Program obrazovanja za međunarodno poslovanje - ITM 2014.

NOVO: Prijave do 29. kolovoza 2014.

Program obrazovanja za međunarodno poslovanje - ITM 2014.
MINPO logo

IZMJENA NATJEČAJA:

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Izmjene i dopunu Otvorenog javnog poziva za podnošenje prijava za sudjelovanje u Programu obrazovanja za međunarodno poslovanje International Trade Management ITM 2014 koji se u Republici Hrvatskoj provodi prvi put, u suradnji s International Worldwide Foundation iz Kraljevine Švedske.

Izmjenama i dopunom Otvorenog javnog poziva produžuje se rok za podnošenje prijava do 29. kolovoza 2014. godine, te se proširuje obuhvat djelatnosti malih i srednjih gospodarskih subjekata (isključivo obrti i trgovačka društva) koji mogu podnijeti prijave, a registrirani su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 za sva područja, osim za područja i odjeljke:

  • Područje A (Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo)
  • Područje G (Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala)
  • Odjeljak 56 (Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića) – Skupina 56.3 (Djelatnosti pripreme i usluživanja pića)

| Produženje roka i proširenje obuhvata prema NKD-u (25. srpnja 2014.)


| Izmjene i dopune Javnog poziva (25. srpnja 2014.)


VIŠE O NATJEČAJU:

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. srpnja 2014. godine Otvoreni javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u Programu obrazovanja za međunarodno poslovanje International Trade Management ITM 2014, koji se u Republici Hrvatskoj provodi prvi put, u suradnji s International Worldwide Foundation iz Kraljevine Švedske.

Poveznica na objavu na stranici Ministarstva poduzetništva i obrta: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=889

International Trade Management koncept je razvijen pod pokroviteljstvom Europske unije, u suradnji trgovinskih vijeća i udruga malih i srednjih poduzetnika sedam europskih država (Švedske, Norveške, Islanda, Grčke, Mađarske, Slovenije i Litve) te je bio proglašen najboljim konceptom obrazovanja za međunarodno poslovanje od strane Europske komisije. International Trade Management koncept je kombinacija seminara, radionica, individualnog savjetovanja te međunarodnog umrežavanja koji svojom praktičnom orijentacijom razvija izvozne sposobnosti u subjektima malog gospodarstva te ih usmjerava na pomno planiranje međunarodnih aktivnosti, uz uštedu vremena i sredstava.

Program obrazovanja za 20 polaznika odvijat će se u Zagrebu i Švedskoj, na engleskom jeziku, od rujna do prosinca 2014. godine, u trajanju do 24 dana, kroz sljedeće aktivnosti:

  • radionice „Putovnica za izvoz“ u okviru kojih će polaznici, uz dodatna individualna savjetovanja međunarodno priznatih stručnjaka, izrađivati izvozne poslovne planove za tvrtke u kojima su zaposleni;
  • seminare koje održavaju međunarodno priznati stručnjaci na područjima: istraživanje međunarodnih tržišta, multikulturalnost, tržišne strategije, upravljanje promjenama, vještine prodaje za izvoz;
  • individualna savjetovanja;
  • međunarodno umrežavanje i studijski posjet švedskim tvrtkama.

Prijave za sudjelovanje u Programu obrazovanja podnose subjekti malog gospodarstva, za svoje zaposlenike koji su fakultetski obrazovane osobe, ekonomske ili tehničke struke, od 27 do 40 godina starosti, s odličnim znanjem engleskog jezika, a rade na poslovima vezanim za međunarodno poslovanje. 

Prednosti sudjelovanja u Programu obrazovanja za međunarodno poslovanje International Trade Management za tvrtke i polaznike su povećanje izvoza, stjecanje najnovijih znanja i vještina na području međunarodnog poslovanja te izrađen izvozni poslovni plan.

PRIJAVE:  do 29. kolovoza 2014.

Više o Programu obrazovanja na www.itmworldwide.org i prijavama na www.minpo.hr, itm-croatia@minpo.hr.


PREUZIMANJE DOKUMENATA

Javni poziv (.pdf)
Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore (.doc)
Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore za povezane osobe (.doc)
Najava (.pdf)
Prezentacija (.pdf)
Prijavni obrazac (.doc)
Skupna izjava (.doc)
Podijeli
li
0