Sufinanciranje troškova sudjelovanja na inozemnom sajmu INTEROP

Prijave se zaprimaju do 1. travnja 2015. godine

 Sufinanciranje troškova sudjelovanja na inozemnom sajmu INTEROP
MINPO logo

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta za sudjelovanje na međunarodnom sajmu INTEROP Las Vegas 2015 i za posjet Silicijskoj dolini.
Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Prioritet ovog Javnog poziva je putem ciljane potpore za sufinanciranje troškova sudjelovanja na inozemnom sajmu jačati konkurentnost, odnosno učvrstiti pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnim tržištima.
 
Ciljevi ovog Javnog poziva su:
 • Omogućiti predstavnicima šest korisnika ove bespovratne potpore da se predstave na sajmu INTEROP Las Vegas i pred potencijalnim investitorima u Silicijskoj dolini
 • Povećanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata
 • Jačanje pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja poslovanja
 Davatelj potpore je Ministarstvo poduzetništva i obrta.
 
U proračunu Ministarstva na proračunskoj aktivnosti A817060 planirano je ukupno 180.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Javnog poziva. 

Ovaj Javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine.[1]

UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Prijavu mogu podnijeti:
Mikro, mala i srednja poduzeća:
 • koji su sukladno Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 registrirani za obavljanje djelatnosti iz Područja J (Informacije i komunikacije) i to isključivo Odjeljak 61 (Telekomunikacije) i Odjeljak 62 (Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima),
 • koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • koji zajedno sa svojim partnerskim i povezanim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog[2]u prethodnoj poslovnoj godini,
 • koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
 • koji su u skladu s Odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore[3]),
 • koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (izuzetak su bespovratne potpore dodijeljene za provedbu projekata čiji ugovoreni rok za završetak još nije istekao),
 • nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije

Detaljnije informacije odnosno Javni poziv u cijelosti možete preuzeti u PDF formatu OVDJE

Izvor: MINPO

Podijeli
li
0