Prvi korak poduzetnički centar d.o.o.

Prvi korak poduzetnički centar d.o.o.
Prvi korak poduzetnički centar d.o.o.

Prvi korak poduzetnički centar d.o.o. započeo je s radom početkom 2012. godine kao rezultat povećane potrebe poduzetnika za podrškom poslovanju, posebice u sklopu predstojećih integracija u Europsku uniju te potrebe za povećanjem konkurentskih i ‘apsorpcijskih’ kapaciteta malog i srednjeg poduzetništva (MSP).

Njihov pristup klijentu individualan je te uključuje holistički pristup analizi poslovanja i potreba klijenta, pružanje informativno-savjetodavnih usluga koje odgovaraju potrebama i interesima klijenta te pronalaženje optimalnih i cjelovitih rješenja za ostvarivanje poslovnih planova klijenta.

Prvi korak je središte koji poduzetnicima kroz razvijenu i provjerenu mrežu suradnika nudi širok spektar savjetodavnih usluga:

  • savjetovanje i prijava za javne natječaje Europske unije (bespovratna sredstva)
  • savjetovanje i prijava za javne natječaje iz nacionalnih programa (Zakon o poticanju investicija; bespovratna sredstva Ministarstva poduzetništva i obrta; Ministarstva turizma; Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa; Ministarstva kulture; Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost...)
  • savjetovanje o financiranju projekata i financiranju poslovanja (traženje strateškog ulagača / partnera, venture capital, poslovni anđeli, krediti HBOR-a i komercijalnih banaka…)
  • pisanje strateških planova razvoja, poslovnih planova te studija izvodljivosti
  • savjetovanje iz područja marketinga i brendinga te promocije izvoza
  • povezivanje sa specijalistima iz područja certifikacije (ISO, OHSAS, GlobalGAP...)
  • poslovanje s nekretninama te traženje lokacije za poslovanje (ured ili tvornica)

KONTAKTI:

Našička 61/N, HR-10000 Zagreb

tel: +385 91 111 5554

info@prvikorak.eu

www.prvikorak.eu


INFO LETAK

Podijeli
li
0