Podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina i kvote

Rok za podnošenje:13. rujan 2021.g.

Podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina i kvote
Trgovinska politika

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova obavještava da je  krajnji rok za podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina (tarifne suspenzije) i otvaranje kvota 13. rujan 2021. godine, koje će po obradi zahtjeva nakon propisane procedure stupiti na snagu 1. srpnja 2022. godine.  

Zahtjev za sniženje/ukidanje carine ili otvaranje kvote podnosi se Europskoj komisiji (EK) putom Ministarstva vanjskih i europskih poslova, koje prezentira zahtjev i zastupa interese podnositelja. Napominjemo da nepotpune zahtjeve EK ne razmatra. 

Postupak za sniženje ili ukidanje carine za uvoz određene sirovine može na razini EU-a pokrenuti svaki pojedinačni proizvođač pod uvjetom da se ista:  

ne proizvodi niti ju je moguće nabaviti na teritoriju EU-a i zemalja s kojima EU ima zaključene ugovore o povlaštenom trgovinskom režimu (odobrava se suspenzija) ili nije dostupna u EU u dovoljnim količinama (otvara se kvota)  te da procijenjene godišnje uštede za proizvođača na ime oslobođenja od carine (ili smanjenja carine) iznose najmanje 15.000 €. Tarifne suspenzije/kvote ne odobravaju se za gotove proizvode.

Ministarstvu vanjskih i europskih poslova zahtjev (obrasci u prilogu)  potrebno je dostaviti u elektroničkom obliku (na hrvatskom i na engleskom jeziku) najkasnije do 13. rujna 2021., kako bi se zahtjevi pregledati, provjerili, po potrebi nadopunili dodatnim informacijama te proslijedili u propisanom roku EK.  

Poveznice na važeće uredbe:

Suspenzije - pročišćeni tekst  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1387-20210701&qid=1631102677879&from=EN

Kvote - pročišćeni tekst   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1388-20210701&qid=1631102677879&from=EN

Za sve dodatne informacije na raspolaganju stoje Nada Minčić, nada.mincic@mvep.hr - tel. 4598 126 i  Tonko Doležal, tonko.dolezal@mvep.hr, tel. 4598 130. 

Podijeli
li
0