o radu Skupštine HIZ-a

3.       Usvajanje dnevnog reda 13. skupštine HIZ-a:        

          1. Izbor članova Radnog predsjedništva

          2. Izbor Verifikacijske komisije

          3. Izvješće Verifikacijske komisije

          4. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

          5. Izvješće Predsjednika o radu Udruge za 2017.g.

          6. Financijsko izvješće udruge Hrvatski izvoznici za 2017.g.

          7. Razno

         

Svim članovima HIZ-a biti će dostavljen poštom poziv na adresu te molimo da prijavu predstavnika koji će sudjelovati na 13. skupštini HIZ-a posredstvom ispunjenog poziva dostave Tajništvu HIZ-a do ponedjeljka, 26. veljače 2018. godine do 16 sati slanjem na broj telefaksa: 01/49 23 797 ili na e-mail: info@hrvatski-izvoznici.hr

                                                                       

Podijeli
li
0