Shema bespovratne potpore MSP

Izvor: www.minpo.hr

Shema bespovratne potpore MSP
MINPO

Natječaji za dodjelu bespovratnih potpora u nadležnosti Ministarstva poduzetništva i obrta objavljivat će se sukladno Operativnom programu za regionalnu konkurentnost 2007-2013.

Pravo na dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskih fondova, odnosno konkretno iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), mali i srednji poduzetnici mogu ostvariti putem javnog natječaja. U natječajnoj dokumentaciji za svaki pojedini javni natječaj precizno se definiraju svi uvjeti koje je potrebno ispuniti kako bi projektni prijedlog bio prihvatljiv za financiranje sredstvima Strukturnih fondova.

Natječaji su namijenjeni pravnim i fizičkim osobama koje se definiraju kao subjekti malog gospodarstva sukladno člancima 2. i 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/2002, 63/2007, 53/2012 i 56/2013). Osim uvjeta propisanih Zakonom, prijavitelj treba imati sjedište na području Republike Hrvatske te je bitno da se projekt provodi na teritoriju Republike Hrvatske. Pri tom osnivač tvrtke može biti osoba i/ ili tvrtka iz drugih zemalja (EU ili drugih).

U tijeku je priprema natječajne dokumentacije za dodjelu bespovratnih sredstava čija se objava planira do kraja 2013 godine. Planira se objava dvije sheme potpora ukupne vrijednosti preko 33 milijuna EUR:

  1.  Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća  – prema Općim pravilima o skupnim izuzećima (GBER) sukladno Karti regionalnih potpora
  2. Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa– prema pravilima o potporama male vrijednosti (de minimis).

Projekti koji će ostvariti pravo na bespovratnu potporu putem ovih natječaja moraju biti završeni do polovice 2016. godine.

Korisnici će morati osigurati sredstva za sufinanciranje i pokriće neprihvatljivih troškova.

Potporom stečena imovina treba ostati u vlasništvu najmanje 5 godina nakon završetka projekta.

Detalji o visini iznosa potpora za financiranje provedbe projekata bit će objavljeni prilikom objave svakog budućeg natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava pojedinačno, a konkretna visina potpore za svaki projekt pojedinačno ovisi o vrsti aktivnosti koja se provodi tj. prihvatljivosti pojedinih troškova/izdataka.

Za prvu navedenu shemu bespovratnih potpora visina iznosa bespovratne potpore računat će se prema odredbama pravila o državnim potporama, točnije prema odredbama Općih pravila o skupnim izuzećima (engl. General Block Exemption Regulation - GBER) te Karti regionalnih potpora. Planira se da će visina potpore(odnosi se na prihvatljive troškove) iznositi od najmanje 500.000 do najviše 3,5 mil. EUR.

U prvoj gore navedenoj shemi bespovratnih potpora, će se po prvi puta iz EU fondova financirati aktivnosti malih i srednjih poduzetnika vezano uz turizam, a koje između ostalog obuhvaćaju ulaganja u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu povezanu s izgradnjom novih te osuvremenjivanjem i unaprjeđenjem kvalitete postojećih ugostiteljskih smještajnih objekata te njihovih pripadajućih pomoćnih objekata namijenjenih pružanju usluga.

Svi natječaji, pa tako i oni namijenjeni malim i srednjim poduzetnicima, kao i uvjeti njihove provedbe, bit će pravovremeno objavljivani na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova) www.strukturnifondovi.hr te obavijest o natječajima na stranici Ministarstva poduzetništva i obrta (www.minpo.hr).

Podijeli
li
0