Prva Regionalna konferencija za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini

13. -15. ožujka 2015. godine, Sarajevo, BiH

Prva Regionalna konferencija za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini
CMBEBIH

Cilj konferencije, koja će se održati na Internacionalnom Burch Univerzitetu u Sarajevu, je fokusirati se na polja medicinskog i biološkog inženjeringa. Konferencija će poslužiti kao forum za istraživače iz akademske zajednice, medicinskih i bioloških institucija i industrije. Konferenciju podržavaju Internacionalna Federacija za medicinski i biološki inženjering (IFMBE), Europska alijansa za medicinski i biološki inžinjering (EAMBES), Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli te brojne druge visokoobrazovne ustanove i udruge.
Sve informacije o CMBEBiH mogu se pronaći na web stranici konferencije http://www.cmbebih2015.dmbiubih.org/, a dodatne informacije i na Facebook stranici https://www.facebook.com/pages/Drustvo-za-medicinski-i-bioloski-inzinjering-u-Bosni-i-Hercegovini/298172083668923

Podijeli
li
0