Sredstva za investicije u akvakulturi

izvor: Ministarstvo poljoprivrede; www.mps.hr

Sredstva za investicije u akvakulturi
Ministarstvo poljoprivrede RH

U Narodnim novinama broj 99/2014 od 13. kolovoza 2014. godine, objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. „Proizvodne investicije u akvakulturi“.
 
Ovo je prvi Pravilnik u sklopu Operativnog programa za ribarstvo za programsko razdoblje 2007. - 2013. godina, namijenjen ribarskom sektoru u ovome slučaju sektoru akvakulture, a i prvi Pravilnik u ribarstvu kojim se omogućuje sufinanciranje iz fondova EU. 

 
Prvi Natječaj za provedbu ovoga Pravilnika objavljen je 18. kolovoza i biti će otvoren do 3. studenoga ove godine. 

U Narodnim novinama br. 100/14 objavljen je Natječaj za provedbu mjere 2.1. „Proizvodne investicije u akvakulturi“. Predmet potpore su ulaganja u komercijalnu proizvodnju akvatičnih organizama namijenjenih prehrani ljudi, s ciljem povećanja proizvodnje i jačanja konkurentnosti i održivosti akvakulture. Navedena mjera obuhvaća uzgoj riba i školjkaša u moru i slatkim vodama, a korisnici su pravne i fizičke osobe ovlaštenici povlastice za akvakulturu (morsku/slatkovodnu).
Sredstva javne potpore za ovu mjeru iznose 5.010.000,00 eura, a pojedinačni korisnik može tražiti potporu za prihvatljive troškove koji nisu manji od 1.500 eura. Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 1.000.000 eura (u protuvrijednosti u kunama). Javna potpora iznosi 60% sveukupnih prihvatljivih troškova. 


 
 

Podijeli
li
0