Kumulacija podrijetla - EU

Izvor: www.carina.hr

Kumulacija podrijetla - EU


Mogućnosti kumulacije podrijetla daju dodatne mogućnosti državama tj. omogućuje se „zbrajanje“  bilo korištenih materijala s podrijetlom ili postupaka prerade ili obrade, te se na taj način jednostavnije može steći podrijetlo zadovoljenjem pravila i omogućiti primjena povlaštene carine s ciljem slobodne trgovine između zemalja ugovornica. Iz tog razloga potrebno je istaknuti da EU poznaje sljedeće mogućnosti kumulacije:

Bilateralna kumulacija (dvostrana kumulacija)
Bilateralna kumulacija postoji između dviju zemalja u kojima sporazum o slobodnoj trgovini ili autonomni aranžmani sadrži odredbu o kumulaciji. To je osnovni tip kumulacije i zajedničko je svim ugovorima. Pri proizvodnji robe koja će uživati preferencijalni carinski tretman dozvoljeno je korištenje sirovina i reprodukcijskog materijala podrijetlom iz druge države ugovornice.

 Dijagonala kumulacija
Dijagonalna kumulacija postoji između više od dviju zemalja koje imaju ugovore o slobodnoj trgovini koji sadrže identična pravila o podrijetlu i odredbe o kumulaciji između njih. Kao i kod bilateralne kumulacije, samo proizvodi ili materijali s podrijetlom mogu imati koristi od dijagonalne kumulacije.

Općenito ako više od dvije zemlje budu uključene u proizvodnji proizvoda, proizvod će imati podrijetlo zemlje gdje je posljednji postupak obrade ili prerade dogodio, pod uvjetom da je postupak prerade ili obrade bio viši od nedostatnog. Ukoliko je postupak prerade ili obrade bio nedostatan - dobiveni proizvod smatrat će s podrijetlom iz jedne od zemalja ugovornica u kojoj je obračunata najviša vrijednost materijala s podrijetlom koji je korišten u proizvodnji.

Ukoliko nije bilo postupka prerade ili obrade proizvod će zadržati podrijetlo.

Trenutno su u EU na snazi slijedeći sustavi dijagonalne kumulacije podrijetla robe:

  • Paneuropska kumulacija (PE kumulacija) Sustav paneuropske kumulacije nastao je 1997. te se kasnije proširivao i danas uključuje države članice EU, EFTA zemlje (Švicarska, Lihtenštajn, Island i Norveška) i Turska (industrijski proizvodi), San Marino i Andora.Postojeći sustav dijagonalne kumulacije PE proširen je na mediteranske zemlje: Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Libanon, Maroko, Sirija, Tunis i Zapadna obala i Gaza, Farski otoci, te je nastala Pan-euro-mediteranska kumulacija podrijetla
  • Pan-euro-mediteranska kumulacija  (PEM kumulacije) djeluju temeljem pravila varijabilne geometrije, što znači da se može provesti kad najmanje tri zemlje u zoni zaključe sporazume o slobodnoj trgovini sa istim pravilima podrijetla. Trenutna matrica koja je u nastavku priložena pokazuje ugovorni odnos između pojedinih zemalja, kao i između kojih zemalja je moguće primijeniti PEM kumulaciju. Ista je objavljena je u službenom glsilu EU OJ serije C 156 od 26.05.2011. 

pan_eu_kumulacija.JPG

  • SAP kumulacija - U Službenom glasilu EU serije OJ C 215 od 21.07.2011. objavljena je Obavijest o  primjeni dijagonalne kumulacije podrijetla između  EU, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske. Ta matrica je puna te sve zemlje mogu međusobno kumulirati podrijetlo. Međutim ne postoji mogućnost kumulacije zemlja sa  EFTA i Mediteranskim zemljama, te je u listopadu 2007. godine u Lisabonu na 6. EUROMED Konferenciji ministara nadležnih za trgovinu dogovoreno je da se zemlje zapadnog Balkana (Western Balkans) uključe u Pan-Euro-Mediteranski (PEM) sustav dijagonalne kumulacije podrijetla, te se na taj način dosadašnja PEM zona proširi i na zemlje zapadnog Balkana. Trenutno je PEM konvencija potpisana, ratificirana i stupila na snagu u EFTA zemljama, EU zemljama, Albaniji, Makedoniji i Hrvatskoj, međutim ista još nije u primjeni zbog nužnosti izmjena samih protokola o podrijetlu i objave matrice. Ujedno treba istaknuti da se u prijelaznom razdoblju  predviđa paralelno primjena PEM i SAP kumulacije i kumulacije temeljene na PEM Konvenciji kako niti jedna strana nebi bila stavljena u nepovoljniji položaj. 

SAP_kumulacija.JPG

  • Regionalna kumulacija 

Regionalna kumulacija predstavlja oblik dijagonalne. Trenutno se regionalna kumulacija javlja jedino u sustavu GSP-a (Općeg sustava preferencijala). Tako proizvodi koji se proizvodi u zemlji primaocu povlastice mogu biti dodatno obrađeni u drugoj zemlji primaocu povlastice unutar regionalne skupine, te će se za potrebe GSP-a  još uvijek smatrati proizvodom s podrijetlom.

  • Puna kumulacija 

Puna kumulacija pokriva kumulativnu obradu materijala između dvije ili više zemalja, te uzima u obzir sve obrade ili prerade proizvoda unutar trgovinske zone. Trenutno EU ima dogovorenu puna kumulaciju podrijetla sa slijedećim državama:

  • Europskim gospodarskim prostorom (EEA) - Norveške, Lihtenštajna i Islanda
  • OCT (Ostale zemlje i teritoriji) i zemljama članicama ACP (afričke, karipske i pacifičke zemlje),
  • MAGREB zemljama (Maroko, Tunis, Alžir).
Podijeli
li
0