Seminar "Poslovna primjena društvenih mreža"

03. prosinca 2014., Podgorica, Crna Gora

Seminar "Poslovna primjena društvenih mreža"
Društvene mreže simbolična slika

Organizator je Agencija Advantage, pod pokroviteljstvom Ministarstva za informacijsko društvo Crne Gore. Seminar će pokazati mogućnosti primjene društvenih mreža u profesionalnoj komunikaciji, kako se uspješno pozicionirati na mreži, ali i predstaviti odmah primjenive metode, tehnike i praktične primjere kako se uspješne firme odnose prema društvenim mrežama. Za prijave do 10. studenoga 2014. ostvaruje se popust na cijenu kotizacije.

Detaljne informacije o seminaru: http://www.improve.co.me/o-seminaru.html

On line prijava za seminar: http://www.improve.co.me/prijava.html

Kontakt: Milena Boričić, imPRove business, seminar www.imPRove.co.me, +382 (0) 67 445 936

Podijeli
li
0