International Trade Management program - POSLJEDNJI TJEDAN PRIJAVA

IZMJENA I DOPUNE javnog poziva od 25. srpnja 2014.

International Trade Management program - POSLJEDNJI TJEDAN PRIJAVA
MINPO logo

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Izmjene i dopunu Otvorenog javnog poziva za podnošenje prijava za sudjelovanje u Programu obrazovanja za međunarodno poslovanje International Trade Management ITM 2014 koji se u Republici Hrvatskoj provodi prvi put, u suradnji s International Worldwide Foundation iz Kraljevine Švedske.

Izmjenama i dopunom Otvorenog javnog poziva produžuje se rok za podnošenje prijava do 29. kolovoza 2014. godine, te se proširuje obuhvat djelatnosti malih i srednjih gospodarskih subjekata (isključivo obrti i trgovačka društva) koji mogu podnijeti prijave, a registrirani su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 za sva područja, osim za područja i odjeljke:

  • Područje A (Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo)
  • Područje G (Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala)
  • Odjeljak 56 (Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića) – Skupina 56.3 (Djelatnosti pripreme i usluživanja pića)

| Produženje roka i proširenje obuhvata prema NKD-u (25. srpnja 2014.)


| Izmjene i dopune Javnog poziva (25. srpnja 2014.)


VIŠE O:

International Trade Management koncept je razvijen pod pokroviteljstvom Europske unije, u suradnji trgovinskih vijeća i udruga malih i srednjih poduzetnika sedam europskih država (Švedske, Norveške, Islanda, Grčke, Mađarske, Slovenije i Litve) te je bio proglašen najboljim konceptom obrazovanja za međunarodno poslovanje od strane Europske komisije. International Trade Management koncept je kombinacija seminara, radionica, individualnog savjetovanja te međunarodnog umrežavanja koji svojom praktičnom orijentacijom razvija izvozne sposobnosti u subjektima malog gospodarstva te ih usmjerava na pomno planiranje međunarodnih aktivnosti, uz uštedu vremena i sredstava.

Program obrazovanja za 20 polaznika odvijat će se u Zagrebu i Švedskoj, na engleskom jeziku, od rujna do prosinca 2014. godine, u trajanju do 24 dana, kroz sljedeće aktivnosti:

  • radionice „Putovnica za izvoz“ u okviru kojih će polaznici, uz dodatna individualna savjetovanja međunarodno priznatih stručnjaka, izrađivati izvozne poslovne planove za tvrtke u kojima su zaposleni;
  • seminare koje održavaju međunarodno priznati stručnjaci na područjima: istraživanje međunarodnih tržišta, multikulturalnost, tržišne strategije, upravljanje promjenama, vještine prodaje za izvoz;
  • individualna savjetovanja;
  • međunarodno umrežavanje i studijski posjet švedskim tvrtkama.

Prijave za sudjelovanje u Programu obrazovanja podnose subjekti malog gospodarstva, za svoje zaposlenike koji su fakultetski obrazovane osobe, ekonomske ili tehničke struke, od 27 do 40 godina starosti, s odličnim znanjem engleskog jezika, a rade na poslovima vezanim za međunarodno poslovanje.

Program obrazovanja je besplatan, a podnositelji prijave se obavezuju da će svom zaposleniku omogućiti sudjelovanje na svim aktivnostima koje su sastavni dio Programa, da će osigurati pristup poslovnim podacima o poduzeću koje su potrebne za sudjelovanje u Programu, da će snositi troškove za sudjelovanje svog zaposlenika u međunarodnim aktivnostima Programa u trajanju od pet dana (avionska karta, smještaj, dnevnice), da će snositi troškove vezane uz sudjelovanje svog zaposlenika u aktivnostima u RH (putovanje, smještaj, dnevnice) ukoliko nisu iz Zagreba, da će po primitku potvrde o sudjelovanju svog zaposlenika u Programu obrazovanja dostaviti bjanko zadužnicu na iznos od 10.000,00 kuna za naknadu troškova u slučaju odustajanja svog zaposlenika tijekom trajanja Programa obrazovanja.

Prednosti sudjelovanja u Programu obrazovanja za međunarodno poslovanje International Trade Management za tvrtke i polaznike su povećanje izvoza, stjecanje najnovijih znanja i vještina na području međunarodnog poslovanja te izrađen izvozni poslovni plan.

Više o Programu obrazovanja na www.itmworldwide.org i prijavama na www.minpo.hritm-croatia@minpo.hr.


DOKUMENTI:

Javni poziv (.pdf)
Izmjene i dopune Javnog poziva (.pdf)
Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore (.doc)
Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore za povezane osobe (.doc)
Najava (.pdf)
Prezentacija (.pdf)
Prijavni obrazac (.doc)
Skupna izjava (.doc)
Podijeli
li
0