Sajam/kongres „MED + LOGISTICA“

06. - 07. svibnja 2015. godine, Leipzig, Njemačka

Sajam/kongres „MED + LOGISTICA“
Sajam/kongres „MED + LOGISTICA“

Med.Logistica je jedini specijalizirani kongres i sajam u Njemačkoj koji se bavi temom bolničke logistike i optimiranja poslovnih procesa u bolnicama. Svake druge godine, slijedom "Best-Practice" primjera, prezentiraju se inovativna rješenja za bolničku djelatnost, a na pratećoj izložbi, visoko specijalizirani ponuđači promoviraju  svoj know-how, usluge i proizvode.
Više informacija o ovom kongresu/sajmu moguće je dobiti na adresi www.medlogistica.de

Podijeli
li
0