Suspenzije i kvote

Rok za podnošenje prigovora - najkasnije do 21.05.2024.

Suspenzije i kvote
Trgovinska politika

Na listi Suspenzije i kvote, navedeni su proizvodi za koje su države članice EU-a zatražile sniženje/ukidanje carina u okviru novog ciklusa tarifnih suspenzija i kvota koje će nakon usuglašavanja država članica i EK te propisane procedure stupiti na snagu 1.1.2025. Odobrene suspenzije i kvote odnosit će se na sve države članice, bez obzira koja je država članica podnijela zahtjev. U mogućnosti ste uložiti prigovor na zahtjeve za sniženje ili ukidanje carina ili otvaranje kvota za robu navedenu u listi  ukoliko tu robu proizvodite. Naime, ako se  roba za koju je zatražena suspenzija ili kvota proizvodi u nekoj od država članica EU-a ili u Turskoj (u Carinskoj je uniji EU-a za industrijske proizvode), ta je država u mogućnosti u ime svojih proizvođača uložiti prigovor te onemogućiti odobrenje tarifne suspenzije ili kvote.

Prigovor se podnosi Ministarstvu vanjskih i europskih poslova elektroničkim putom na obrascima (koje također dostavljamo u priloguna hrvatskom i na engleskom jeziku na e-mail adrese: nada.mincic@mvep.hr  i/ili tonko.dolezal@mvep.hr

Rok za podnošenje prigovora je najkasnije do 21.05. 2024.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova prigovor prosljeđuje EK i zastupa interese podnositelja.   

Lista nije prevedena na hrvatski jezik obzirom da je u pitanju radni materijal podložan daljnjim izmjenama sukladno obradi zahtjeva i  raspravama država članica na sastancima koji slijede u okviru nadležnog radnog tijela Komisije.  U listi su navedene tarifne oznake, opis robe, mjera koja se traži - suspenzija (S) - odnosi se na neograničene količine ili kvota (Q) -  količina i razdoblje, radi li se o novom zahtjevu (New) ili izmjeni (Amendment).

Za sve dodatne informacije na raspolaganju stoje Nada Minčić, nada.mincic@mvep.hr - tel. 4598 126 i  Tonko Doležal, tonko.dolezal@mvep.hr, tel. 4598 130. 

Podijeli
li
0